రాజన్న జిల్లా గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత, ప్రభుత్వం 2016 లో జిల్లాలను, మండలాలను పునర్వ్యవస్థీకరించింది. అందులో భాగంగా పూర్వపు 10 జిల్లాలలో హైదరాబాదు జిల్లా మినహా, ఆదిలాబాదు, కరీంనగర్, నిజామాబాదు, వరంగల్, ఖమ్మం, మెదక్, మహబూబ్​నగర్, నల్గొండ, రంగారెడ్డి జిల్లాలను 31 జిల్లాలు, 68 (వరంగల్ గ్రామీణ రెవెన్యూ డివిజను తరువాత ఉనికిలో లేదు) రెవెన్యూ డివిజన్లు, 584 మండలాలుగా పునర్వ్యవస్థీకరించి 2016 అక్టోబరు 11 నుండి దసరా పండగ సందర్భంగా ఆనాటినుండి అమలులోకి తెస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇందులో భాగంగా పాత కరీంనగర్ జిల్లా లోని మండలాలను విడదీసి, కరీంనగర్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, రాజన్న అనే నాలుగు జిల్లాలను కొత్తగా ఏర్పాటు చేసారు.ఈ గ్రామాలు పూర్వపు కరీంనగర్ జిల్లా నుండి, కొత్తగా ఏర్పడిన రాజన్న జిల్లాలో [1] చేరిన వివిధ గ్రామాల జాబితాను కింది పట్టికలో చూడవచ్చు.ఈ జిల్లాలో నిర్జన గ్రామాలుతో కలుపుకుని 171 రెవెన్యూ గ్రామాలు ఉన్నాయి. నిర్జన గ్రామాలు 4 పోను, 167 రెవెన్యూ గ్రామాలు ఉన్నాయి.

గ్రామాల జాబితా మార్చు

క్ర.సం. గ్రామం పేరు మండలం పాత మండలం పాత జిల్లా కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన మండలమా?
1 అనంతగిరి (ఇల్లంతకుంట) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
2 అనంతారం (ఎల్లంతకుంట) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
3 ఇల్లంతకుంట ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
4 ఓబులాపురం (పి.అ) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
5 కందికట్కూర్ ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
6 గాలిపల్లి ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
7 జంగంరెడ్డిపల్లి ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
8 జవహర్‌పేట్ ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
9 తాళ్ళపల్లి ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
10 తిప్పాపురం (పి.అ) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
11 దాచారం (ఎల్లంతకుంట) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
12 పెద్దలింగాపురం ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
13 పొత్తూరు (ఎల్లంతకుంట) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
14 ముస్కానిపేట్ ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
15 రహీంఖాన్‌పేట్ (ఎల్లంతకుంట) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
16 రామాజీపేట ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
17 రేపాక (ఎల్లంతకుంట) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
18 వంతదూపుల (ఎల్లంతకుంట) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
19 వల్లంపట్ల (ఎల్లంతకుంట) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
20 వెల్జిపురం ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
21 సిరికొండ (ఎల్లంతకుంట) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ఇల్లంతకుంట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
22 కనగర్తి (కోనరావుపేట) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
23 కొండాపురం (పిఆర్) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
24 కొలనూర్ (కోనరావుపేట) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
25 కోనరావుపేట కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
26 ధర్మారం (కోనరావుపేట) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
27 నాగారం (కోనరావుపేట) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
28 నిజామాబాద్ (కోనరావుపేట మండలం) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
29 నిమ్మపల్లి కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
30 పల్లి (మక్తా) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
31 బౌసాయిపేట కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
32 మర్తన్‌పేట్ కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
33 మర్రిమదల కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
34 మల్కపేట్ కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
35 మామిడిపల్లి (కోనరావుపేట మండలం) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
36 రామన్నపేట్ (కోనరావుపేట) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
37 వట్టిమళ్ళ కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
38 వెంకట్‌రావుపేట కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
39 శివంగలపల్లి కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
40 సుద్దాల (కోనరావుపేట) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కోనరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
41 కొత్తపల్లి (గంభీరావుపేట్ మండలం) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
42 కొల్లమద్ది గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
43 గంభీరావుపేట్ (రాజన్న జిల్లా) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
44 గజసింగారం గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
45 గోరంటియల్ గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
46 దమ్మన్నపేట్ (గంభీరావుపేట్) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
47 దేశాయిపేట్ (గంభీరావుపేట్) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
48 నర్మల గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
49 మల్లారెడ్డిపేట్ గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
