హర్రర్, ద్రిల్లర్, స్త్రీవాద రచనలలో పాపులారిటీ సంపాదించిన రచయిత చల్లా సుబ్రహ్మణ్యం.

నవలలుసవరించు

  • కేబరే డాన్సర్
  • సీతాగ్ని
  • మానస్టర్