వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/సర్వోత్తమ గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -2

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

సర్వోత్తమ గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

గ్రంథాలయ సంఖ్య గ్రంథాలయ తేదీ పుస్తకం పేరు రచయిత పబ్లిషర్,ముద్రణ సంవత్సరం పేజీల సంఖ్య Call no రిమార్కులు
401 13 Feb, 2015 Soviet Libraries and Librarianship Ruggles, Melville J. Chicago: American Library Association, 1962 x,147p; 24cm 027.47 R844
402 13 Feb, 2015 Soviet Libraries and Librarianship Ruggles, Melville J. Chicago: American Library Association, 1962 x,147p; 24cm 027.047 R844
403 13 Feb, 2015 Library Binding Manual Feipel, Louis N. Chicago: American Library Association, 1951 vi,66p; 24cm 025.7 L616
404 13 Feb, 2015 Memoirs Of The Madras Library Association Madras: Madras Library Association, 1940 160p.; 26cm. 025.7 M519
405 12 Feb, 2015 A. L. A. Rules for filing catalog cards Hiss, Sophie K Chicago: American library association, 1942 viii,108p; 24cm 025.317 H626
406 12 Feb, 2015 A. L. A. Rules for filing catalog cards Hiss, Sophie K Chicago: American library association, 1942 viii,108p; 24cm 025.317 H626
407 23 Sep, 2008 కాకతీయ యోగము Kaakatheeya Yugamu Lakshmi Ranjanam, Khandavali Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Academy, 1975 91p; 22cms 934 L1499
408 07 Feb, 2006 కాకతీయ యోగము Kakatiya Yugamu Lakshmi Ranjanamu, Khandavalli ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 91p.; 24cm. 934
409 25 Aug, 2015 సాహిత్య బాషగా తెలుగు Sahitya Bhashagaa Telugu Lakshmi Ranjanamu, Khandavalli ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 74p.; 25cm. 894.82709 L149
410 22 Dec, 2006 తెలుగు సాహిత్యం - మహిళలు ఉపన్యాసాలు Telugu Sahityam- Mahilalu Upanyasaalu ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1976 35p.; 26cm. 894.827 T236
411 12 Mar, 2009 తెలుగు వచన వికాసము Telugu Vachana Vikasamu Kulasekhara Rao, M. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 40p.; 24cm. 8T5 K959
412 22 Sep, 2008 విదేశాలలో ఆంధ్రుల సంస్కృతి Videsalalo Andhrula Samskruti Ramana, Y.V. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 57p.; 24cm. 915.484 R141
413 25 Jul, 2008 తమిళ సాహిత్య చరిత్ర Tamila Sahitya Charithra Radhakrishna Sarma, Challa Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Academy, 1976 136p; 22cm 894.81109 R116
414 24 Aug, 2015 ఫార్శీ కవుల ప్రశక్తి Faracy Kavula Prasakti Sadaa Siva, S. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 93p.; 23cm. 891.55 Sa15
415 25 Aug, 2015 తెలుగు ఉత్తర భారత సాహిత్యాలు Telugu - Uttara Bharata Sahityalu Nirmal, Bhimasen ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 39p.; 25cm. 894.827 N629
416 30 Mar, 2010 విజయ నగర యుగము Vijaya Nagara Yugamu Venkata Raya Sastri, Vedamu Hyderabad: Andhra Pradesa Sahitya Akademy, 1976 40p.; 24cm. 923.5484 V559
417 23 Sep, 2008 శాతవాహనానంతరీకులు Satavahanaanantareekulu Suryanarayana Murthy, Ieranki Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Academy, 1975 vi, 55p.; 24cm. 934 Su799
