జి. రామకృష్ణ

సినీ నటుడు
(రామకృష్ణ (నటుడు) నుండి దారిమార్పు చెందింది)