వెబ్ యాక్సెసిబిలిటీ యొక్క లక్ష్యం వెబ్ పేజీలను సులభంగా నావిగేట్ చేయడం ఇంకా చదవడం. ఇది ప్రధానంగా వికలాంగులకు సహాయం చేయడానికి ఉద్దేశించినప్పటికీ, ఇది పాఠకులందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మేము WCAG మార్గదర్శకాలు 2 (a. k. a.)కి కట్టుబడి ఉండాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. ISO / IEC 40500:2012 క్రింది సూచనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వాటికి కట్టుబడి ఉండే వ్యాసాలు ప్రతి ఒక్కరూ చదవడానికి మరియు సవరించడానికి సులభంగా ఉంటాయి.

వ్యాస నిర్మాణం

మార్చు

కథనాల ప్రామాణిక నిర్మాణం యాక్సెసిబిలిటీని మెరుగుపరుస్తుంది ఎందుకంటే ఇది పేజీలోని నిర్దిష్ట భాగంలో కంటెంట్‌ని ఆశించేందుకు వినియోగదారులను అనుమతిస్తుంది. ఉదాహరణకు అస్పష్టత లింక్‌ల కోసం శోధిస్తున్న అంధ వినియోగదారు. అతను పేజీ ఎగువన ఏదైనా కనుగొనలేకపోతే, అక్కడ ఏమీ లేదని అతనికి తెలుసు మరియు తెలుసుకోవడానికి అతను మొత్తం పేజీని చదవాల్సిన అవసరం లేదు.

ప్రామాణికీకరణ అనేది వికీపీడియాలో ఇప్పటికే ఒక అలవాటు, అందువలన అనుసరించాల్సిన మార్గదర్శకాలు సరళంగా ఉంటాయి Wikipedia:Manual of Style/Layout మరియు Wikipedia:Lead section#Elements of the lead.

శీర్షికలు

మార్చు

శీర్షికలు(హెడ్డింగ్‌లు) వివరణాత్మకంగా మరియు స్థిరమైన క్రమంలో ఉండాలి (ఇవి కూడా చూడండి—రిఫరెన్సులు—మరింత చదవడం—బాహ్య లింక్‌లు).

శీర్షికలను లెవల్ 2 (==), తరువాత లెవల్ 3 (==) మరియు మరెన్నో (లెవల్ 1 ఉపయోగించబడదు, ఎందుకంటే ఇది ఆటో-జనరేటెడ్ పేజీ శీర్షిక కాబట్టి), యాదృచ్ఛిక శీర్షిక స్థాయిలను ఉపయోగించకూడదు (ఉదా. శీర్షికల ఉద్దేశ్యం కాదు, ఇది శీర్షికల ఉద్దేశ్యం కాదు), లేదా క్రమం భాగాలను దాటవేయడం.

బోల్డ్ లేదా సెమికోలన్ మార్కప్‌ని ఉపయోగించి సూడో-హెడింగ్‌లను చేయవద్దు. స్క్రీన్ రీడర్‌లు మరియు ఇతర మెషీన్‌లు సరిగ్గా ఫార్మాట్ చేయబడిన హెడ్డింగ్‌లను మాత్రమే ఉపయోగించగలవు. మీరు విషయాల పట్టిక (TOC) పరిమాణాన్ని తగ్గించాలనుకుంటే, బదులుగా {{TOC పరిమితి}}ని ఉపయోగించండి.

Heading use (and misuse) examples
Correct Random/chaotic Skipping levels Pseudo-headings

[Article lead here]
==Section== [level 2]
===Sub-section=== [3]
==Section== [2]
===Sub-section=== [3]
====Sub-sub-section==== [4]
==Section== [2]

[Article lead here]
====Section?==== [4]
===Section?=== [3]
==Section?== [2]
==Section?== [2]
====Section?==== [4]
===Section?=== [2]

[Article lead here]
[Level-2 section missing here]
===Section?=== [3]
==Section== [2]
[Level-3 sub-section missing here]
====Sub-section?==== [4]
==Section== [2]

[Article lead here]
==Section== [level 2]
===Sub-section=== [3]
'''Sub-section''' [Pseudo-headings]
==Section== [2]
===Sub-section=== [3]
;Sub-sub-section [Pseudo-headings]
==Section== [2]
<small>==Sub-sub-section==</small> [3]

ఫ్లోటింగ్ ఎలిమెంట్స్

మార్చు

వికీకోడ్‌లోని ఫ్లోటింగ్ ఎలిమెంట్‌లను వాటికి సంబంధించిన విభాగంలో ఉంచాలి. ఉదాహరణకు, ఇతర ఫ్లోటింగ్ ఎలిమెంట్‌ దానిని క్రిందికి నెట్టడం వలన ఒక చిత్రం శీర్షిక క్రింద ప్రదర్శించబడవచ్చు, అ అయితే వికీసింటాక్స్ లో దానిని పేజీ పైభాగంలో ఉంచుతారు. చిత్రాలను అవి చెందిన వర్గంలో చేర్చాలి.

