వికీపీడియా:రచ్చబండ (పాలసీలు)/తేదీ ఆకృతి ఎలా ఉండాలి

తెవికీలో సాధారణంగా మనం తేదీని 2 జనవరి 2012 లాగానో జనవరి 2, 2012 లాగానో రాస్తున్నాం. ఈ ఆకృతి మన భాషకు అంతగా అతకదనిపిస్తోంది.

 1. సుబ్బారావు 1980 మే 12 న జన్మించాడు
 2. సుబ్బారావు 12 మే 1980 న జన్మించాడు
 3. సుబ్బారావు మే 12, 1980 న జన్మించాడు
 4. సుబ్బారావు 12 మే, 1980 సం.న జన్మించడం జరిగింది.

పై మూడు వాక్యాల్లో మొదటిది మన భాషకు సహజంగా కనిపిస్తోంది. ఈ విషయంలో మన విధానం ఎలా ఉండాలి? __చదువరి (చర్చరచనలు) 15:14, 17 ఆగష్టు 2016 (UTC)

చర్చ మార్చు

మొదటిదే బావుంది..--Viswanadh (చర్చ) 15:55, 17 ఆగష్టు 2016 (UTC)
నాలుగవది నప్పుతుంది అని నా అభిప్రాయము. --JVRKPRASAD (చర్చ) 16:02, 17 ఆగష్టు 2016 (UTC)
"సుబ్బారావు 12 మే, 1980 సం.లో జన్మించాడు" సరైనదనుకుంటాను గదండీ. సంవత్సరంలో అంటాం గానీ, సంవత్సరా అనం గదా! __చదువరి (చర్చరచనలు) 17:47, 18 ఆగష్టు 2016 (UTC)
నా ఉద్దేశంలో మొదటి వాక్యమే మెరుగైనది.--స్వరలాసిక (చర్చ) 17:55, 18 ఆగష్టు 2016 (UTC)
మొదటివాక్యము సరైనది. --Nrgullapalli (చర్చ) 09
17, 6 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)

మొదటిది మార్చు

 1. మొదటిదే బావుంది..--Viswanadh (చర్చ) 15:55, 17 ఆగష్టు 2016 (UTC)
 2. నా ఉద్దేశంలో మొదటి వాక్యమే మెరుగైనది.--స్వరలాసిక (చర్చ) 17:55, 18 ఆగష్టు 2016 (UTC)
 3. మొదటిదే బాగుంది __చదువరి (చర్చరచనలు) 17:57, 23 ఆగష్టు 2016 (UTC)
 4. మొదటిదే బాగుంది. --శ్రీరామమూర్తి (చర్చ) 13:33, 24 ఆగష్టు 2016 (UTC)
 5. మొదటిదే బాగుంది --Pranayraj1985 (చర్చ) 06:16, 25 ఆగష్టు 2016 (UTC)

రెండోది మార్చు

మూడోది మార్చు

అక్షరాలలో వ్రాసేటప్పుడూ నెల, తేది ఆ తర్వాత సంవత్సరం రాయడం మంచిది. సి. చంద్ర కాంత రావు- చర్చ 21:03, 24 ఆగష్టు 2016 (UTC)

మనవాళ్ళు కొంతమంది ఈ విధానం వ్రాసేటప్పుడు సుబ్బారావు జనవరి 12 1953 అని వ్రాసేందుకు అవకాశం ఉంది. కామాలు లేకపోతే అర్థం మారుతుంది. అంకెలు కలిసిపోతాయి.JVRKPRASAD (చర్చ) 23:48, 24 ఆగష్టు 2016 (UTC)

నాలుగోది మార్చు

 1. నాలుగవది నప్పుతుంది అని నా అభిప్రాయము.--JVRKPRASAD (చర్చ) 16:02, 17 ఆగష్టు 2016 (UTC)
 2. మాకు చిన్నప్పుడు తేదీ, నెల మరియు సంవత్సరము అని ఇప్పటి వరకు వ్రాయడము పద్ధతి మాకు మా మాష్టర్లు తప్పుడు రకంగా నేర్పారేమోనని ఇప్పుడు ఇతరుల ద్వారా భవిష్యత్తులో అనుమానించాల్సి రావాల్సి వస్తోందా అని అనుకోవాల్సి ఉంటుందేమో ? JVRKPRASAD (చర్చ) 13:46, 24 ఆగష్టు 2016 (UTC)

ఫలితం మార్చు

సభ్యుల అభిప్రాయాలను పరిశీలించాక, 1980 మే 12 అనే రూపమే తెవికీ అనుకూలిస్తుందని సభ్యులు భావించారు. కాబట్టి ఆ రూపాన్నే తెవికీ స్వీకరించాలని నిర్ణయించడమైనది. __చదువరి (చర్చరచనలు) 09:11, 6 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]