జగిత్యాల జిల్లా గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత, ప్రభుత్వం 2016 లో జిల్లాలను, మండలాలను పునర్వ్యవస్థీకరించింది. అందులో భాగంగా పూర్వపు 10 జిల్లాలలో హైదరాబాదు జిల్లా మినహా, ఆదిలాబాదు, కరీంనగర్, నిజామాబాదు, వరంగల్, ఖమ్మం, మెదక్, మహబూబ్​నగర్, నల్గొండ, రంగారెడ్డి జిల్లాలను 31 జిల్లాలు, 68 (వరంగల్ గ్రామీణ రెవెన్యూ డివిజను తరువాత ఉనికిలో లేదు) రెవెన్యూ డివిజన్లు, 584 మండలాలుగా పునర్వ్యవస్థీకరించి 2016 అక్టోబరు 11 నుండి దసరా పండగ సందర్భంగా ఆనాటినుండి అమలులోకి తెస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇందులో భాగంగా పాత కరీంనగర్ జిల్లా లోని మండలాలను విడదీసి, కరీంనగర్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, రాజన్న అనే నాలుగు జిల్లాలను కొత్తగా ఏర్పాటు చేసారు.ఈ గ్రామాలు పూర్వపు కరీంనగర్ జిల్లా నుండి, కొత్తగా ఏర్పడిన జగిత్యాల జిల్లాలో చేరిన వివిధ గ్రామాల జాబితాను కింది పట్టికలో చూడవచ్చు.

క్ర.సం. గ్రామం పేరు మండలం పాత మండలం పాత జిల్లా కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన మండలమా?
1 అమ్మక్కపేట్ ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
2 ఇబ్రహీంపట్నం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
3 ఎర్దండి ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
4 ఎర్రాపూర్ ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
5 కమలానగర్ ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
6 కోమటికొండాపూర్ ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
7 గోదూర్ ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
8 డబ్బ (ఇబ్రహీంపట్నం మండలం) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
9 తిమ్మాపూర్ (ఇబ్రహీంపట్నం మండలం) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
10 ఫకీర్ కొండాపూర్ ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
11 బర్దిపూర్ ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
12 మూలరాంపూర్ ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
13 యమాపూర్ ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
14 వర్షకొండ ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
15 వేములకుర్తి ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
16 అంబారిపేట్ కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
17 ఇప్పాపల్లి కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
18 ఊటుపల్లి కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
19 కథలాపూర్ కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
20 కలికోట (కత్లాపూర్) కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
21 గంభీర్‌పూర్ (కత్లాపూర్) కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
22 చింతకుంట (కత్లాపూర్) కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
23 తక్కళ్ళపల్లి (కత్లాపూర్) కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
24 తాండ్రియాల్ కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
25 తుర్తి కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
26 దుంపెట కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
27 దూలూర్ కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
28 పెగ్గెర్ల కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
29 పోతారం (కత్లాపూర్ మండలం) కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
30 పోసానిపేట (కత్లాపూర్) కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
31 బొమ్మెన (కత్లాపూర్) కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
32 భూషణ్‌రావుపేట కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
33 సిరికొండ (కత్లాపూర్) కథలాపూర్ మండలం కథలాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
34 కొండాపూర్ (కొడిమ్యాల్) కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
35 కొడిమ్యాల కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
36 కోనాపూర్ (కొడిమ్యాల్) కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
37 గౌరాపూర్ కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
38 చెప్పియల్ కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
39 తిప్పాయిపల్లి కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
40 తిరుమలాపూర్ (కొడిమ్యాల్) కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
41 నమిలికొండ కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
42 నల్లగొండ (కొడిమ్యాల్) కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
43 నాచుపల్లి కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
44 పూదూర్ (కొడిమ్యాల్) కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
45 పోతారం (కొడిమ్యాల మండలం) కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
46 రామసాగర్ (కొడిమ్యాల్) కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
47 శనివారంపేట కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
48 సూరంపేట (కొడిమ్యాల్) కొడిమ్యాల మండలం కొడిమ్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
49 ఐలాపూర్ (కోరుట్ల) కోరుట్ల మండలం కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
50 కల్లూర్ (కోరుట్ల) కోరుట్ల మండలం కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
51 కోరుట్ల కోరుట్ల మండలం కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
52 గుమ్లాపూర్ (కోరుట్ల) కోరుట్ల మండలం కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
53 చిన్నమెట్‌పల్లి కోరుట్ల మండలం కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
54 జోగన్‌పల్లి కోరుట్ల మండలం కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
55 ధర్మారం (మల్లాపూర్ మండలం) కోరుట్ల మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
56 నాగులపేట కోరుట్ల మండలం కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
57 పైడిమడుగు కోరుట్ల మండలం కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
58 మాదాపూర్ (కోరుట్ల) కోరుట్ల మండలం కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
59 మోహన్‌రావుపేట కోరుట్ల మండలం కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
60 యకీన్‌పూర్ కోరుట్ల మండలం కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
61 యూసుఫ్‌నగర్ కోరుట్ల మండలం కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
62 వెంకటాపూర్ (కోరుట్ల ) కోరుట్ల మండలం కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
63 సంగెం (కోరుట్ల) కోరుట్ల మండలం కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
64 అగ్గిమళ్ళ గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
65 అబ్బాపురం (గొల్లపల్లి) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
