కత్తి (అయోమయ నివృత్తి)

గ్రామాలుసవరించు

సినిమాలుసవరించు

ఇంటిపేరుసవరించు

  • కత్తి తెలుగువారిలో పలువురికి కత్తి ఇంటిపేరుగా కలిగివుంది.

వ్యక్తులుసవరించు