రోహిణి పేరుతో అనేక విషయాలున్నవి.

రోహిణి భారతదేశంలో ప్రయోగిచిన మొదటి ఉపగ్రహ

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రోహిణి&oldid=2403495" నుండి వెలికితీశారు