కర్కట రేఖను చూపుతున్న ప్రపంచపటము

భూమధ్య రేఖకు 23° 26′ 22″ ఉత్తరాన ఉన్న అక్షాంశ రేఖను కర్కట రేఖ అంటారు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కర్కట_రేఖ&oldid=822316" నుండి వెలికితీశారు