418 20 Sep, 2015 తెలుగు నవల Telugu Navala Ramapati Rao, Akkiraju ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 43p.; 22cm. 8T3 R141
419 26 Aug, 2011 బాల వాఙ్మయం Bala Vangmayam Narasimham, B.V. Hyderabad: Andhrapradesh Sahitya Akademy,ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ 1975 45p.; 23cm. 8T0 N164
420 26 Jul, 2008 శ్రీ ఘటికాచల మహత్యము Sri Ghatikaachala Mahatyamu ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1969 142p.; 26cm., 8T1.3 R141
421 06 Apr, 2015 తెలుగులో సాహిత్య విమర్శ Telugulo Sahitya Vimarse Madhava Serma, Paatibandla ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 49p.; 24cm. 894.82708 M261
422 25 Aug, 2015 సంస్థానముల సాహిత్య సేవ Samstanamula Sahitya Seva Narasimha Sastry, Kesavapantula ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 62p.; 20cm. 894.82709 N164
423 20 Jul, 2008 ప్రజాకవి వేమన యోగి Prajakavi Vemana Yogi Kodanda Rama Reddy, Marupuru Hyderabad: Andhrapradesh sahitya Akademy, 1975ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ 80p.; 25cm. 8T1 K817
424 27 Aug, 2015 పోతన Potana Surya Narayana sastry, Vemparaala ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 63p.; 24cm. 928 Su79
425 04 Mar, 2009 ఆంధ్ర సదుక్తి కర్ణామృతము Andhra Sadukti Karnaamrutam ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 31p.; 24cm. 954.84 An53
426 15 Apr, 2015 పురాణ వాఙ్మయము Purana Vangmayamu Subrahmanyam, G.V. Hyderabad:ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ Andhrapradesh Sahitya Akademy, 1975 58p.; 26cm. 294.5925 Su14
427 05 Mar, 2009 తెలుగు దక్షిణాత్య సాహిత్యాలు Telugu - Dakshinatya Sahityalu Radha Krishna Serma, Challa ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 58p.; 24cm. 8T5 R118
428 29 Jul, 2015 తెలుగునాడులో సంస్కరణోద్యమం Telugu Naadulo Samskaranodyamam Taarakam-Sri ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1976 31p.; 24cm. 301.1539548 T11
429 22 Sep, 2008 The Nayaks of Madura Baleendu Sekharam, Khandavalli---- Hyderabad: Andhra pradesh sahitya akademi, 1975 30p.; 19cm. 923.15484 B195
430 22 Sep, 2008 The Eastern Chalukyas of Vengi Rameshan, N---- Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Akademi, 1975 63p.; 19cm. 934 R145
431 15 Oct, 2010 Andhra Under British Rule Reddy, V.M. Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Akademi, 1975 ii, 70p; 22cm 954.8403 R246
432 28 Jul, 2008 Luminaries of Andhra Pradesh Shridevi, S. Hyderabad: Andhra Pradesh Sahithya Academy, 1976 xviii, 156p; 22cm 923.65484
433 22 Sep, 2008 After The Kakatiyas Yashoda Devi, V. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 vi,73p.; 21cm. 954 Y26
434 03 Apr, 2007 వేమన Vemana - 223p.; 25cm. 8T1 V48
435 19 Mar, 2007 ఆంధ్ర కవయిత్రులు Andhra Kavaitrulu Lakshmi Kanthamma, Utukuri ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 45p.; 21cm. 928.94827 L149
436 22 Dec, 2006 ఆంధ్ర దేశము స్త్రీలు Andhra Desamu- Sthrilu Vaidehi, Alladi Hyderabad: Andhrapradesh Sahitya Akademy, 1975 68p.; 31cm. 396.9548 V191
437 15 Oct, 2010 Leaders of modern india Tandon, P.D. - 159p.; 18cm 923 T154
