రామకృష్ణ

ఇవ్వబడిన పేరు

రామకృష్ణ తెలుగువారిలో కొందరి పేరు.


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రామకృష్ణ&oldid=2877501" నుండి వెలికితీశారు