నా పేరు దివ్య, మాది గుంటూరు జిల్లా ఫిరంగిపురం మండలం.

సంప్రదింపులకు bdivya93.21@gmail.com