Wikipedia articles should be accessible to readers using devices with small screens, or to readers using monitors with a low resolution. The lowest resolution that it is considered possible to support without adversely affecting other users is 1024×768; all articles should look acceptable at this resolution without excessive horizontal scrolling. This is sometimes an issue in articles with multiple images on both sides of the screen; although lower resolutions will tend to stretch paragraphs vertically, moving images apart in that direction, be careful not to add images or other floating content on both sides of the screen simultaneously. Large tables and images can also create problems; sometimes horizontal scrolling is unavoidable, but consider restructuring wide tables to extend vertically rather than horizontally.

In articles, do not use strikethrough to remove objectionable text. Either comment it out with "<!--" and "-->" or remove it entirely. By default, most screen readers do not indicate presentational text attributes (bold, italic, underline) or even semantic text attributes (emphasis, importance, text deletion), so struck-out text is read normally along with any other text. (Editors who participate in Wikipedia policy and deletion debates are advised to turn on the sounding of text attributes when doing so, as struck text is very common in Wikipedia-internal discussions.)

Screen readers without Unicode support will generally read a character outside Latin-1 and Windows-1252 as a question mark, and even in JAWS, the most popular screen reader, Unicode characters are very difficult to read.

 1. Provide a transliteration for all text in a non-Latin writing system where the non-Latin character is important in the original context such as names, places, things etc.
 2. Do not use unpronounceable symbols such as ♥ (a heart symbol); use images with alt text instead.[1]
 3. Symbols that cause problems for screen readers may already have templates created to produce an image and alt text. An example is {{}}; see Category:Image insertion templates for more.

Do not use techniques that require interaction to provide information, such as tooltips or any other "hover" text. Abbreviations are exempt from these requirements, so the {{abbr}} template may be used to indicate the long form of a word.

Do not insert line breaks within a sentence, since this makes it harder to edit with a screen reader. A single line break may follow a sentence, which may help some editors.

The use of reduced font sizes should be used sparingly. Avoid using smaller font sizes in elements that already use a smaller font size, such as infoboxes, navboxes and reference sections. In no case should the resulting font size drop below 85% of the page fontsize (or 11px).

Other languages

మార్చు

Non-English words or phrases should be encased in {{lang}}, which uses ISO 639 language codes, thus:

{{lang|fr|Assemblée nationale}}

which renders as

Assemblée nationale.

Rationale: {{lang}} enables speech synthesizers to pronounce the text in the correct language.[2] It has many other uses; see Template:Lang/doc#Rationale for a comprehensive list of benefits.

 1. Create good link descriptions, especially for external links (avoid "click here!", "this").[3][4]
 2. Do not use Unicode characters as icons; use an icon with alt text instead. For example, a character like "→" can not be reproduced into useful text by a screen reader, and will usually be read as a question mark.

 
A pair of screenshots showing the effects of red/green colorblindness on legibility

Colors are most commonly found in Wikipedia articles within templates and tables. To view the colors available, see List of colors. For technical assistance on how colors are used, see Help:Using colours.

Articles that use color should keep accessibility in mind, as follows:

 • Ensure that color is not the only method used to convey important information. Especially, do not use colored text or background unless its status is also indicated using another method such as an accessible symbol matched to a legend, or footnote labels. Otherwise, blind users or readers accessing Wikipedia through a printout or device without a color screen will not receive that information.
 • Links should clearly be identifiable as a link to our readers.
 • Some readers of Wikipedia are partially or fully color blind. Ensure the contrast of the text with its background reaches at least WCAG 2.0's AA level, and AAA level when feasible. Here is a selection of tools that can be used to check that the contrast is correct:
  • The Color Contrast Analyser enables you to pick colors on the page, and review their contrast thoroughly. However, be sure to only use the up-to-date "luminosity" algorithm, and not the "color brightness/difference" which is outdated.
  • You can also use Snook's color contrast tool, which is entirely up-to-date.
  • Several other tools exist on the web, but check if they are up-to-date before using them. Several tools are based on WCAG 1.0's algorithm, while the reference is now WCAG 2.0's algorithm. If the tool doesn't specifically mention that it is based on WCAG 2.0, assume that it is outdated.
 • Additional tools can be used to help produce graphical charts and color schemes for maps and the like. These tools are not accurate means to review contrast accessibility, but they can be helpful for specific tasks.
 • If an article overuses colors, and you don't know how to fix it yourself, you can ask for help from other editors. Place ({{Overcolored}} or {{Overcoloured}}) on the top of the article:

మూస:Overcolored

Block elements

మార్చు

Do not separate list items, including items in a definition list (a list made with leading semicolons and colons) or an unordered list, by leaving blank lines or tabular column breaks between them, since this causes MediaWiki to end one list and start a new one. This results in screen readers announcing multiple lists when only one was intended. Lists are meant to group elements that belong together, and breaking these groups will mislead and confuse a screen-reader user. Improper formatting can also more than triple the length of time it takes to read the list.

Colons at the start of a line indent the line. This is used, for example, to indicate replies in a threaded discussion on Talk pages. This indentation is achieved by using HTML definition lists. This is not ideal for accessibility nor semantics, but is currently in wide practice. Blank lines should not be used between indented lines as they are currently rendered as the end of a list and the start of a new one. If a space is needed, insert an extra line consisting of the same number of colons.

Vertical lists

మార్చు
Bulleted vertical lists
మార్చు

For bulleted vertical lists, do not separate items by leaving blank lines between them. If list items are separated by more than one line break, the HTML list will be ended before the line break, and another HTML list will be opened after the line break. This effectively breaks what is seen as one list into several smaller lists for those using screen readers. For example, for the coding:

* White rose
* Yellow rose

* Pink rose

* Red rose

the software suppresses line spaces and therefore it looks like this:

 • White rose
 • Yellow rose
 • Pink rose
 • Red rose

but will be read by a screen reader as: "List of 2 items: (bullet) White rose, (bullet) Yellow rose, list end. List of 1 items: (bullet) Pink rose, list end. List of 1 items: (bullet) Red rose, list end."

Do not separate list items with line breaks (<br>). Use one of the following methods.

Unbulleted vertical lists
మార్చు

For unbulleted lists running down the page, the templates {{plainlist}} and {{unbulleted list}} are available, to improve accessibility and semantic meaningfulness by marking up what is clearly a list rather than including ‎<br /> line breaks, which should not be used - see above. Alternatively, in templates such as Navboxes and the like, or any suitable container, such lists may be styled with the class "plainlist", thus:

| listclass = plainlist or
| bodyclass = plainlist

In infoboxes:

| rowclass = plainlist or
| bodyclass = plainlist

may be used. See also Manual of Style: Lists § Unbulleted lists. See WP:NAV for more details on Navigation templates.

Horizontal lists

మార్చు

For lists running across the page, and in single rows in infoboxes and other tables, the templates {{flatlist}} and {{hlist}} ("h[orizontal]list") are available to improve accessibility and semantic meaningfulness. This feature makes use of the correct HTML markup for each list item, rather than including bullet characters which, for example, are read out (e.g., "dot cat dot dog dot horse dot...") by the assistive software used by people who are blind.

Alternatively, in templates such as Navboxes and the like, or any suitable container, such lists may be styled with the class "hlist", thus:

| listclass = hlist or
| bodyclass = hlist

In infoboxes:

| rowclass = hlist or
| bodyclass = hlist

may be used. See WP:NAV for more details on Navigation templates.

Screen readers and other web browsing tools make use of specific table tags to help users navigate the data contained within them.

Use the correct wikitable pipe syntax to take advantage of all the features available. See meta:Help:Tables for more information on the special syntax used for tables. Do not solely use formatting, either from CSS or hard-coded styles, to create semantic meaning (e.g., changing background colour).

Many navboxes, series templates, and infoboxes are made using tables.

Avoid using ‎<br /> tags in adjacent cells to emulate a visual row that isn't reflected in the HTML table structure. This is a problem for users of screen readers which read tables cell by cell, HTML row by HTML row, not visual row by visual row. WikiProject Accessibility/Infobox accessibility has been addressing this problem.

