ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాటలుసవరించు

 1. అందంముందు అమృతమన్నది ఏపాటిది మధువు ఇదిగో - పి. సుశీల - రచన: ఆరుద్ర
 2. అమ్మా మన్ను తినంగ నే శిశువునో ( పద్యం ) - పి. సుశీల
 3. అన్న క్షమింపుమన్న తగదు అల్ళుడగాడు (పద్యం) - జమునారాణి - భాగవతము నుండి
 4. ఇంతచల్లని రేయి ఇంత చక్కని హాయి అంతయు తిలకించి - జిక్కి - రచన: ఆరుద్ర
 5. ఎంతదానివయ్యావే నువ్వు కోడలా - సరస్వతి, స్వర్ణలత, పిఠాపురం - రచన: సదాశివబ్రహ్మం
 6. ఎట్టి తపంబు చేయ్యబడె ఎట్టి చరిత్రము (పద్యం) - పి.సూరిబాబు - భాగవతము నుండి
 7. ఓ రసికజన హృదయలోల రారాజ కంసభూపాల - పి.లీల,పి.సుశీల - రచన: కొసరాజు
 8. కలయో వైష్ణవమాయయో యితరసంకల్ప ( పద్యం) - పి.లీల - భాగవతము నుండి
 9. కన్నులు కల్వరేకులు మొగంబు ప్రపూర్ణశశాంక (పద్యం) - పి.సుశీల - రచన: సదాశివబ్రహ్మం
 10. కొలది నోములు నోచినానేమో వెలది ఆ యశోదకన్నను - కె.జమునారాణి - రచన: ఆరుద్ర
 11. గొల్లవారి వాడలోన చిన్నిక్రిష్ణమ్మ - మాధవపెద్ది, స్వర్ణలత బృందం - రచన: కొసరాజు
 12. గోమాతా శుభచరిత నిర్మల గుణభరితా - పి.లీల - రచన: కొసరాజు
 13. గోపాల క్రిష్ణమ్మ దక్కేడురా ఘోరకాళీయుడే - మాధవపెద్ది, స్వర్ణలత బృందం - రచన: ఆరుద్ర
 14. జయజయ నారాయణా జయ దీనజనావనా - ఘంటసాల బృందం - రచన: ఆరుద్ర
 15. తాళలేనురా తగినదానరా నిన్నెకోరినార నన్నే- ఎం. ఎల్. వసంతకుమారి - రచన: కొసరాజు
 16. తరమే బ్రహ్మకునైన నీదగు మహత్యంబెల్ల (పద్యం) - ఘంటసాల - భాగవతము నుండి
 17. ధిక్కారమును చేయడీ వేదముల ధిక్కారము - మాధవపెద్ది - రచన: ఆరుద్ర
 18. నల్లనివాడు.. మోహన మురళీ - పి.సుశీల, ఎస్.జానకి బృందం - రచన: ఆరుద్ర
 19. నవమోహనంగా రావేరా మా యవ్వనమంతా - పి.సుశీల,పి.లీల - రచన: కొసరాజు
 20. నిరత సత్య ఫ్రౌడిధరణి నేలిన హరిశ్చంద్రుడు (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: సదాశివబ్రహ్మం
 21. పెరుగు చిలుకుటలేక పెరుగుచుండెడి వెన్న (పద్యం) - పి.సుశీల
 22. బావా ఓ వసుదేవ చెల్లెలు బహిప్రాణం (పద్యం) - మాధవపెద్ది - రచన: సదాశివబ్రహ్మం
 23. బ్రహ్మరుద్రాదులంతటివారినైననిల్చి (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: సదాశివబ్రహ్మం
 24. మంచిగ రామకృష్ణులను మాత్రము ( పద్యం) - పి సూరిబాబు - రచన: సదాశివబ్రహ్మం
 25. మన మారటం జెందె భీతి కలిగెన్ మాద్యంబు పైగప్పే ( పద్యం) - మాధవపెద్ది
 26. లాలి తనయా లాలీ లాలి తనయా మా కన్నయ్య - పి.సుశీల - రచన: ఆరుద్ర
 27. హీనపూతన చంపినానని పొంగకు ( సంవాద పద్యాలు ) - మాధవపెద్ది, పి. సుశీల

మూలాలు/వనరులుసవరించు