438 27 Aug, 2015 ప్రబంధ వాఙ్మయము Prabandha Vangmayamu Yashoda Reddy, P. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1975 52p.; 24cm. 894.827092 Y26
439 02 Sep, 2015 సకల నీతి సమ్మతము Sakala Neethi Sammathamu Singana, Madiki Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Academy, 1970 169p; 22cm 8T1.008 Si64
440 25 Jul, 2008 విష్ణు పారిజాతము Vishnu Parijathamu Vengamamba, Tarigonda Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Academy 162p; 22cm 894.8271 V559
441 26 Jul, 2008 రాఘవాభ్యుదయము Raghavabhyudayamu Ramaraju, B. Huderabad:ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ Andhrapradesh Sahitya Akademy, 1965 282p.; 28cm. 8T1 R141
442 16 Jul, 2008 దశరధ రాజ నందన చరిత్ర Dasaratha Raja Nandana Charitra Singaracharya, Mariganti Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Academy, 1970 203p; 22cm 294.8271 Si64
443 18 Mar, 2011 Kalapurnoday : : Andhra Pradesh Sahity Akademy Samsta 205p.; 23cm. 491.21 K1242
444 04 Apr, 2007 జాంబవతి పరిణయం Jambavati Parinayam Krishnadevaraya Hyderabad: Andhrapradesh Sahitya Akademy, 1969 xxvi,138p.; 23cm. 891.22 K898
445 01 Sep, 2015 కావ్య పరిమళాలు Kavya Parimalamu విశ్వనాధ సత్యనారాయణ Viswanatha Satyanarayana ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1970 218p; 26cm. 8T1 Sa84
446 31 Aug, 2015 కావ్య స్వరూపము Kavya Swarupam Hyderabad: Andhra Pradesh Sahithya Academy xiii, 208p; 22cm 8T1 k17
447 26 Sep, 2015 సాహిత్యోపన్యాసములు 1, Sahityopanyasamulu 1 Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Akademy 93p.; 22cm. 8T4 Sa19
448 15 Aug, 2015 శ్రీ సాహిత్యోపన్యాసములు Sri Sahityopanyasamulu Chinnaya Suri ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1970 78p.; 24cm. 804 C441
449 15 Aug, 2015 శ్రీ సాహిత్యోపన్యాసములు Sri Sahityopanyasamulu ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1970 vii,61p.; 23cm. 804 Sr31
450 15 Aug, 2015 శ్రీ సాహిత్యోపన్యాసములు Sri Sahityopanyasamulu Rama Murthy, Gidugu ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1970 59p.; 26cm. 804 R141
451 26 Jul, 2008 Sri Sahityopanyasamulu Venkatavadhani, Divakarla.దివాకర్ల వెంకటావధాని ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1970 86p.; 26cm. 804 V565
452 15 Aug, 2015 శ్రీ సాహిత్యోపన్యాసములు Sahityopanyasamulu ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1970 vi,82p.; 24cm. 804 Sa19
453 26 Sep, 2015 శ్రీ సాహిత్యోపన్యాసములు Sahityopanyasamulu Hyderabad: Andhrapradesh sahitya Akademy, 1967 96p.; 28cm. 8T4.08 Sa19
454 15 Aug, 2015 శ్రీ సాహిత్యోపన్యాసములు Sahityopanyasamulu ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1968 45p.; 22cm. 804 Sa19
455 25 Aug, 2015 శ్రీ సాహిత్యోపన్యాసములుSahityopanyasamulu ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1968 63p.; 26cm. 894.8135 Sa19
456 02 May, 2007 మాండలిక పదకోశము Mandalika Padakosamu Kodanda Rama Reddy, Marupuru Hyderabad: Andhrapradesh Sahitya Akademy, 1970 xv,400p.; 24cm. 494.82732 Koda.-817
457 25 Jun, 2010 అఖిల భారత కవయిత్రులు Akhila Bharatha Kavaitrulu Lakshmi Kanthamma, Utukuri Hyderabad: Andhrapradesh Sahitya Akademi, 1985 468p.; 27cm. 928 L149
458 04 Mar, 2010 నెహ్రూ స్మారక సంచిక Nehru Smaraka సంచిక Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Acadamy, 1966 121P; 25Cms 92302 N315