{|
|+ [caption text]
|-
! scope="col" | [column header 1]
! scope="col" | [column header 2]
! scope="col" | [column header 3]
|-
! scope="row" | [row header 1]
| [normal cell 1,2] || [normal cell 1,3]
|-
! scope="row" | [row header 2]
| [normal cell 2,2] || [normal cell 2,3]
...
|}
Caption ( |+ )
A caption is a table's title, describing its nature.[WCAG-TECH 1]
Row & column headers ( ! )
Like the caption, these help present the information in a logical structure to visitors.[WCAG-TECH 2] The headers help screen readers render header information about data cells. For example, header information is spoken prior to the cell data, or header information is provided on request.[5]
Scope of headers ( ! scope="col" | and ! scope="row" | )
This clearly identifies headers as either row headers or column headers. Headers can now be associated to corresponding cells.[WCAG-TECH 3]

Wikipedia:Manual of Style/Accessibility/Data tables tutorial provides detailed requirements about:

 1. Correct table captions
 2. Correct headers structure
 3. Images and color
 4. Avoiding nested tables

Avoid using tables for layout purposes only. The best option is to use HTML's <div> blocks and style attributes because they provide flexibility.

For simple layouts tables can be an option. Especially if the only point of the table is to get a floating effect, then align="right" etc. will work with some browsers not supporting CSS at all. This is in fact a verbose approximation of <div> plus CSS, and not the design sin known as (nested) "table layout".

However, to avoid accessibility barriers, when using tables for layout purposes do not use any caption, row, or column headers, and also no summary attribute. These structural table elements should be used only for data tables. Do not use structural elements for presentation purposes, use style sheets. For Wiki table markup this means to avoid "!" (= <th> in XHTML) in such cases:

{| class="toccolours" style="width:94%"
| style="text-align: center; background-color: #ccf;" | '''Title'''
|-
| [normal cell] || [normal cell]
|-
| [normal cell] || [normal cell]
|}
 1. Images should include an alt attribute, even an empty one, that acts as a substitute for the image for blind readers, search-spiders, and other non-visual users. If additional alt text is added it should be succinct, or should refer the reader to the caption or adjacent text: see WP:ALT for more information.
 2. In most cases, images should contain a caption, either using the built in image syntax or a secondary line of text. The caption should concisely describe the meaning of the image, the essential information it is trying to convey.
 3. Where possible, any charts or diagrams should have a text equivalent, or should be well-described so that users who are unable to see the image can gain some understanding of the concept.
 4. Detailed image descriptions, where not appropriate for an article, should be placed on the image description page, with a note saying that activating the image link will lead to a more detailed description.
 5. Images should be inside the section they belong to (after the heading and after any links to other articles), and not in the heading nor at the end of the previous section, otherwise screen readers would read the image (and its textual alternative) in a different section; as they would appear to viewers of the mobile site. See Wikipedia:Picture tutorial for more information.
 6. Avoid referring to images as being on the left or right. Image placement is different for viewers of the mobile version of Wikipedia, and is meaningless to people having pages read to them by assistive software. Instead, use captions to identify images.
 7. This guideline includes alt text for LaTeX-formatted equations in <math> mode.

Animations, videos and audio

మార్చు

To be accessible, an animation (GIF – Graphics Interchange Format) should either:

 • not exceed a duration of five seconds (which results in making it a purely decorative element),[6] or
 • be equipped with control functions (stop, pause, play).[7]

In short, most animated GIFs should be converted to video (to learn how, see the tutorial converting animated GIFs to Theora OGG).

Subtitles can be added to video, in Timed Text format. There is a corresponding help page at commons:Commons:Video#Subtitles and closed captioning. Subtitles are meant for the transcription of speech.

There is a need for closed captions for the hearing impaired. As of November 2012 this is not possible, but this feature could be easily added and has been requested in bugzilla:41694. Closed captions are meant to be viewed instead of subtitles. Closed captions provides a text version of all important informations provided through the sound. It can include dialogues, sounds (natural and artificial), the setting and background, the actions and expressions of people and animals, text or graphics.[8] Guides in the following references can be used to create closed captions.[9]

A text version of the video would also be needed for the blind, but as of November 2012 there is no convenient way to provide alt text for videos.

Subtitles for speech, lyrics, dialogue, etc.[10] can easily be added to audio files. The method is similar to that of the video: commons:Commons:Video#Subtitles and closed captioning.

