చలపతి రావు

ఇవ్వబడిన పేరు
(చలపతిరావు నుండి దారిమార్పు చెందింది)