జనవరి 11, 12, 13 తేదీల్లో వికీపీడియా కార్యశాలలో భాగంగా సాంఖ్యకశాస్త్ర విభాగంలో కార్యకలాపాలు జరిగాయి.

పాల్గొన్న విద్యార్థులుసవరించు

 1. --PAJJURU RAVI TEJA (చర్చ) 07:45, 13 జనవరి 2016 (UTC)
 2. --Boddu karthik (చర్చ) 07:44, 13 జనవరి 2016 (UTC)
 3. --Pramee.p (చర్చ) 07:36, 13 జనవరి 2016 (UTC)
 4. --Hema.k41 (చర్చ) 07:34, 13 జనవరి 2016 (UTC)hema.k41
 5. --BAYYANA ROHINI (చర్చ) 07:26, 13 జనవరి 2016 (UTC)
 6. --Suvarchala.b (చర్చ) 07:30, 13 జనవరి 2016 (UTC)
 7. --Naga Anusha.M (చర్చ) 07:36, 13 జనవరి 2016 (UTC)
 8. --k.rohithkumar123 (చర్చ) 07:45, 13 జనవరి 2016 (UTC)
 9. --Anushatamarapu (చర్చ) 07:39, 13 జనవరి 2016 (UTC)
 10. --Sunainapatra.24 (చర్చ) 07:37, 13 జనవరి 2016 (UTC)
 11. --pandu (చర్చ) 07:40, 13 జనవరి 2016 (UTC)

వివరాలుసవరించు

7:4 స్త్రీ పురుష నిష్పత్తిలో ఒక్క అనుభవజ్ఞురాలైన వాడుకరి తప్ప మిగతా వారంతా కొత్తగా నమోదుచేసుకున్నారు.