ఆది అనగా తెలుగు భాషలో మొదట అని అర్ధం. ఆదితో మొదలయ్యే వ్యాసాలు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఆది&oldid=1976667" నుండి వెలికితీశారు