పోలీస్ రిపోర్ట్
(1989 తెలుగు సినిమా)
సంగీతం చక్రవర్తి
నిర్మాణ సంస్థ విశ్వామిత్ర ఆర్ట్ క్రియేషన్స్
భాష తెలుగు