వింత ఇల్లు సంత గోల
(1976 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ దేవి శంకర్ పిక్చర్స్
భాష తెలుగు