వర్గం:తెలంగాణ నగర పాలక సంస్థలు

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నగర పాలక సంస్థలు ఈ వర్గంలో ఉంటాయి.