రోహిణి పేరుతో అనేక విషయాలున్నవి.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రోహిణి&oldid=3590236" నుండి వెలికితీశారు