విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రచనల జాబితా

తెలుగు సాహిత్యంలో తొలి జ్ఞానపీఠ అవార్డు గ్రహీత, కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ చేసిన రచనల జాబితా ఇది. నవలలు, పద్యకావ్యాలు, విమర్శలు, మొదలైన ప్రక్రియల్లో ఆయన చేసిన రచనలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి:

అకారక్రమంలోసవరించు

సవరించు

పేరు ప్రక్రియ సీరీస్ మొదటి ప్రచురణ సంవత్సరం భాష
అశ్వమేధము (విశ్వనాథ రచన) నవల పురాణవైర గ్రంథమాల తెలుగు
అమృతవల్లి నవల పురాణవైర గ్రంథమాల తెలుగు
అమృత శర్మిష్ఠమ్ నాటకం సంస్కృతము
అనార్కలీ నాటకం తెలుగు
అల్లసాని వాని అల్లిక జిగిబిగి (పుస్తకం) సాహిత్య విమర్శ తెలుగు

సవరించు

పేరు ప్రక్రియ సీరీస్ మొదటి ప్రచురణ సంవత్సరం భాష
ఆఱునదులు నవల తెలుగు
ఆంధ్రపౌరుషము పద్యకావ్యం తెలుగు
ఆంధ్రప్రశస్తి పద్యకావ్యం తెలుగు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

అంసవరించు

పేరు ప్రక్రియ సీరీస్ మొదటి ప్రచురణ సంవత్సరం భాష
అంతరాత్మ నవల తెలుగు
అంతా నాటకమే నాటకం తెలుగు

ప్రక్రియా పరంగాసవరించు

నవలా సాహిత్యంసవరించు

పద్య కావ్యాలుసవరించు

నాటకములుసవరించు

విమర్శలుసవరించు

ఇతరములుసవరించు