459 05 Mar, 2010 శ్రీ రవీంద్ర శతవార్షిక విశేష సంచిక Sri Ravindra Satavarshikotsava Visheshaసంచిక Ravindra Hyderabad: Andhra Pradesh Saahitya, 1961 180p; 25cms 928.914 4 R197
460 21 Aug, 2006 స్తోత్ర లహరి Sthotra Lahari ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1969 xv,134p.; 25cm. 8T1 S76
461 11 Oct, 2008 అమరవాణి ప్రసారములు Amaravani Prasaramulu Subbarama Sastry, Paidipati Hyderabad: Andhrapradesh Sahitya Akademy, 1970 324p.; 26cm. 491.2 Su14
462 23 Aug, 2015 సూరదాసు పదాలు Suradasu padalu Hyderabad: Andhra pradesh sahitya Akademy 102p.; 17cm. 891.43 Sura.-77
463 24 Aug, 2015 ఉర్దూ సాహిత్య చరిత్ర Urdu Sahitya Charitra Hussian, Eha Tesham ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1963 350p.; 26cm. 891.439 H95
464 21 Aug, 2006 ఉర్దూ కవుల కవితా సామగ్రి Urdhu Kavula Kavita Samagri Sada Siva-Sri ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1970 80p.; 26cm. 891.439 Sa15
465 29 Jul, 2015 జాతక కథలు Jataka Kadalu Sivsankara Sastry, Swamy Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Academy, 1970 356p; 24cm 294.3 Si92
466 14 Apr, 2015 శ్రీ మహా భాగవతం Sri Maha Bhagavatamu Potana, Bammers ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1968 652p.; 32cm. 294.5924 P848
467 02 Sep, 2015 శ్రీ మహా భాగవతం Sri Maha Bhagavatamu Potana, Bammera Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Academy, 1968 xiv, 782p; 28cm 8T1.13 P848
468 21 Mar, 2007 ఆంధ్ర క్రియ స్వరూప మణి దీపిక Andhra Kriya Swarupa Mani Deepika ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1962 iv,908p.; 26cm. 494.82703 An23
469 07 Nov, 2008 సూక్తి సుధాకరము Sukthi Sudhakaramu ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1963 975p.; 28cm. 808.88 Su45
470 06 Apr, 2015 Cllected Works Of K.A. Krishnaswamy Iyer Krishnaswamy Iyer, K.A. Mysore: Adhyatma prakasha karyalaya, 1969 320,4p.; 20cms 181.48081 K898
471 06 Apr, 2015 Minor works of sri sankaracharya Subramanya sarma,Y Holenarsipur: Adhyatma prakash karyalaya, 1942 78p; 13cm. 181.482 Su16
472 06 Apr, 2015 Avasthatraya or the Unique Method of Vedanta Sarma, Subrahmanya Bangalore: The Adhyatma Prakasha Karyalaya, 1937 17p; 18cm 181.48 Sa74
473 14 Apr, 2015 IS a vasyopanishad Mysore: Adhyatma prakasha karyalaya, 1957 57p. 294.59 Is1
474 06 Apr, 2015 The method of vedanta Saraswati, Satchidanandendra Holenarsipur: The adhyatma prakasha karyalaya, 1964 121p.; 22cms 181.48 Sa71
475 06 Apr, 2015 Essays on vedanta Swami satchidanadendra saraswati India: Adhyatma prakasha karyalaya, 1971 167p.; 20cm 181.4804 Sa82
476 25 Jul, 2014 Vedantins Meet : Adyatmika Prakas Karyalay 58p.; 24cm. 294.5 V51
477 06 Apr, 2015 Misconceptions about Sankara Swamy Satchidanandendra Saraswathiji India: Adhyatma Prakasha Karyalaya, 1973 130p.; 15cm. 181.482 Sa82
478 06 Apr, 2015 S'ankara's Clarification of Certain Vedantic Concepts Saraswathi,Swami Satchidanandendra Holenarsipur: Adhyatma prakashan Karyalaya, 1957 107p.; 17cm. 181.482 Sa717
