ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాటలుసవరించు

 1. ఆనతి సేయవయా స్వామి ఆనతి సేయవయా ఈ నాడు ఏ సేవకోరెదో - పి.సుశీల
 2. ఆదివిష్ణువు చరణమందవతరించి హరజఠాజూఠభూషణమై (పద్యం) - ఘంటసాల
 3. ఓ ఓ నేర్పేవు సరసాలు చాలా నేలానీకీ లీల ఆమూల దాచి - ఎస్.జానకి, జిక్కి బృందం
 4. ఐహిక సుఖము క్షణికమ్ము సుమ్మా హరి సంకీర్తనము - ఘంటసాల - రచన: సముద్రాల
 5. ఘల్లుఘల్లుమని గజ్జలు మ్రోయగ గంతులువేయుచు రారా వెన్నదొంగ - సుశీల
 6. చిత్తపరిశుద్దితొ నాదుసేవ జేయువారినెవరు పరీక్షింప (పద్యం) - పి.బి. శ్రీనివాస్
 7. జయ పాండురంగ ప్రభో విఠలా జగధార జయ విఠలా - సుశీల బృందం - రచన: సముద్రాల
 8. జాగేలా గోపాలబాల కావగ రావేల జాగేలా గోపాలబాల కావగ రావేల - సుశీల
 9. తనలి హిరణ్యకశ్యపుడు కన్నకుమారుని కొండనుండి కోనకు (పద్యం) - పి.బి.శ్రీనివాస్
 10. దారుకావనతపోధనుల నిగ్రహశక్తి పరికింప తరుణినై (పద్యం) - పి.బి. శ్రీనివాస్
 11. నిలుమా మధుసూదనా ననువీడి పొ పోబోకుమా - సుశీల
 12. మేలుకో కృష్ణయ్య మేలుకోవయ్యా అదనాయె కొలువుకు నిదుర - ఎస్. జానకి
 13. రంగా రంగా నా ఆశతీరే దారే కనిపించె ప్రేమతో స్వామి కరుణించె - సుశీల
 14. రంగా రంగయనండి రంగా రంగయనండి రంగా రంగా - ఘంటసాల బృందం - రచన: సముద్రాల
 15. రంగా పశులవలె వ్యామోహము పాలై నరకములో పడకండి - ఘంటసాల - రచన: సముద్రాల
 16. వచ్చినాడవా కృష్ణా నీపాదయుగళి విడచి మనలేని నను (పద్యం) - సుశీల
 17. శ్రమపడజాల పరాకిది మేలా మొరవినవేల దయానిలయా - సుశీల
 18. సతియై సక్కును పెక్కుభాధల సదా సాధించు నా తల్లి (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: సముద్రాల

మూలాలుసవరించు