66 ఆత్మకూర్ (గొల్లపల్లి) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
67 ఇబ్రహీంనగర్ (గొల్లపల్లి) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
68 ఇస్రాజ్‌పల్లి గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
69 గుంజపడుగు గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
70 గొల్లపల్లి (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
71 చిల్వకోడూర్ గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
72 చెందోలి గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
73 తిర్మలాపురం (గొల్లపల్లి) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
74 తిర్మలాపురం (గొల్లపల్లి మండలం) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
75 దాట్నూర్ గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
76 బొంకూర్ (గొల్లపల్లి) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
77 భట్టుబుట్టమ్రాజపల్లి గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
78 భీంరాజ్‌పల్లి గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
79 రాఘవపట్నం (గొల్లపల్లి) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
80 రాపల్లి (గొల్లపల్లి) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
81 లక్ష్మీపూర్ (గొల్లపల్లి మండలం) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
82 లోతునూర్ గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
83 వెంగళాపురం (గొల్లపల్లి) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
84 వెనుగుమట్ల గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) గొల్లపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
85 అంతర్గామ్ (జగిత్యాల మండలం) జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
86 అనంతారం (జగిత్యాల) జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
87 ఎల్దుర్తి (జగిత్యాల) జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
88 కన్నాపూర్ (జగిత్యాల) జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
89 కల్లెడ (జగిత్యాల) జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
90 కాండ్లపల్లి (జగిత్యాల) జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
91 గుల్లపేట జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
92 చల్ గల్ జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
93 జాబితాపూర్ జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
94 తక్కళ్ళపల్లి (జగిత్యాల) జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
95 తాటిపల్లి (జగిత్యాల) జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
96 తిమ్మాపూర్ (జగిత్యాల) జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
97 ధర్మారం (జగిత్యాల) జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
98 నర్సింగాపూర్ (జగిత్యాల) జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
99 పొలాస జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
100 పోరండ్ల (జగిత్యాల) జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
101 మోరపల్లి జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
102 లక్ష్మీపురం (జగిత్యాల) జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
103 సోమన్‌పల్లి (జగిత్యాల) జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
104 హబ్సీపూర్ జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
105 జగిత్యాల జగిత్యాల మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
106 తిప్పన్నపేట్ జగిత్యాల మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
107 ధరూర్ (జగిత్యాల) జగిత్యాల మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
108 మోతే (గ్రామీణ) జగిత్యాల మండలం జగిత్యాల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
109 ఆరేపల్లి (ధర్మపురి) ధర్మపురి మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
110 కమలాపూర్ (ధర్మపురి మండలం) ధర్మపురి మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
111 జైన ధర్మపురి మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
112 తిమ్మాపూర్ (ధర్మపురి మండలం) ధర్మపురి మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
113 తీగల ధర్మారం ధర్మపురి మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
114 తుమ్మెనల ధర్మపురి మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
115 దొంతాపూర్ ధర్మపురి మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
116 దోనూర్ (ధర్మపురి మండలం) ధర్మపురి మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
117 ధర్మపురి (జగిత్యాల జిల్లా) ధర్మపురి మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
118 నాగారం (ధర్మపురి) ధర్మపురి మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
119 నేరెళ్ళ (ధర్మపురి) ధర్మపురి మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
120 రాజారం (ధర్మపురి) ధర్మపురి మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
121 రాయపట్నం (ధర్మపురి) ధర్మపురి మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
122 ఆరవెల్లి పెగడపల్లి మండలం పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
123 ఎల్లాపూర్ (పెగడపల్లి) పెగడపల్లి మండలం పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
124 ఐతుపల్లి పెగడపల్లి మండలం పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
125 కీసులాటపల్లి పెగడపల్లి మండలం పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
126 దేవికొండ పెగడపల్లి మండలం పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
127 నంచెర్ల (పెగడపల్లి) పెగడపల్లి మండలం పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
128 నందగిరి పెగడపల్లి మండలం పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
129 నర్సింహునిపేట పెగడపల్లి మండలం పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
130 నామాపూర్ (పెగడపల్లి) పెగడపల్లి మండలం పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
131 పెగడపల్లి (జగిత్యాల జిల్లా) పెగడపల్లి మండలం పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
132 బత్కేపల్లి పెగడపల్లి మండలం పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
133 లింగాపూర్ (పెగడపల్లి) పెగడపల్లి మండలం పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
134 లేగలమర్రి పెగడపల్లి మండలం పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
135 వెంగళాయిపేట్ పెగడపల్లి మండలం పెగడపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
136 కమ్మునూర్ బీర్పూర్ మండలం సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
