శాంత రోమపాదుని కుమార్తె. ఋష్యశృంగుడు భార్య.

ఋష్యశృంగుడునితో అయోధ్య వెళుతున్న శాంత
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=శాంత&oldid=2949130" నుండి వెలికితీశారు