50 ముచ్చర్ల గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
51 ముస్తఫానగర్ గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
52 రామానుజపురం (గంభీరావుపేట్) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
53 లక్ష్మీపురం (గంభీరావుపేట్) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
54 లింగంపల్లిఖుర్దు గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
55 లింగన్నపేట్ (గంభీరావుపేట్) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
56 శ్రీగద గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
57 సముద్రలింగాపురం గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) గంభీరావుపేట మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
58 అనంతపల్లి (పికె) చందుర్తి మండలం చందుర్తి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
59 ఎన్గల్ చందుర్తి మండలం చందుర్తి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
60 చందుర్తి చందుర్తి మండలం చందుర్తి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
61 జోగాపురం (చందుర్తి) చందుర్తి మండలం చందుర్తి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
62 తిమ్మాపురం (పిఎన్) చందుర్తి మండలం చందుర్తి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
63 బండపల్లి (చందుర్తి) చందుర్తి మండలం చందుర్తి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
64 మర్రిగడ్డ చందుర్తి మండలం చందుర్తి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
65 మల్లియల్ (చందుర్తి మండలం) చందుర్తి మండలం చందుర్తి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
66 మూడపల్లి చందుర్తి మండలం చందుర్తి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
67 లింగంపేట (చందుర్తి) చందుర్తి మండలం చందుర్తి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
68 సంగుల చందుర్తి మండలం చందుర్తి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
69 ఒబులాపూర్ (పి.కె ) తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
70 కస్బెకట్కూర్ తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
71 గండిలచ్చపేట్ తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
72 చింతల్‌ఠానా తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
73 చీర్లవంచ తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
74 జిల్లేళ్ళ తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
75 తంగళ్ళపల్లి (సిరిసిల్ల) తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
76 తాడూర్ (సిరిసిల్ల) తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
77 నర్సింహులపల్లి తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
78 నేరెళ్ళ (సిరిసిల్ల) తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
79 బద్దెనపల్లి తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
80 బస్వాపూర్ (సిరిసిల్ల) తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
81 మందేపల్లి తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
82 రాంచంద్రాపూర్ (సిరిసిల్ల) తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
83 వేణుగోపాల్‌పూర్ తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
84 సారంపల్లి తంగళ్ళపల్లి మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
85 అనంతపల్లి (బోయినపల్లి) బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
86 కొత్తపేట (బోయినపల్లి మండలం) బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
87 కొదురుపాక బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
88 కోరెం బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
89 తాడగొండ బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
90 దుంద్రపల్లి బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
91 నర్సింగాపూర్ (బోయినపల్లి) బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
92 బూరుగుపల్లి (బోయినపల్లి మండలం) బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
93 బోయినపల్లి (బోయినపల్లి మండలం) బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
94 మన్వాడ బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
95 మల్కాపూర్ (బోయినపల్లి) బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
96 మల్లాపూర్ (బోయినపల్లి) బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
97 వర్దవెల్లి బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
98 విలాసాగర్ (బోయినపల్లి) బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
99 శభాష్‌పల్లి బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
100 స్థంభంపల్లి బోయినపల్లి మండలం బోయినపల్లి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
101 ఔనూర్ ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
102 కొండాపూర్ (ముస్తాబాద్) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
103 గూడెం (ముస్తాబాద్) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
104 గూదూర్ (ముస్తాబాద్) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
105 చిప్పలపల్లి (ముస్తాబాద్) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
106 చీకోడ్ (ముస్తాబాద్) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
107 తెర్లుమద్ది ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
108 నామాపూర్ (ముస్తాబాద్) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
109 పోతుగల్ (ముస్తాబాద్) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
110 బండంకల్ ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
