వికీపీడియా:వర్గీకరణ

(వికీపీడియా:Categorization నుండి దారిమార్పు చెందింది)

వర్గాలను సృష్టించడం, అమర్చుకోవడంపై మార్గదర్శకాలను ఈ వ్యాసంలో చూడవచ్చు.

వర్గాలను ఎప్పుడు వాడాలిసవరించు

వ్యాసాల నేంస్పేసులోని ప్రతీ పేజీ ఏదో ఒక వర్గం కిందకు రావాలి. వర్గాలు సభ్యులకు త్వరగా స్ఫురించే విధంగా, వారి ఆలోచనా విధానానికి అనుగుణంగా ఉండాలి. ఉదాహరణకు:

వ్యాసం: విజయవాడ
అర్ధవంతమైన వర్గం: [[వర్గం:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నగరాలు మరియు పట్టణాలు]]
ఇలాంటి వర్గం పెద్దగా ఉపయోగం లేదు:[[వర్గం:వ తో మొదలయ్యే పట్టణాలు, నగరాలు]]

ఫలానా వర్గం సరైనదేనా అన్న విషయం తేల్చుకోడం ఇలాగ:

  • ఆ వర్గం యొక్క విషయం గురించి వివరిస్తూ ఓ పది వాక్యాలు రాయగలమా?
  • ఆ వర్గం నుండి వ్యాసానికి వెళ్ళి, ఆ వ్యాసం చదవగానే, వర్గ విషయానికి, వ్యాసానికి మధ్య సంబంధం తెలిసిపోతోందా (అంటే వర్గ విషయం గురించి వ్యాసంలో ఎక్కడైనా వచ్చిందా?

పై ప్రశ్నల్లో ఏ ఒక్క దానికైనా “లేదు” అనే సమాధానం వస్తే, ఆ వర్గం సరైనది కాదు అని అర్ధం చేసుకోవచ్చు.

ఒకే వ్యాసం చాలా వర్గాలకు సంబంధించి ఉండవచ్చు. అయితే, వ్యాసంలోని వర్గాల సంఖ్య పరిమితంగా ఉండాలి. వ్యాసం ఒక వర్గంలోను, దాని ఉపవర్గంలోను రెండింటిలోను ఉండరాదు. ఉదాహరణకు గుంటూరు పై వ్యాసం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోను దాని ఉపవర్గం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నగరాలు మరియు పట్టణాలు అనే రెండింటిలోను ఉండరాదు.

వ్యాసాలను ఇతర విధాలుగా వర్గీకరించే విధానాల కొరకు వర్గాలు, జాబితాలు, వరుస పెట్టెలు చూడండి.

ఏ వర్గానికీ చేర్చబడకుండా ఉన్న వ్యాసాలకు {{వర్గంలో చేర్చాలి}} అనే టాగు తగిలిస్తే, ఇతర సభ్యులు తగువిధమైన చర్య తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. (ఇక్కడో ముఖ్య విషయం: పేజీలు ఏ వర్గానికీ చెందకుండా కూడా ఉండవచ్చు )

వర్గాలు vs జాబితాలు vs వరుస పెట్టెలుసవరించు

వికీపీడియా:వర్గాలు, జాబితాలు, వరుస పెట్టెలు చూడండి.

వ్యక్తులపై వ్యాసాలకు సంబంధించిన వర్గాలుసవరించు

ప్రధాన వ్యాసము: వికీపీడియా:వ్యక్తుల వర్గీకరణ

వర్గాలకు నిర్దుష్ట వర్గవృక్షం ఉండదుసవరించు

ఒక వ్యాసం ఎన్ని వర్గాలకిందకైనా రావచ్చని అనుకున్నాం గదా.. అలాగే, ఒక వర్గం అనేక ఇతర మాతృవర్గాల కిందకు రావచ్చు కూడా. అంటే, ఒక వర్గానికి చాలా ఉపవర్గాలున్నట్లే, ఒక ఉపవర్గానికి చాలా మాతృవర్గాలుండవచ్చు. కాబట్టి, వర్గాలకు ఒక వంశవృక్షమంటూ నిర్దుష్టంగా ఉండదు.

వర్గాలను ఎలా సృష్టించాలిసవరించు

వర్గాన్ని సృష్టించడం చాల తేలిక. వ్యాసంలో అడుగున, కింద చూపిన విధంగా ఒక లింకును రాయడమే.

[[వర్గం:''వర్గంపేరు'']]

ఉదాహరణకు చెరువులు అనే వర్గాన్ని సృష్టించి రామప్ప చెరువు అనే వ్యాసాన్ని అందులో చేర్చడం ఎలాగో చూడండి. "రామప్ప చెరువు" వ్యాసపు మార్చు పేజీకి వెళ్ళి, అక్కడ వ్యాసం అడుగున (ఇతర భాషా లింకులకు పైన ) కింది లింకును చేర్చండి.

