నా వ్యక్తిగత చిత్రపటము.

నా గురించిసవరించు

పేరు : గోపి గారపాటి

తెవికీలో చేయాలనుకుంటున్నవి : నాకు నచ్చిన సాహిత్యం, తత్వ శాస్త్రం విషయాల మీద వ్యాసాలు చేర్చటం, అభివృధ్ధి చేయటం.

వృత్తి : సాఫ్టువేరు ఇంజినీరు.

వ్యాపకం : నా బ్లాగులో మా ఊరి కధలు, వ్యాసాలు రాయటం.

మా సొంత ఊరు : వరదరాజపురం.
ఇప్పటి వరకు వ్యాసాలుసవరించు

ఫ్రాంజ్ కాఫ్కా

సాదత్ హసన్ మంటో

గాథా సప్తశతి

ఆల్బర్ట్ కామూ

ఓ.హెన్రీ

పాణిని

చినువ అచెబె

గాబ్రియల్ గార్సియా మార్క్వెజ్

గై డి మొపాసా

నికొనార్‌ పారా

బాల్జాక్

చాగంటి సోమయాజులు

గుంటర్‌ గ్రాస్‌

రాహుల్ సాంకృత్యాయన్

కేశవ రెడ్డి

మృచ్ఛకటికమ్‌

ఇటాలో కాల్వినో

అకీరా కురొసావా

వ్లదీమర్ నబొకొవ్

నోమ్ చోమ్స్కీ

ఇంగ్మార్ బెర్గ్మాన్

దాస్తొయెవ్‌స్కీ

ప్యాట్రిక్ మోడియానో

ఫెడెరికో ఫెలినీ

దె కార్త్

జాన్ కీట్స్

జాక్ లండన్

ఫ్రెడెరిక్ నీషె