వికీపీడియా:అడ్డదారి

అడ్డదారి అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన దారిమార్పు పేజీ. సంక్షిప్తంగా ఉండే వికీలింకును ప్రాజెక్టు పేజీకి లేదా దాని విభాగాలలోనికి తీసుకువెళ్తుంది. ఈ సత్వరమార్గాల అల్లికలు వికిపీడియా, సహాయం పేరుబరుల్లోని పేజీలకే సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు. కమ్యూనిటీ పేజీలు, చర్చా పేజీలు, ప్రధాన పేరుబరి లోని వ్యాసాలకూ వీటిని వాడకూడదు. ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అడ్దదార్లు ఉంటే, కుడివైపున అడ్దదార్లు అనే ఒక సమాచార పెట్టెలో చూపిస్తారు.

అడ్డదార్ల జాబితా మార్చు

కొత్త సభ్యులకు మార్చు

సహాయం, మార్గదర్శకాలు మార్చు

సూచికలు మార్చు

ప్రాజెక్టులు మార్చు

నిర్వాహణ మార్చు

ఇతరములు మార్చు

ఇవికూడా చూడండి మార్చు