137 కాండ్లపల్లి (సారంగాపూర్) బీర్పూర్ మండలం సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
138 కొల్వాయి బీర్పూర్ మండలం సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
139 చర్లపల్లి (సారంగాపూర్) బీర్పూర్ మండలం సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
140 తాళ్ళధర్మారం బీర్పూర్ మండలం సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
141 తుంగూర్ బీర్పూర్ మండలం సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
142 నర్సింలపల్లి బీర్పూర్ మండలం సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
143 బీర్పూర్ బీర్పూర్ మండలం సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
144 మంగేల బీర్పూర్ మండలం సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
145 రంగాసాగర్ బీర్పూర్ మండలం సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
146 రేకులపల్లె (బీర్‌పూర్ మండలం) బీర్పూర్ మండలం సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
147 గంగాపురం (గొల్లపల్లి) బుగ్గారం మండలం గొల్లపల్లి (జగిత్యాల) మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
148 గోపులాపూర్ బుగ్గారం మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
149 చిన్నాపూర్ (ధర్మపురి) బుగ్గారం మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
150 బీర్సాని బుగ్గారం మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
151 బుగ్గరం (జగిత్యాల) బుగ్గారం మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
152 మద్నూర్ (జగిత్యాల) బుగ్గారం మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
153 యెశ్వంతరావుపేట్ బుగ్గారం మండలం గొల్లపల్లి (జగిత్యాల) మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
154 వెల్గొండ (ధర్మపురి) బుగ్గారం మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
155 శాకళ్ళ బుగ్గారం మండలం గొల్లపల్లి (జగిత్యాల) మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
156 సిరికొండ (ధర్మపురి మండలం) బుగ్గారం మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
157 సిరివంచకోట బుగ్గారం మండలం ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
158 ఓబులాపూర్ (మల్లియల్) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
159 గొర్రెగుండం మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
160 తక్కళ్ళపల్లి (మల్లియల్) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
161 తాటిపల్లి (మల్లియల్) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
162 నూకపల్లి మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
163 పోతారం (మల్లియల్ మండలం) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
164 బల్వంతపూర్ మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
165 మద్దుట్ల మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
166 మల్యాల (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
167 మానాల మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
168 ముత్యంపేట (మల్లియల్) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
169 మ్యాడంపల్లి మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
170 రాంపూర్ (మల్లియల్) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
171 రాజారం (మల్లియల్) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
172 సర్వాపూర్ (మల్లియల్) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మల్యాల మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
173 ఇందిరానగర్ మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
174 ఓబులాపూర్ (మల్లాపూర్) మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
175 గుండంపల్లి (మల్లాపూర్) మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
176 గొర్రెపల్లి మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
177 చిత్తాపూర్ (మల్లాపూర్) మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
178 దామరాజపల్లి మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
179 నడుకుడ మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
180 మల్లాపూర్ (జగిత్యాల జిల్లా) మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
181 ముత్యంపేట్ (మల్లాపూర్) మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
182 మొగల్‌పేట్ మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
183 రాఘవపేట మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
184 రేగుంట (మల్లాపూర్) మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
185 వల్గొండ మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
186 వేంపల్లి వెంకతరావుపేట మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
187 శ్రీరాంపూర్ (మల్లాపూర్ మండలం) మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
188 సంగం (మల్లాపూర్ మండలం) మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
189 సాతారం మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
190 సిర్పూర్ (మల్లాపూర్ మండలం) మల్లాపూర్ మండలం మల్లాపూర్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
191 ఆత్మకూర్ (మెట్‌పల్లి) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
192 కొండ్రికర్ల మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
193 చౌలమద్ది మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
194 జగ్గాసాగర్ మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
195 పెద్దాపూర్ (కోరుట్ల) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కోరుట్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
196 బండలింగాపూర్ మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
197 మాసాయిపేట (మెట్‌పల్లి) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
198 మెట్లచిత్తాపూర్ మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
199 మెట్‌పల్లి (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
200 మైద్‌పల్లి (w) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
201 రంగారావుపేట మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
202 రాజెశ్వరరావుపేట్ మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ఇబ్రహీంపట్నం మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
203 రామచంద్రంపేట మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
204 రామలచక్కపేట మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
205 రేగుంట (మెట్‌పల్లి) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
206 విత్తంపేట మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
207 వెంకటరావుపేట్ (మెట్‌పల్లి) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
208 వెల్లుల్ల మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
