రామవిజేత ఫిలింస్

రామవిజేత ఫిలింస్ ఒక సినీ నిర్మాణ సంస్థ. దీని అధిపతులు కె. ప్రభాకర్, కె. బాబూరావు.

1969లో రామవిజేత షిలింస్ వారి 'జరిగిన కథ' చిత్రం

నిర్మించిన సినిమాలు మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు