పైలా పచ్చీస్
(1989 తెలుగు సినిమా)
సంగీతం కె.వి.మహదేవన్
నిర్మాణ సంస్థ ఉషాకిరణ్ మూవీస్
భాష తెలుగు