జేబు దొంగ
(1987 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శుభోదయ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్
భాష తెలుగు