రామాలయం

శ్రీరాముడు పూజింజబడే హిందూ దేవాలయం రామాలయం. ఆంధ్రదేశంలో చాలా గ్రామాలలో 'శ్రీరామ మందిరాలు' ఉన్నాయి. కొన్నింటిలో విగ్రహాలు పూజాదికాలు జరగవు. వీటిని రామాలయం అని పిలవలేం.

ప్రసిద్ధ రామాలయాలుEdit

 
శ్రీ రాముడు

ఇవి కూడా చూడండిEdit