వికీపీడియా:తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు

అడ్డదారి:
WP:FAQ
ఈ వ్యాసము తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
యొక్క భాగము
ప్రశ్నల పేజీలు...
చూడండి...

సందేహాలా? — అయితే మీరు సరైన పేజీకే వచ్చారు. మీ ప్రశ్నల సమాధానాల కొరకు ఈ పేజీ నుండి మీకు లింకులు ఉంటాయి. సాధారణంగా కొత్తవారికి వచ్చే అన్ని సందేహాలకు సమాధానాలు ఈ పేజీలలో లభిస్తాయి. ఒకవేళ, మీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇక్కడ దొరక్కపోతే, ఇంగ్లీషు వికీపీడియా ను సంప్రదించండి.

  • తెలుగులో రచనలు చెయ్యడం ఎలా?
  • మీరు వికీపీడియాకు కొత్త అయితే మీరు స్వాగతం మరియు సహాయం పేజీలు చూడవచ్చు. ఈ పేజీల్లో కొత్త వారికి అవసరమైన సమాచారం వుంటుంది.
  • ఇంకా మీకు సమాధానం దొరక్కపోతే సహాయ కేంద్రంకు వెళ్ళి, అక్కడ మీ ప్రశ్న అడగవచ్చు; ఇతర వికీపీడియన్లు మీకు జవాబిస్తారు.
  • లేదంటే, మీరే ప్రయోగాలు చెయ్యవచ్చు. తప్పుల్ని సరిదిద్దటానికి వందల మంది వున్నారు, కాబట్టి ధైర్యే సాహసే....!. రండి, పాల్గొనండి. ఈ ఎడమ పక్కన వున్న "అన్వేషణ" పెట్టెలో మీకు కావాల్సిన దాన్ని రాసి, "వెళ్ళు" నొక్కండి. ఉదయం 10 గంటలకు వైజాగ్ బయలుదేరిన ట్రైన్ సాయంత్రం ఏడు గంటలకు ఎక్కడ ఉంటది

సాధారణ, ప్రత్యేక ప్రశ్నలు

మార్చు

మరింత లోతుగా..

మార్చు

ఇంకా చూడండి

మార్చు