ఇది పెట్రోలు యొక్క ముడి పదార్ధము. దీనిలో ఆర్గానిక్ నమ్మేలనాలు, హైడ్రో కార్బనుల మిశ్రమము మరియు ఇతర కార్బనుల మిశ్రమములు ఉండును. దీనినే అంగ్లములో Crude oil అని అంటారు.

పెట్రోలియం ఉత్పత్తులుసవరించు

పెట్రోలియాన్ని శుద్ధి చేసినపుడు ఎన్నో పదార్ధాలు వచ్చును. అవి

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు