మామిడిపల్లి పేరుగల గ్రామాలు చాలా ఉన్నాయి. ఆయా గ్రామాల లింకులు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి

తెలంగాణసవరించు

ఆంధ్రప్రదేశ్సవరించు

ఇంటి పేరుసవరించు

మామిడిపల్లి తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేరు. ఇలాంటి వారిలో కొందరు ప్రముఖులు: