వికీపీడియా:మూసలు/నిర్వహణ

Note that a message about "this page" may have an unintended effect on a page that includes the page with the message. If that applies, put the message inside noinclude tags, or be specific about which page the message refers to.

పెద్ద మార్పులు చేయవలసిన వ్యాసాలుసవరించు

ఈ మూసలు ఉన్న వ్యాసాల సృష్టి కర్తల భావాలను గౌరవించండి.విస్తరించేవరకు వేచి చూడండి.

మూస రకం కనిపించే సందేశం
{{In use}}
links talk edit
{{In use|30 minutes to fix
the information in the History section}}

category links talk edit
{{Under construction}}
links talk edit
{{Inuse-section|a short while}}
category links talk edit
{{isrev|Wikipedia|Example|template page}}
links talk edit

కొత్త వ్యాసాలుసవరించు

మూస రకం కనిపించే సందేశం
{{In creation}}
links talk edit
{{New page}}
links talk edit
{{New unreviewed article}}
links talk edit
{{New user article}}
links talk edit
{{Newlist}}
links talk edit

ముఖ్యమైన మూసలుసవరించు

మూస రకం, కనిపించే సందేశానికి లింకైన పేజీలు చూడండి.