చర్చ:తాపీ ధర్మారావు

తాజా వ్యాఖ్య: పేరులో నాయుడు ఉండాలా? టాపిక్‌లో 8 సంవత్సరాల క్రితం. రాసినది: Pavan santhosh.s
భారతీయ సినిమా ప్రాజెక్టు ఈ వ్యాసం భారతీయ సినిమా ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతీయ సినిమాలకు సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు భారతదేశంలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతదేశానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)
తెలుగు ఈ వ్యాసాన్ని తెలుగు ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.


వికీప్రాజెక్టు తెలుగు ప్రముఖులు ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు తెలుగు ప్రముఖులులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో తెలుగు ప్రముఖులకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


వికీప్రాజెక్టు తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకి ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకిలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియాలోని తెలుగు పుస్తకాలు జాబితా చేసి ఆ పుస్తకాల ద్వారా వికీపీడియాలోని వ్యాసాలు అభివృద్ధి చేయడం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
??? ఈ వ్యాసానికి నాణ్యతా కొలబద్ద ఉపయోగించి ఇంకా విలువ కట్టలేదు.


వికీప్రాజెక్టు పుస్తకాలు ఈ వ్యాసం వికీపీడియా పత్రికల ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో పత్రికలకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


పేరులో నాయుడు ఉండాలా? సవరించు

తాపీ ధర్మారావు అనే రచయిత తెలుగు సాహిత్యరంగంలో తాపీ ధర్మారావు అన్న పేరుతోనే సుప్రసిద్ధుడు. పౌరుషనామమని సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు పిలిచే నాయుడు ఆయన పేరులో భాగమే అయివుండొచ్చు కానీ దానికి తెలుగు సాహిత్యరంగంలో వ్యాప్తి చాలాతక్కువ. ఆయన గురించి రాసిన జీవిత చరిత్రకు కూడా పేరులోనూ తాపీ ధర్మారావు అనేవుంది తప్పితే ధర్మారావు నాయుడు అన్న మాట లేదు. అవసరమైతే నాయుడు అన్న పేరు కూడా ఉంచి ఓ దారిమార్పు ఉండొచ్చు తప్ప పేరులోనే నాయుడు అన్నది పెట్టి రాయడం సమంజసం కాదని నా అభిప్రాయం.

టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు, భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య ఒకే కులం, ఒకే కుల శాఖకు సంబంధించిన వారే. కానీ వారందరి పేర్ల వెనుకా పంతులు అన్నది లేదని గమనించగలరు. పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య వంటి వారు పేరు వెనుక ఉన్న రెడ్డి అన్నది తొలగించుకున్నారు కూడా కదా.--పవన్ సంతోష్ (చర్చ) 16:17, 1 ఫిబ్రవరి 2015 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

Return to "తాపీ ధర్మారావు" page.