శతక కవుల చరిత్రము ఒక ప్రత్యేకమైన తెలుగు గ్రంథము.[1] శతకములను రచించిన కవుల జీవితచరిత్రలకే ఇది ప్రత్యేకం. ఇది పండిత వంగూరు సుబ్బారావు గారిచే రచియించబడినది. దీని తొలిప్రతి 1924 లో ఆంధ్రపత్రికా ముద్రణాలయంలో ముద్రించబడినది. కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు గారు విపులమైన పీఠికను రచించారు.

శతక కవుల చరిత్రము
కృతికర్త: వంగూరి సుబ్బారావు
దేశం: భారతదేశం
భాష: తెలుగు
ప్రక్రియ: జీవితచరిత్ర
ప్రచురణ: ఆంధ్రపత్రిక, మద్రాసు
విడుదల: 1924, 1957


ఇందు ప్రథమభాగములో క్రీ.శ. 1150 - 1500 మధ్య జీవించిన 114 మంది శతక కవుల జీవితసంగ్రహాలను చిత్రించారు. ద్వితీయభాగములో క్రీ.శ. 1500 - 1700 మధ్య జీవించిన 110 మంది కవులను, తృతీయభాగములో క్రీ.శ. 1700 - 1800 మధ్య జీవించిన 130 కవులను మరియు చతుర్థభాగములో క్రీ.శ. 1800 - 1900 మధ్యకాలపు 130 మంది జీవితాలను గురించి వివరించారు.

ఈ గ్రంథం యొక్క రెండవ కూర్పులో చాలా విస్తృతమై 1957 సుమారు 1000 పేజీల గ్రంథంగా మారింది.[2] దీనికి నిడుదవోలు వెంకటరావు గారు పీఠినకు రచించారు.

విషయసూచికసవరించు

ప్రథమభాగముసవరించు

క్రీ.శ. 1150 - 1500 మధ్యకవులుసవరించు

1. పండితారాధ్యులు, 2. పాలుకురికి సోమనాథుడు, 3. బద్దెన, 4. యథావాక్కుల అన్నమయ్య, 5. శివదేవమంత్రి, 6. రావిపాటి త్రిపురాంతకుడు, 7. వెన్నెలకంటి జన్నయ, 8. వేమన్న, 9. బమ్మెర పోతనామాత్యుడు, 10. అయ్యలరాజు త్రిపురాంతకుడు

ద్వితీయభాగముసవరించు

క్రీ.శ. 1500-1600 మధ్యకవులుసవరించు

11 ధూర్జటికవి, 12 తాళ్ళపాక చినన్న, 13 వెలగపూడి వెంగనార్యుఁడు, 14 తిరువేంగళప్ప, 15 తాళ్లపాక అన్నమయ్య, 16 అన్నమాచార్యుఁడు, 17 శ్రీనివాసుడు, 18 తిమ్మనార్యుడు, 19 కంసాలి రుద్రకవి, 20 కవి చౌడప్ప, 21 పరమానందయతి, 22. మారవికవి, 23 బొడ్డపాటి పేరయ, 24 బొడ్డపాటి కొండయ, 25 ఎలకుర్తి రామరాజు, 26 తేళ్ళపూడి కసవరాజు, 27 పట్టాభిరామకవి, 28 గణపవరపు వేంకటకవి

క్రీ.శ. 1600-1700 మధ్యకవులుసవరించు

29 ఎలకూచి బాలసరస్వతి, 30 పైడిపాటి వేంకట నృసింహకవి, 31 అయ్యలరాజు నారాయణకవి, 32 కంచర్ల గోపన్న, 33 గద్దె రామలింగకవి, 34 శ్రీగిరి విరూపాక్షుడు, 35 కాకునూరి అప్పకవి.

తృతీయభాగముసవరించు

క్రీ.శ. 1700-1800 మధ్యకవులుసవరించు

36 కూచిమంచి తిమ్మకవి, 37 ఏనుగు లక్ష్మణకవి, 38 వైదర్సు అప్పయకవి, 39 గోగులపాటి కూర్మనాథకవి, 40 వెలగపూడి కృష్ణయ, 41 అడిదము సూరకవి, 42 రావూరి సంజీవకవి, 43 పుసులూరి సోమరాజకవి, 44 మఱింగంటి సింగరాచారి, 45 పత్రి రమణప్ప, 46 శంకర శంకరకవి, 47 మదిన సుభద్రయ్యమ్మ, 48 పుష్పగిరి తిమ్మకవి, 49 పోచిరాజు వీరన్న, 50 దేవగుప్తాపు రామభద్రకవి, 51 పరశురామపంతుల రామమూర్తి, 52 చట్రానికి లక్ష్మినరుసు, 53 గంగాధరకవి, 54 సిద్దరామకవి (చెన్నయ), 55 సోమేశ్వరారాధ్యులు, 56 నిమ్మల లక్ష్మణాచార్యుఁడు, 57 చెన్నాప్రగడ నాగరాజు, 58 శ్రీపతి భాస్కరకవి, 59 ఆణివెళ్ళ సీతారాముఁడు, 60 శేషప్పకవి, 61 మల్లనయోగి, 62 రాచవేటికవి, 63 పావులూరి మల్లన, 64 రాయభట్టు వీరరాఘవకవి (వాడ్రేవు కామరాజు), 65 బాణాల వీరశరభేంద్రుఁడు, 66 తాడేపల్లి పానకాలరాయడు, 67 రామభద్రకవి, 68 వరహగిరి కొండ్రాజు, 69 నృసింహకవి, 70 కొమరగిరి సంజీవకవి, 71 ఉన్నవ యోగానందుఁడు, 72 కర్లపాలెము సింగనామాత్యుఁడు, 73 తిరుక్కడయూరి కృష్ణదాసు, 74 కాండూరి వేంకటదాసు, 75 కాసుల పురుషోత్తమకవి

చతుర్థ భాగముసవరించు

క్రీ.శ. 1800-1900 మధ్యకవులుసవరించు

76 సదానంద వరదరాజయోగి, 77 వంగూరి నరసకవి, 78 ఎఱ్ఱమిల్లి సూర్యప్రకాశకవి 79 వంకాయలపాటి వేంకటకవి, 80 జూలూరి అప్పయ, 81 తరిగొండ వెంకమ్మ, 82 మాత్తూరి అప్పావు మొదలి, 83 పారసంది సర్వేశ్వరశాస్త్రి, 84 బహుజనపల్లి సీతొ రామాచారి, 85 శాంతానందయోగి, 86 ఫక్కి వేంకటనరసయ్య, 87 మంత్రిప్రెగడ సూర్యప్రకాశకవి, 88 శ్రీనివాసకవి, 89 ఝంఝామారుతము వేంకటసుబ్బకవి, 90 సాహేబురాణ రామన్న, 91 బండి బాపసమ్మ, 92 వెండిగంటము గురునాథము, 93 ఊడుమూడి సూరపరాజు

మూలాలుసవరించు