[[వర్గం:చెరువులు]]

పై లింకు వ్యాసంలో ఎక్కడా కనపడదు. కానీ పేజీ అడుగున ఒక పెట్టెలో వర్గం:చెరువులు అనే లింకు కనుపడుతుంది. వర్గం:చెరువులు అనే పేజీలో ఈ వర్గానికి చెందిన అన్ని వ్యాసాలను అక్షర క్రమంలో చూపిస్తుంది. ఈ పేజీలో పై వ్యాసం కూడా కనిపిస్తుంది. ముందుముందు ఆ వర్గంలో చేర్చే వ్యాసాలను ఆటోమాటిక్‌గా అక్షర క్రమంలో చూపిస్తూ ఉంటుంది.

ఉపవర్గాలను సృష్టించడంసవరించు

ఉపవర్గాలను సృష్టించేందుకు, వర్గం పేజీలో దాని మాతృవర్గం పేరును కింది విధంగా చేర్చండి.

[[వర్గం:మాతృవర్గం పేరు]]

ఉదాహరణకు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నగరాలు మరియు పట్టణాలు వర్గాన్ని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వర్గానికి ఉపవర్గంగా చేర్చాలంటే- [[:వర్గం: ఆంధ్ర ప్రదేశ్]] వర్గం పేజీలో అడుగున [[:వర్గం: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నగరాలు మరియు పట్టణాలు]] అని రాస్తే చాలు.

ఉపవర్గాల సమూహాలు చెయ్యడంసవరించు

వర్గాలలో 200 అంశాల కంటే ఎక్కువ చేర్చలేము. ఆది దాటితే, మొదటి 200 అంశాలే కనిపిస్తాయి. అప్పుడు అన్నిటినీ సులభంగా చూడటానికి TOC (విషయ సూచిక) ను చేర్చండి, ఇలాగ:

{{CategoryTOC}} – అంకెలతో మొదలుపెట్టి, అక్షరక్రమంలో విషయసూచిక వస్తుంది
{{CatAZ}}- అంకెలు లేకుండా, అక్షరక్రమంలో విషయసూచిక వస్తుంది

వర్గం పెద్దదైపోయినపుడు మరో మార్గం ఏమిటంటే, ఉపవర్గాలను సృష్టించడం. ఉదాహరణకు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నగరాలు మరియు పట్టణాలు అనే వర్గం బాగా పెద్దదైపోతే, (ఆ అవకాశం ఎంతైనా ఉంది!) దానిలో కోస్తా, రాయలసీమ, తెలంగాణా అని మూడు ఉపవర్గాలుగానీ, మరో రకంగాకానీ ఉపవర్గాలు సృష్టించడమే!

వర్గ సభ్యత్వం, సృష్టిసవరించు

వర్గానికి వివరణ రాసేటపుడు దానిని ఒక మాతృవర్గానికి చేర్చండి. వీలైతే, కనీసం రెండు మాతృవర్గాలకు దానిని చేర్చాలి.

వికీపీడియా నేంస్పేసుసవరించు

వికీపీడియా నేంస్పేసుకు సంబంధించిన వర్గాలను వ్యాసపు చర్చా పేజీకి మాత్రమే చేర్చాలి. ఎందుకంటే, ఇవి రచయితలకు సంబంధించినవే కాని వికీపీడియా శోధనకు అవసరం లేదు!

సభ్యుని నేంస్పేసుసవరించు

సభ్యుని నేంస్పేసుకు సంబంధించిన వర్గాలను వికీపీడియాకు సంబంధించిన వర్గాలకు మాత్రమే చేర్చాలి. అంతేకాని, వ్యాసాలకు సంబంధించిన వర్గాలకు చేర్చరాదు. అంటే, సభ్యుడు తన సభ్యునిపేజీని ప్రముఖాంధ్రులు అనే వర్గంలో చేర్చరాదు. దానిని వికీజీవులు అనే వర్గంలో చేర్చవచ్చు.

ఏదైనా వ్యాసాన్ని మీ నేంస్పేసులోకి కాపీ చేసుకున్నట్లైతే (ఏ కారణం చేత నయినా సరే) దానిని వర్గాలనుండి తొలగించి వేయాలి.

సాధారణ నామకరణ విధానాలుసవరించు

  • పొడి పదాలు, పొట్టి పదాలు వాడవద్దు. ఉదాహరణ: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నగరాలు మరియు పట్టణాలు అని పేరు పెట్టాలి, ఆం ప్ర న & ప అని పెట్టవద్దు.
  • ఉప వర్గాల పేర్లకు వర్గం పేరును కలపనవసరం లేదు. (అయితే మనం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నగరాలు మరియు పట్టణాలు అనే ఉపవర్గంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అనే వర్గం పేరును కలిపాము. కొన్ని సార్లు అది తప్పక పోవచ్చు. ఇక్కడ ఎందుకు కలపవలసి వచ్చిందంటే, ఈ నగరాలు మరియు పట్టణాలు అనే ఉపవర్గం కర్ణాటక వంటి ఇతర వర్గాల్లో కూడా రావచ్చు, అందుచేత).
  • వర్గాల పేర్లు సామాన్యంగా ఏకవచనంలో ఉండాలి. ఉదాహరణ: మొలక.
  • ప్రామాణిక నామకరణ విధానాలు వర్తిస్తాయి.
  • వర్గాల పేర్లలో ప్రముఖ , ముఖ్యమైన , సుప్రసిద్ధ మొదలైన విశేషణాలు వాడవద్దు.

