శాసనసభ సభ్యుడు

శాసనసభలో ఒక సభ్యుడు
(శాసనసభ్యుడు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఒక రాస్ట్రంలో వివిధ శాసనససభ నియోజక వర్గాల నుండి ప్రభుత్వం నిర్వహించిన ఎన్నికలలో వోటు హక్కు ద్వారా శాసనసభకు ఎన్నుకోబడిన ప్రజా ప్రతినిధులను శాసనసభ్యులు అంటారు. ఈ శాసనసభ్యుడు తను ఎన్నుకోబడిన శాసనససభ నియోజక వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు. శాసనసభ్యుడిని ఇంగ్లీషులో MLA (Member of the Legislative Assembly) అంటారు.


శాసనససభకు పోటీ చేసే వ్యక్తికి కావలసిన అర్హతలుసవరించు

  1. శాసనసభ సభ్యుడు కాదలచిన వ్యక్తి భారత పౌరుడై ఉండాలి
  2. ఏ రాస్ట్రంలోని శాసనససభకు పోటీ చేసే వ్యక్తి ఆ రాస్ట్రంలో ఓటు హక్కును కలిగి ఉండాలి.
  3. 25 సంవత్సరముల కంటే తక్కువ వయసు ఉండరాదు.

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ

శాసనసభ

శాసన మండలి

ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభా నియోజకవర్గాలు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా