ఓరుగంటి ధర్మతేజ ఒక సినీ గేయ రచయిత, గాయకుడు. ఇతడు వ్రాసిన కొన్ని పాటల వివరాలు:

క్రమసంఖ్య సినిమా పేరు పాట పల్లవి గాయకుడు సంగీత దర్శకుడు సినిమా విడుదలైన సంవత్సరం
1 అనగనగా ఓ అమ్మాయి కాకినాడ కాలేజి నీకు గుర్తుందా కత్తిలాంటి పిల్ల సుజాత
ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం బృందం
మణి శర్మ 1999
2 అనగనగా ఓ అమ్మాయి నేనే నువ్వే నేనేనా నేనే నీలో నేనేనా నవ్వుతూ చిత్ర
ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
మణి శర్మ 1999
3 ఆజాద్ మణి శర్మ 2000
4 మేడ్ ఇన్ వైజాగ్ రామ చిలకమ్మ లేత హృదయాన కొత్త ఆలాపన శ్రీకృష్ణ
మాళవిక
అవినాష్
విశ్వజిత్
2012