ఇది పెట్రోలు యొక్క ముడి పదార్ధము (Raw Material). దీనిలో ఆర్గానిక్ సమ్మేళనాలు (Organic Compounds), హైడ్రో కార్బనుల మిశ్రమము (Mixture of Hydrocarbons), ఇతర కార్బనుల మిశ్రమములు ఉండును. దీనినే ఆంగ్లములో Crude oil అని అంటారు.

పెట్రోలియం ద్రవం నమూనా
టెక్సా, లబ్బాక్ సమీపంలో పెట్రోలియం పంపింగ్
కువైట్ లో ఆయిల్ రిఫైనరీ

పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు మార్చు

పెట్రోలియాన్ని శుద్ధి చేసినపుడు అనేక పదార్ధాలు వచ్చును. అవి

ఇవి కూడా చూడండి మార్చు