ప్రస్తుతం ఈ సంపాదకులు Yeoman Editor అనే సేవా పురస్కార స్థాయిని చేరుకున్నారు.

తరువాతి స్థాయి అయిన Yeoman Editor, level 2 కు చేరాలంటే, వారు మరిన్ని దిద్దుబాట్లు సాధించాలి.
తరువాతి స్థాయికి వెళ్ళే దిశలో ప్రగతి (దిద్దుబాట్ల పరంగా): [ 51 / 500 ]

10.2% పూర్తైంది

  


నమస్కారం🙏 నా వాడుకరి పేజీకి విచ్చేసిన అతిథులకు స్వాగతం.

ప్రాజెక్టు సభ్య పెట్టెలు
ఈ వాడుకరి భారతదేశ పౌరుడు.
ఈ వాడుకరి #100wikidays (వంద వికీరోజులు) చాలెంజ్ లో పాల్గొంటున్నారు. (contribution)
శుద్ధి ఈ వాడుకరి శుద్ధి దళ సభ్యులు.
ఈ సభ్యుడు వికీపీడియాలో గత
2 సంవత్సరాల, 9 నెలల, 1 రోజు గా సభ్యులు.