సపిండేలిస్

మొక్కల క్రమం

సపిండేలిస్ (లాటిన్ Sapindales) వృక్ష శాస్త్రములోని ఒక క్రమము.

సపిండేలిస్
Manitoba Maple (Acer negundo)
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
సపిండేలిస్

కుటుంబాలు

See text

Chloroxylon swietenia from Rutaceae

ముఖ్యమైన లక్షణాలు

మార్చు
  • పుష్పాలు తరుచుగా పాక్షిక సౌష్టవయుతము, ఏకలింగకము.
  • చక్రము ఉబ్బి ఉంటుంది.
  • కేసరాలు నిశ్చితము.
  • ప్రతి గదిలో 1-2 అండాలుంటాయి. అండాలు విలోమలు లేదా లోలాకారము లేదా పీఠ అండాన్యాసంలో ఉంటాయి.
  • పిండము వంపు తిరిగి ఉంటుంది లేదా ముడతలు పడి ఉంటుంది.
  • పొదలు లేదా వృక్షాలు.

కుటుంబాలు

మార్చు

APG II system (2003) ప్రకారం ఇందులోని 9 కుటుంబాలు:[1][2]

మూలాలు

మార్చు
  1. Muellner, A. N.; D. D. Vassiliades, and S. S. Renner (2007). "Placing Biebersteiniaceae, a herbaceous clade of Sapindales, in a temporal and geographic context". Plant Systematics and Evolution. 266: 233–252. doi:10.1007/s00606-007-0546-x.
  2. Stevens, P.F. (2001). "Angiosperm Phylogeny Website. Version 9, June 2008 [and more or less continuously updated since]". Missouri Botanical Garden.