479 06 Apr, 2015 Salient features of Sankara's Vedanta Swami Satchiadanandendra Saraswathi India: Adhyatma Prakasha Karyalaya, 1967 155p.; 19cm. 181.482 Sa82
480 06 Apr, 2015 The vision Of Atman Saraswati, Satchidanandendra -Swami Mysore: Adhyatma prakasha karyalaya, 1970 119p.; 20cms 181.4 Sa82
481 14 Apr, 2015 The upanishadic approach to reality Swami satchidanandendra saraswati Holenarsipur: Adhyatma prakasha karyalaya, 1974 94p; 16cm 294.58 Sw22
482 28 Jul, 2015 Intuition of Reality Swami Satchidanandendra Saraswati Holenarsipur: Adhyatma Prakasha Karyalaya, 1973 115p.; 18cm. 181.842 Sa82
483 06 Apr, 2015 సుద్ద శంకర ప్రక్రియ భాస్కర Suddha-Sankara-Prakriya-Bhaskara Swami satchidanandendra saraswati India: Adhyatma prakasha karyalaya, 1965 40p; 12cm. 181.482 Sw21
484 06 Apr, 2015 సుద్ద సంకర ప్రక్రియ భాస్కర Suddha - Sankara Prakriya Bhaskara Saraswati, Swami Satchidanandendra Mysore: Adhyatma Prakasha Karyalaya Holenarsipur, 1967 90p; 18cm 181.482 Sa82
485 06 Apr, 2015 సుద్ద శంకర ప్రక్రియ భాస్కర Suddha sankara prakriya bhaskara Swami satchidanandendra saraswati Holenarsipur: Adhyatma prakasha karyalaya, 1968 - 181.482 Sw22
486 25 Jul, 2014 సుద్ద శంకర ప్రక్రియ భాస్కర Suddhshadkar Prakriya Bhaskar Lakshmibai Ghadkar, Sri Gurubhakthi Parayan Holenarsipur: Aadyathma Prakash Kaaryalai 47p; 18cm 181.482 L1499
487 26 Jul, 2014 సుద్ద శంకర ప్రక్రియ భాస్కర Suddha Shankara Prakriya Bhaskarah Sri Satchidanda Saraswati Holenarasipuram: Adyatm Prakas Karyalay, 1964 50p.; 16cm. 181.48 Sr31
488 25 Jul, 2014 సూత్రా బాషార్దాత్వ వివేచన Sutrbhashardtatv Vivechana Sri Satchidananda Saraswati Holenarasipuram: Adyatma Prakash Karyalay, 1964 122p.; 20cm. 181.482 Sr31
489 13 Apr, 2015 Rashtrapathi Dr.Pattabhi Satabhisha Madras: Jatiya JananaMandir, 1948 63p.; 12cm. 125.154 Sa82
490 25 Jul, 2014 Sugmaa Holenarsipur: Adyatmik Prakash Karyalay, 1955 115p.; 21cm. 181.4 Su35
491 02 Sep, 2015 తెలుగు కావ్యమాల Telugu kavya mala Venkateswara Rao, Kaaturi New Delhi: Sahitya Akademy, 1959 xv,382p.; 26cm. 8T1.008 V-565
492 03 Aug, 2015 నరేంద్ర రత్నమాల Nanardha Ratnamala Dandanatha, Erugapa Chennapuri: Vavilla Ramaswamy Sastrulu & Sons, 1950 210p.; 24cm. 491.2394813 D197
493 01 Aug, 2015 త్రికందా శేషము Trikanda seshamu Ramanakavulu,Sri Seshadri - 291p.; 26cm., 491.203 R141
494 03 Aug, 2015 ఆంధ్ర బాషా భూషణము Andhra Bhasha Bhushanamu Surayya, Devineni Tenali: Ajantha Arts 137p; 18cm 494.827 su77
495 15 Aug, 2015 ఆంధ్ర గ్రంథ విమర్శన ప్రకారలేశము Andhra Grantha Vimarsena Prakaralesamu Venkataraya Sastry,Vedamu Madras: Vedamu Venkataraya Sastry & Brothers 38p.; 22cm. 809 V559
496 20 Mar, 2011 Hindi - Sahity Kaa Itihaas Shukl, Ramchandr Kaasi: Naagari Pracharini Sabha 776p.; 21cm. 891.4309 Sh923
497 18 Jul, 2015 Examinations in India Mukerji, D.N. Mumbai: Hindu Kitabas Publishers , 1944 48p; 16cm 371.27954 M896
498 31 Jul, 2015 Education in Free India Srinivastava, K.N. Bombay: Orient Longmans Ltd, 1951 107p; 18cm 370.954 Sr38
499 30 Jul, 2015 United nations primer Calcutta: Mukherjee and &.,LTD 40p; 18cm 327 Un3
500 03 Apr, 2007 ఖగోల్లాలకు క్రొత్త చలనము Khagolaalaku Krotta Chalanamu Rao,L.V. Vijayawada: L.V. Rao , 1974 64p.; 20cm. 520 R18