వర్గాల అవసరాలు, ఉపయోగాలుసవరించు

శోధనసవరించు

సభ్యులు తమకు కావలసిన సమాచారం కొరకు వెదకేటపుడు వర్గాలు సహాయపడతాయి.

వర్గాలకు లింకులు ఇవ్వడంసవరించు

ఒక పేజీని ఫలానా వర్గానికి ఎలా చేర్చాలో చూశాము. కాని, అలా కాకుండా, ముందు ఒక కోలను పెట్టి ఆ వర్గపు పేజీకి లింకు ఇవ్వవచ్చు, ఇలాగ: [[:వర్గం: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నగరాలు మరియు పట్టణాలు]] . అది ఇలా కనిపిస్తుంది - వర్గం: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నగరాలు మరియు పట్టణాలు

వర్గాల దారి మార్పుసవరించు

వికీపీడియా స్వరూపం చెడకుండా వుండటానికి, విషయ నిర్వహణ సరిగా చేయకుండా వుండటానికి వర్గాల దారిమార్పు చెయ్యకూడదు. మీకు కావలసిన వర్గం పేరు కాకుండా వేరే పేరుతో వర్గం వుంటే దానిలో ఎక్కువ విషయాలు లేక ఉపవర్గాలు వుంటే చర్చించి, ఆ ‌విషయాలు,ఉపవర్గాలన్నిటిని అంగీకారం కుదిరిన పేరుగల వర్గంలోకి మార్చి, పాత వర్గాన్ని తొలగించాలి.

వర్గాల క్రమానుగత ఏర్పాటు (సార్టింగ్‌)సవరించు

వర్గాల విషయంలో పైపు ("|") కు అర్ధం, ఇతర సందర్భాల్లో అర్ధం కంటే విభిన్నంగా ఉంటుంది. వర్గం లింకులో పైపు తరువాత ఉండే భాగం వర్గాన్ని సార్టింగ్‌ చెయ్యడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, ఈ భాగం పేజీలో కనపడదు. ఉదాహరణ:

[[:వర్గం: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జలవనరులు]] లాగా రాస్తే జలవనరులు అనే వర్గం దాని మాతృవర్గంలో కింద వస్తుంది. అదే [[:వర్గం: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జలవనరులు|జలవనరులు]] అని రాస్తే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జలవనరులు అనే వర్గం దాని మాతృవర్గంలో కింద వస్తుంది.

ఆ వ్యాసం అన్నిటి కంటే పైన రావాలంటే, పైపు తరువాత భాగానికి ముందు ఒక స్పెషలు కారెక్టరును తగిలిస్తే సరిపోతుంది, ఇలాగ: [[:వర్గం: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జలవనరులు|*జలవనరులు]]

సంవత్సరం వర్గాలుసవరించు

సంవత్సరాల వర్గాలకు (వర్గం:2004 లాగా) సంబంధించి, ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి:

  • అన్ని అంశాలు కూడా విషయాన్ని బట్టే సార్టింగు చెయ్యాలి. ఉదాహరణ: 2004 లో తెలుగు సినిమాలు అనే వ్యాసం ఈ వర్గం లోకి ఇలా చేర్చాలి: [[వర్గం:2004|తెలుగు సినిమాలు]] అలాగే 2004 లో తీవ్రవాద చర్యలు అనే వ్యాసం వర్గంలోకి ఇలా చేరాలి: [[వర్గం:2004|తీవ్రవాద చర్యలు]]
  • సంవత్సరం గురించిన వ్యాసమే అయితే (2004 లాగా), ఇలా రాయాలి: [[వర్గం:2004|*]]. స్పెషలు కారెక్టరు వలన ఇది అన్నిటికంటే పైన చేరుతుంది.
  • సంవత్సరంలోని నెలలను (ఉదా: జూన్‌ 2004), వర్గం లోకి చేర్చేటపుడు మొదటి విభాగంలో తేదీ క్రమంలో ఉంచాలి ఇలాగ: [[వర్గం:2004|*2004-06]].

వర్గాలకు ఇతర భాషా లింకులుసవరించు

వ్యాసాల్లో లాగానే ఇతర భాషా లింకులు ఇక్కడా పనిచేస్తాయి.

వర్గాల విలీనంసవరించు

వికీపీడియా:వర్గాల చర్చలు చూడండి. ఇది వికీపీడియా: పైవికీపీడియా బాట్ వుపయోగించి చేయటం సులువు.

ఇంకా చూడండిసవరించు

వర్గాల శోధనసవరించు

వర్గాల నిర్వహణ పనిముట్లుసవరించు