చర్చ:అక్కినేని నాగేశ్వరరావు

తాజా వ్యాఖ్య: బోసి టాపిక్‌లో 17 సంవత్సరాల క్రితం. రాసినది: వైజాసత్య
వికీప్రాజెక్టు తెలుగు ప్రముఖులు ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు తెలుగు ప్రముఖులులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో తెలుగు ప్రముఖులకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మొలక ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మొలక దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


భారతీయ సినిమా ప్రాజెక్టు ఈ వ్యాసం భారతీయ సినిమా ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతీయ సినిమాలకు సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు భారతదేశంలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతదేశానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మొలక ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మొలక దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)
తెలుగు ఈ వ్యాసాన్ని తెలుగు ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.


వికీప్రాజెక్టు నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ ఈ వ్యాసం నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్లో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో వికీట్రెండ్స్ ఆధారంగా, పేజీ వీక్షణలు అభివృద్ధి అవుతున్న వ్యాసాల నాణ్యతను మెరుగు పరచి తద్వారా మరింతగా వీక్షణలు అభివృద్ధి పరచటానికి ప్రయత్నించడం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ ని సందర్శించండి.
మంచిఅయ్యేది ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మంచివ్యాసం అవ్వగలిగే-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


బోసి

మార్చు

అక్కినేని వ్యాసం బోసిపోవడం ఏమీ బాగోలేదు. కొంచెం ప్రాధమిక సమాచారమన్నా చేరిస్తే బాగుంటుంది --నవీన్ 12:48, 7 జూన్ 2007 (UTC)Reply

ఎందుకని బోసి పోయిందని మీరు అంటున్నారు. వ్యాసం లో అక్కినేని గారి చిత్రాలా పేర్లు అన్ని ఉన్నయి కదా... నాకు మీరు ఏమి రాస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదు..--మాటలబాబు 13:05, 7 జూన్ 2007 (UTC)Reply
ఆ సినిమాల జాబితా పెట్టింది నేనే. అది మాత్రం ఉంటే సరిపోతుందా? అక్కినేని లాంటి ప్రముఖ వ్యక్తి వ్యాసం అంటే...అతని పుట్టు పూర్వోత్తరాలు, చదువులు, సినిమాల్లోకి ఎలా ప్రవేశించాడు, ఇతర ప్రముఖులతో అనుబంధాలు, విజయవంతమైన సినిమాలు, వ్యక్తిత్వం, ఇతర విశేషాలు ...ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి. ఏమంటారు...--నవీన్ 13:13, 7 జూన్ 2007 (UTC)Reply
ఔనౌను.. మీరు చెప్పింది సరి. నేను సినిమా ప్రాజెక్టులొ పని చేయడం లేదు కాబట్టి నేను ఎక్కువగా పట్టించుకోవడం లేదు, నేను ప్రస్తుత్తం పుణ్య క్షేత్రాల ప్రాజెక్టులొ, శ్రవణ ప్రాజెక్టులో చురకగా పాలు పంచుకొంటున్నాను. సినిమాల గురించి చూసే ఓపిక ఇప్పుడు నాకు లేదు.--మాటలబాబు 13:25, 7 జూన్ 2007 (UTC)Reply
వ్యాసం ఒక స్థాయిని చేరిన తర్వాత సినిమాల జాబితాను వేరొక వ్యాసంలో పెట్టి ఇక్కడ లింకిస్తే బాగుంటుంది. కానీ ఇప్పుడే చెయ్యనవసరం లేదు --వైఙాసత్య 17:41, 7 జూన్ 2007 (UTC)Reply

