వైదికి బ్రాహ్మణులు

వైదికి బ్రాహ్మణులు (వైదిక, వైదీకులు, వైదికులు, వైదీకి, వైదీకీ) తెలుగు మాట్లాడే స్మార్త బ్రాహ్మణులు లోని ఒక ఉపశాఖకు చెందినవారు. వీరు ముఖ్యంగా ఆది శంకరాచార్యులును ప్రధానంగా అనుసరిస్తారు, ఎక్కువగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నందు కేంద్రీకృతమై ఉన్నారు. వైదికి అనే పేరు వేదాలు నుండి తీసుకున్నారు.

సుప్రసిద్ధ వ్యక్తులుసవరించు

కర్ణాటక సంగీతం, సంప్రదాయ కళలుసవరించు

మత నాయకులుసవరించు

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

మరింత చదవండిసవరించు

  • Christopher Alan Bayly, Rulers, Townsmen, and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion, 1770–1870, Cambridge University Press, 1983
  • Kosambi, Damodar Dharmanand, Ancient India: a history of its culture and civilization, p. 166–170
  • Passarino, et al., The re-colonization of Eurasia during the Late Glacial Maximum
  • Ray, Himanshu P., Indian Economic and Social History Review 1987, 24: 443
  • Yang, Anand A., Bazaar India: Markets, Society, and the Colonial State in Bihar, University of California Press, 1999