Styles and markup options

మార్చు

Best practice: Use Wikimarkup and CSS classes in preference to alternatives

మార్చు

In general, styles for tables and other block-level elements should be set using CSS classes, not with inline style attributes. The site-wide CSS in MediaWiki:Common.css is more carefully tested to ensure accessibility (e.g. sufficient color contrast) and compatibility with a wide range of browsers. Moreover, it allows for users with very specific needs to change the color schemes in their own style sheet (Special:MyPage/skin.css, or their browser's style sheet). For example, a style sheet at Wikipedia:Style sheets for visually impaired users provides higher contrast backgrounds for navboxes. The problem is that when the default site-wide classes are overridden, it makes it far more difficult for an individual to choose his/her own theme.

It also creates a greater degree of professionalism by ensuring a consistent appearance between articles, and conformance to a style guide.

Regarding accessibility, deviations from standard conventions may be tolerated so long as they are accessible. Members of the accessibility project ensured that the default style is accessible. If some template or specific color scheme deviates from the standard, its authors should make sure that it meets accessibility requirements such as providing enough color contrast. For instance, the infoboxes and navigational templates relating to The Simpsons use a yellow colour-scheme, to tie in with the dominant colour in the series. In this case, blue links on yellow provides enough color contrast, thus it is accessible.

In general, articles should use wikimarkup in preference to the limited set of allowed HTML elements. In particular, do not use the HTML style tags ‎<i> and ‎<b> to format text; it is preferable to use Wiki markup '' or ''', or logical style tags. Of course there are natural exceptions: it may be beneficial to use ‎<u> tags to indicate something like an example of an unclickable link. The ‎<font> tag should also be avoided in article text; use logical style tags like ‎<em>, ‎<code>, or ‎<strong> to emphasise semantic differences. Use the ‎<small> semantic tag and the {{big}} template to change font size, rather than setting it explicitly with the font-size= style attribute.

Users with limited CSS or JavaScript support

మార్చు

Wikipedia articles should be accessible to readers using browsers and devices which have limited or no support for JavaScript or Cascading Style Sheets. At the same time, it is recognised that it is impossible to provide the same quality of appearance to such users without unnecessarily avoiding features that would benefit users with more capable browsers. As such, features which would cause content to be hidden or corrupted when CSS or JavaScript is unavailable must not be used. This includes techniques such as the hiddenStructure method for hiding table content—which produces incomprehensible output without CSS—and some implementations of the NavFrame collapsing code—which can make content inaccessible without JavaScript support. However, consideration for users without CSS or JavaScript should extend mainly to making sure that their reading experience is possible; it is recognised that it will inevitably be inferior.

To accommodate these considerations, test any potentially disruptive changes with JavaScript or CSS disabled. In Firefox or Chrome, this can be done easily with the Web Developer extension; JavaScript can be disabled in IE in the "Options" screen. Be particularly careful with inline CSS effects, which are not supported by several browsers, media, and XHTML versions.

 1. "F26: Failure of Success Criterion 1.3.3 due to using a graphical symbol alone to convey information". Techniques for WCAG 2.0. W3C. Retrieved 1 January 2011.
 2. H58: Using language attributes to identify changes in the human language, Techniques for WCAG 2.0, W3C, accessibility level: AA.
 3. "G91: Providing link text that describes the purpose of a link". Techniques for WCAG 2.0. W3C. Retrieved 1 January 2011.
 4. "F84: Failure of Success Criterion 2.4.9 due to using a non-specific link such as "click here" or "more" without a mechanism to change the link text to specific text". Techniques for WCAG 2.0. W3C. Retrieved 1 January 2011.
 5. "Table cells: The TH and TD elements". Techniques for WCAG 2.0. W3C. Retrieved 1 January 2011.
 6. "Setting animated gif images to stop blinking after n cycles (within 5 seconds)". Techniques for WCAG 2.0. W3C. Retrieved 1 January 2011.
 7. "Allowing the content to be paused and restarted from where it was paused". Techniques for WCAG 2.0. W3C. Retrieved 1 January 2011.
 8. "Providing an alternative for time based media". Techniques for WCAG 2.0. W3C. Retrieved 1 January 2011.
 9. Please see : A quick and basic reference for closed captions, a detailed reference (PDF) and a list of best practices for closed captions.
 10. "Providing an alternative for time-based media for audio-only content". Techniques for WCAG 2.0. W3C. Retrieved 1 January 2011.
మార్చు