చర్చ:గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు

తాజా వ్యాఖ్య: సమాచార పెట్టె టాపిక్‌లో 12 సంవత్సరాల క్రితం. రాసినది: Arjunaraoc
భారతీయ సినిమా ప్రాజెక్టు ఈ వ్యాసం భారతీయ సినిమా ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతీయ సినిమాలకు సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు భారతదేశంలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతదేశానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
విశేషవ్యాసం విశేషవ్యాసం ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై విశేషవ్యాసం-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)
తెలుగు ఈ వ్యాసాన్ని తెలుగు ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.


వికీప్రాజెక్టు తెలుగు ప్రముఖులు ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు తెలుగు ప్రముఖులులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో తెలుగు ప్రముఖులకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
విశేషవ్యాసం విశేషవ్యాసం ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై విశేషవ్యాసం-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2012 సంవత్సరం, 04 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Wikipedia

వ్యక్తికి సంబంధించిన వ్యాసంలో "వెండితెర సందడి" మూస అవసరమా? ఇది తీసెయ్యాలని నా అభిప్రాయం. దీనికి బదులుగా సమాచార_పెట్టె మూస వస్తుంది. --నవీన్ 05:59, 23 జనవరి 2008 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

అవును ఇలా సినిమా రంగానికి చెందిన ప్రతివ్యక్తి పేజీలో ఈ మూస అనవసరం --వైజాసత్య 12:34, 23 జనవరి 2008 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

సమాచార పెట్టె మార్చు

సమాచార పెట్టెలో తల్లిదండ్రులు వంటి కొన్ని విభాగాలు కనిపించడం లేదు. వ్యక్తి మూసతో మార్చితేనో.Rajasekhar1961 05:55, 18 జనవరి 2012 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

రాజశేఖర్ గారూ మూసలో మీరనుకున్న మార్పులు తీసుకురావచ్చు అనుకుంటున్నాను.t.sujatha 18:11, 18 జనవరి 2012 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]
ఇంగ్లీషులో actor మూసను person మూసకు దారి మార్చారు. తెలుగు లో మార్చితే ఇంకా తక్కువ సమాచారము కనబడుతున్నది.--అర్జున 11:18, 20 జనవరి 2012 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]
Return to "గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు" page.