లావెండ్యులా (ఆంగ్లం Lavendula) పుష్పించే మొక్కలలో లామియేసి కుటుంబానికి చెందిన ప్రజాతి.

లావెండ్యులా
Lavender flowers
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
Subfamily:
Tribe:
Genus:
లావెండ్యులా

Type species
Lavandula spica
L.
జాతులు

39 species, including some hybrids, see text.

వీటి పుష్పాలు, పత్రాల నుండి లావెండర్ నూనెను తీస్తారు. దీనిని సబ్బులు, తలనూనెలు, పౌడరుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.

వర్గీకరణ సవరించు

I. Subgenus Lavandula Upson & S. Andrews subgen. nov.

i. Section Lavandula (3 species)
subsppp. angustifolia, pyrenaica
Hybrids
ii. Section Dentatae Suarez-Cerv. & Seoane-Camba (1 species)
var. dentata (rosea, albiflora), candicans (persicina) [Batt.]
iii. Section Stoechas Ging. (3 species)
Intersectional hybrids (Dentatae and Lavendula)

II. Subgenus Fabricia (Adams.) Upson & S. Andrews, comb.nov.

iv. Section Pterostoechas Ging. (16 species)
Hybrids
v. Section Subnudae Chaytor (10 species)
vi. Section Chaetostachys Benth. (2 species)
vii. Section Hasikenses Upson & S. Andrews, sect. nov. (2 species)

III. Subgenus Sabaudia (Buscal. & Muschl.) Upson & S. Andrews, comb. et stat. nov.

viii. Section Sabaudia (Buscal. & Muschl.) Upson & S. Andrews, comb. et stat. nov. (2 species)