209 వేంపేట్ మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మెట్‌పల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
210 ఒడ్డాడు మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
211 కట్లకుంట మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
212 కల్వకోట మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
213 కాచారం (మేడిపల్లి ) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
214 కొండాపూర్ (మేడిపల్లి) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
215 గోవిందారం మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
216 తొంబారావుపేట మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
217 ధమ్మన్నపేట (మేడిపల్లి) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
218 పస్నూర్ (మేడిపల్లి) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
219 పోరుమల్ల మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
220 భీమారం (మేడిపల్లి) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
221 మన్నెగూడెం (మేడిపల్లి) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
222 మాచాపూర్ (మేడిపల్లి) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
223 మేడిపల్లి (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
224 రంగాపూర్ (మేడిపల్లి) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
225 రఘోజీపేట మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
226 లింగంపేట (మేడిపల్లి) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
227 వల్లంపల్లి (మేడిపల్లి) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
228 వెంకటరావుపేట (మేడిపల్లి) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) మేడిపల్లి మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
229 అల్లిపూర్ (రాయికల్) రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
230 ఆలూర్ (రైకల్) రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
231 ఇటిక్యాల్ (రాయికల్ మండలం) రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
232 ఉప్పుమడిగె రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
233 ఒడ్డెలింగాపూర్ రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
234 కత్కాపూర్ రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
235 కిస్టంపేట్ (రాయికల్ మండలం) రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
236 కుమ్మరిపల్లి రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
237 చింతలూర్ రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
238 తాట్లవాయి రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
239 దేవన్‌పల్లి రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
240 ధర్మాజీపేట్ (రైకల్) రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
241 బోర్నపల్లి (రాయికల్) రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
242 భూపతిపూర్ రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
243 మహితాపూర్ రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
244 మోరపల్లి (రైకల్) రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
245 రాజనగర్ రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
246 రామాజీపేట్ రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
247 రాయికల్ (జగిత్యాల జిల్లా) రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
248 వస్తాపూర్ (రాయికల్) రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
249 వీరాపూర్ (రైకల్) రాయికల్ మండలం రాయికల్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
250 అంబారీపేట వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
251 ఎండపల్లి (వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా)) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
252 కప్పరావుపేట వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
253 కిషన్‌రావుపేట వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
254 కొండాపూర్ (వెలగటూరు) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
255 కొత్తపేట్ (వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా)) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
256 గుడిసెలపేట్ వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
257 గుళ్ళకోట వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
258 చెగ్గావ్ వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
259 జగ్దేవ్‌పేట వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
260 పడ్‌కల్ వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
261 పాతగూదూర్ వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
262 పైడిపల్లి (వెలగటూరు) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
263 ముక్కట్రావుపేట్ వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
264 ముత్తునూర్ వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
265 రామ్నూర్ వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
266 వెల్గటూర్ (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
267 సంకెనపల్లి వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
268 సాకపురం వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
269 సానబండ వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
270 సూరారం (వెలగటూరు) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
271 స్తంబంపల్లి వెల్గటూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) ధర్మపురి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
272 అర్పపల్లి సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
273 కోనాపూర్ (సారంగాపూర్) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
274 గణేష్‌పల్లి సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
275 నగునూర్ సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
276 పెంబెట్ల సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
277 పోతారం (సారంగాపూర్ మండలం) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
278 బత్తపల్లి సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
279 రంగపేట్ (సారంగాపూర్) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
280 రేచపల్లి సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
281 లక్ష్మిదేవిపల్లి (సారంగాపూర్) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
282 లచ్చక్కపేట్ సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా
283 సారంగాపూర్ (జగిత్యాల జిల్లా) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) సారంగాపూర్ మండలం (జగిత్యాల జిల్లా) కరీంనగర్ జిల్లా

మూలాలు మార్చు