ప్రధాన మెనూను తెరువు
డెంగూ వైరస్
Dengue.jpg
ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ సూక్ష్మదర్శినితో డెంగూ చిత్రపటం.
Virus classification
గ్రూపు: Group IV ((+)ssRNA)
కుటుంబం: Flaviviridae
జాతి: Flavivirus
ప్రజాతి: Dengue virus

డెంగూ వైరస్ దోమల ద్వారా వ్యాపించి డెంగూ జ్వరం కలుగజేస్తుంది.