ప్రధాన మెనూను తెరువు

విశ్వవిద్యాలయం

మరింత విద్య కోసం విద్యా సంస్థ

విశ్వవిద్యాలయం (ఆంగ్లం: University) అనగా ఉన్నత విద్యాభ్యాసం మరియు పరిశోధనలు జరిపే విద్యాలయం. ఈ విశ్వవిద్యాలయాలు అన్ని రకాల డిగ్రీలను ఇస్తాయి. విశ్వవిద్యాలయంనే ఆంగ్ల పదమైన యూనివర్సిటీతో కూడా వ్యవహరిస్తుంటారు.

కొన్ని ప్రఖ్యాత విశ్వవిద్యాలయాలుసవరించు