ఇంతకు ముందున్న వ్యాసంపై కృషి చేసినవారు

మార్చు
#  (తేడాలు) 09:42, 27 మార్చి 2008 . . Rajasekhar1961 (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (37,574 బైట్లు)
# (తేడాలు) 09:37, 27 మార్చి 2008 . . Rajasekhar1961 (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (37,590 బైట్లు)
# (తేడాలు) 03:32, 26 మార్చి 2008 . . Sai2020 (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (37,590 బైట్లు)
# (తేడాలు) 00:53, 9 ఫిబ్రవరి 2008 . . Deepasikha (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (37,592 బైట్లు)
# (తేడాలు) 07:27, 5 ఫిబ్రవరి 2008 . . Rameshyadlapati (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (37,595 బైట్లు) (నటించిన సినిమాలు)
# (తేడాలు) 00:16, 12 డిసెంబర్ 2007 . . వైజాసత్య (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (36,270 బైట్లు) (నటించిన సినిమాలు: అచ్చుతప్పుల సవరణ)
# (తేడాలు) 22:53, 11 డిసెంబర్ 2007 . . విశ్వనాధ్.బి.కె. (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (36,327 బైట్లు)
# (తేడాలు) 02:48, 24 నవంబర్ 2007 . . 59.90.16.118 (చర్చ | నిరోధించు) (36,344 బైట్లు) (నటించిన సినిమాలు)
# (తేడాలు) 09:03, 5 సెప్టెంబర్ 2007 . . వైజాసత్య (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (36,346 బైట్లు) (అనువాదం పూర్తయ్యింది)
# (తేడాలు) 07:59, 5 సెప్టెంబర్ 2007 . . Lavanyajasti (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (36,372 బైట్లు)
# (తేడాలు) 07:55, 5 సెప్టెంబర్ 2007 . . Lavanyajasti (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (36,322 బైట్లు)
# (తేడాలు) 07:46, 5 సెప్టెంబర్ 2007 . . Lavanyajasti (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (35,983 బైట్లు)
# (తేడాలు) 00:01, 5 సెప్టెంబర్ 2007 . . విశ్వనాధ్.బి.కె. (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (34,391 బైట్లు)
# (తేడాలు) 23:49, 4 సెప్టెంబర్ 2007 . . విశ్వనాధ్.బి.కె. (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (33,345 బైట్లు)
# (తేడాలు) 23:33, 4 సెప్టెంబర్ 2007 . . విశ్వనాధ్.బి.కె. (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (32,503 బైట్లు)
# (తేడాలు) 23:25, 4 సెప్టెంబర్ 2007 . . విశ్వనాధ్.బి.కె. (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (31,817 బైట్లు)
# (తేడాలు) 23:20, 4 సెప్టెంబర్ 2007 . . విశ్వనాధ్.బి.కె. (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (31,388 బైట్లు) (నటించిన సినిమాలు)
# (తేడాలు) 06:28, 4 సెప్టెంబర్ 2007 . . విశ్వనాధ్.బి.కె. (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (30,470 బైట్లు) (నటించిన సినిమాలు)
# (తేడాలు) 06:14, 4 సెప్టెంబర్ 2007 . . విశ్వనాధ్.బి.కె. (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (29,356 బైట్లు) (నటించిన సినిమాలు)
# (తేడాలు) 05:57, 4 సెప్టెంబర్ 2007 . . విశ్వనాధ్.బి.కె. (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (28,487 బైట్లు) (నటించిన సినిమాలు)
# (తేడాలు) 03:27, 3 సెప్టెంబర్ 2007 . . Lavanyajasti (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (27,953 బైట్లు)
# (తేడాలు) 03:10, 3 సెప్టెంబర్ 2007 . . Lavanyajasti (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (27,302 బైట్లు)
# (తేడాలు) 10:31, 31 ఆగష్టు 2007 . . Lavanyajasti (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (26,484 బైట్లు)
# (తేడాలు) 07:06, 31 ఆగష్టు 2007 . . Lavanyajasti (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (25,313 బైట్లు)
# (తేడాలు) 06:58, 31 ఆగష్టు 2007 . . Lavanyajasti (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (25,073 బైట్లు)
# (తేడాలు) 06:53, 31 ఆగష్టు 2007 . . Lavanyajasti (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (24,969 బైట్లు)
# (తేడాలు) 10:33, 30 ఆగష్టు 2007 . . Lavanyajasti (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (24,734 బైట్లు)
# (తేడాలు) 10:21, 30 ఆగష్టు 2007 . . Lavanyajasti (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (24,217 బైట్లు)
# (తేడాలు) 09:55, 30 ఆగష్టు 2007 . . Lavanyajasti (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (23,411 బైట్లు)
# (తేడాలు) 09:58, 13 ఆగష్టు 2007 . . వైజాసత్య (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (23,227 బైట్లు) (నటించిన సినిమాలు: పట్టిక సరళీకరించాను)
# (తేడాలు) 18:10, 7 జూలై 2007 . . వైజాసత్య (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (71,257 బైట్లు) (+{{అనువాదం}})
# (తేడాలు) 14:09, 7 జూన్ 2007 . . Mpradeepbot (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (71,231 బైట్లు) (బాటు చేసిన మార్పు: ఆంగ్ల నేంస్పేసు పేర్లు తెలుగులోకి మార్పు)
# (తేడాలు) 07:54, 7 జూన్ 2007 . . Gsnaveen (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (71,196 బైట్లు)
# (తేడాలు) 14:06, 23 మే 2007 . . DivakarA (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (70,283 బైట్లు)
# (తేడాలు) 14:04, 23 మే 2007 . . DivakarA (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (70,281 బైట్లు) (నటించిన సినిమాలు)
# (తేడాలు) 14:03, 23 మే 2007 . . DivakarA (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (70,279 బైట్లు) (నటించిన సినిమాలు)
# (తేడాలు) 02:07, 13 ఏప్రిల్ 2007 . . Gsnaveen (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (ANR filmography)
# (తేడాలు) 06:57, 2 ఏప్రిల్ 2007 . . Gsnaveen (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (వర్గం:యన్టీఆర్‌ జాతీయ అవార్డు గ్రహీతలు)
# (తేడాలు) 02:45, 17 ఫిబ్రవరి 2007 . . Gsnaveen (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (అక్కినేని సినిమాల జాబితా)
# (తేడాలు) 03:33, 17 డిసెంబర్ 2006 . . కాసుబాబు (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)
# (తేడాలు) 17:34, 25 జూలై 2006 . . Vyzbot (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (Wikipedia python library)
# (తేడాలు) 19:30, 18 జూలై 2006 . . వైజాసత్య (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (+వర్గములు)
# (తేడాలు) 08:39, 18 జూన్ 2006 . . Srinivasa (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (కొంత సమాచారం)
# (తేడాలు) 08:20, 18 జూన్ 2006 . . Srinivasa (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (బొమ్మ చేర్చాను)
Return to "అక్కినేని నాగేశ్వరరావు" page.