ప్రాణహిత నది

దక్షిణ భారత దేశపు నది

ప్రాణహిత అన్నది గోదావరి నదికి ఉపనది. ఇది కరీంనగర్ జిల్లా లోని కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నదిలో కలుస్తుంది.

ప్రాజెక్టులుసవరించు