111 మద్దికుంట (ముస్తాబాద్) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
112 ముస్తాబాద్ ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
113 మొరాయిపల్లి ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
114 మొర్రాపూర్ ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
115 మోయిన్‌కుంట ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) ముస్తాబాద్ మండలం (రాజన్న సిరిసిల్ల) కరీంనగర్ జిల్లా
116 అక్కపల్లి (యల్లారెడ్డి) యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
117 అల్మాస్‌పూర్ (యల్లారెడ్డి) యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
118 కోరుట్లపేట్ యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
119 గొల్లపల్లి (యల్లారెడ్డి) యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
120 తిమ్మాపురం (యల్లారెడ్డి) యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
121 దుమాల యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
122 నారాయణపూర్ (యల్లారెడ్డి) యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
123 పదిర యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
124 పోతారెడ్డిపల్లి (యల్లారెడ్డి) యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
125 బండలింగంపల్లి యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
126 బొప్పాపురం (యల్లారెడ్డి) యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
127 యల్లారెడ్డిపేట్ యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
128 రాచర్ల గుండారం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
129 రాజన్నపేట్ (యల్లారెడ్డి) యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
130 వెంకటాపురం (యల్లారెడ్డి) యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
131 సింగారం (యల్లారెడ్డి) యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
132 మనల్ రుద్రంగి మండలం కమ్మర్‌పల్లి మండలం (నిజామాబాదు జిల్లా) నిజామాబాదు జిల్లా కొత్త మండలం
133 రుద్రంగి రుద్రంగి మండలం చందుర్తి మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
134 అడివిపదిర వీర్నపల్లి మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
135 కంచర్ల వీర్నపల్లి మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
136 గర్జన్‌పల్లి వీర్నపల్లి మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
137 మద్దిమళ్ళ వీర్నపల్లి మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
138 వనపల్లి (యల్లారెడ్డి) వీర్నపల్లి మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
139 వీర్నపల్లి వీర్నపల్లి మండలం యల్లారెడ్డిపేట్ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
140 అనుపురం వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
141 ఎదురుగట్ల వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
142 కొడుముంజ వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
143 చెక్కపల్లి (వేములవాడ గ్రామీణ) వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
144 జయవరం (వేములవాడ) వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
145 నూకలమర్రి వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
146 ఫాజిల్ నగర్ వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
147 బొల్లారం (వేములవాడ) వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
148 మర్రిపల్లి (వేములవాడ) వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
149 మల్లారం (వేములవాడ) వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
150 రుద్రారం (వేములవాడ) వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
151 లింగంపల్లి (వేములవాడ) వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
152 వత్తెంల వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
153 వెంకటంపల్లి (వేములవాడ) వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
154 హనుమాజీపేట్ వేములవాడ గ్రామీణ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త మండలం
155 చంద్రగిరి (వేములవాడ మండలం) వేములవాడ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
156 తిప్పాపురం (వేములవాడ) వేములవాడ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
157 తెట్టకుంట వేములవాడ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
158 నాంపల్లి (వేములవాడ మండలం) వేములవాడ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
159 మారుపాక వేములవాడ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
160 వేములవాడ వేములవాడ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
161 సంకేపల్లి (వేములవాడ) వేములవాడ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
162 సత్రాజుపల్లి వేములవాడ మండలం వేములవాడ మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
163 పెద్దూర్ (సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
164 బోనాల (సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
165 ముస్తిపల్లి (సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
166 సర్దాపూర్ (సిరిసిల్ల) సిరిసిల్ల మండలం సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా
167 సిరిసిల్ల (గ్రామీణ) సిరిసిల్ల మండలం సిరిసిల్ల మండలం కరీంనగర్ జిల్లా

మూలాలు మార్చు

  1. "రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా" (PDF). తెలంగాణ గనుల శాఖ. Archived (PDF) from the original on 2021-01-06. Retrieved 2021-01-06. {{cite web}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch; 2022-01-06 suggested (help)