501 24 Sep, 2008 ఆంధ్ర దేశ చరిత్ర Andhra Desa Charitra RamaRao, Maremanda Secunderabad: Shivaji Press, 1959 100p.; 15cm. 954.84 R1417
502 15 Mar, 2011 యశోధర Yashodhara Maithiliseran Gupt : Sahity Sadan 243p.; 16cm. 491.431 G9592
503 20 Mar, 2011 ఉదయ రవి Udaya Ravi Puttaswamaiah, B. Bangalore: Sri Prakasan Private LTD, 1976 204p.; 21cm. 891.433 P985
504 20 Mar, 2011 సదాచర్-సోపాన్Sadaachar - Sopaan Panth, Mohanvallabh Delhi: S. Chand & Company, 1658 102p.; 21cm. 158 P1958
505 18 Mar, 2011 గాంధిజీ క వినోద్Gandhiji Ka Vinodh Ahmedabad: Navjeevan Prakasan Mandir, 1960 60p.; 20cm. 923.254 G151
506 31 Jan, 2015 జాతీయ గ్రంథ సూచి Jatheeya Grantha Suchi New Delhi: Central Reference Library, 1962 211p.; 23cm. 015.5484 Ja318
507 31 Jan, 2015 Progress in library science Collison, Robert L LOndon: Butterworths, 1965 xix,216p; 24cm 020 C697
508 31 Jul, 2015 Gleanings from Convocation Addresses Hardwar: Gurukaula Kangri University, 1957 124p.; 24cm. 378 G471
509 04 Mar, 2010 Season And Crop Report, 1969- 70 (Fasli 1379) Hyderabad: Bureau Of Economics And Statistics, 1971 283p; 30cms 630.506 1 Se178
510 11 Feb, 2015 గ్రంథాలయ ప్రగతి Granthalaya Pragati Patamata: Andhra Pradesh Granthalaya Sanghamu, 1962 x,129p.; 24cm. 020.6 G767
511 31 Jul, 2015 వయోజన విద్యVayojana Vidhya గాడిచెర్ల హరి సర్వోత్తమరావు Gadicherla Hari Sarvothama Rao---- Hyderabad: Gandhi Sahitya Prachuranalayam, 1967 ix,162p.; 25cm. 374.07 H225
512 17 Aug, 2015 Mother Gorky,M. Moscow: Foreign Languages Publishing House - 823.308 G677
513 23 Aug, 2015 An introduction to the study of literature Hudson, William Henry London: george G.Harrap&co ltd, 1970 352p; 20cm 891.821 H8794
514 11 Apr, 2015 A New World London: Oxford University Press, 1953 vi,219p.; 23cm. 080 N42
515 20 Mar, 2007 Rasathapasvi Krishna Rao Venkata Subbaiah, Gorrepati Vijayawada: Desi Book Distributors, 1972 293p.; 26cm. 928.94813 R183
516 13 Apr, 2015 ప్రజా వంగ్మయముPraja Vangmayamu Dikshitulu, Chinta Vijayawada: Visalandra Prachuranalayam, 1955 107p.; 24cm. 080 D369
517 26 Sep, 2008 పోడూరు గ్రామ సంగ్రహ చరిత్ర Poduru Grama Samgraha Charitra Naga Raja Rao, Poduri - 32p.; 16cm. 954.84 N131
518 23 Sep, 2008 కొనకంచిKonakanchi Venkateswara Rao, Konakanchi Guntur: Viswasri Art Press, 1974 xviii, 210p; 20cm 954.092 v559
519 12 Feb, 2015 Cataloguing A. Sharp, Henry London: Grafton & Co, 1950 xiv, 388; 22 025.3 Sh24
520 13 Feb, 2015 Code for Classifiers Merrill, William Stetson Chicago: American Library Association, 1939 xi, 177p; 22cm 025.4 M552
521 13 Feb, 2015 British Libraries McColvin, Lionel R. London: The British Council, 1949 46p; 22cm 027.042 M133
522 17 Aug, 2006 పట్నం సుబ్రహ్మన్యయ్యర్ గారి రచనలు Patnam Subrahmanyayyar Gari Rachanalu Parthasarathy, N.C. Madras: Mdras Sangeeta Kalasala Publications, 1972 xiii,202p; 22cm 8T1 su14
523 01 Aug, 2015 శబ్ద రత్నాకరము Sabdha Ratnakaramu Madras: The Madras School book and Literature Society, 1969 868,122p; 22cms 423 Sa134
524 13 Apr, 2015 సరదా లేఖలు Sarada Lekhalu Varalakshmi, Kanuparthi - 200p.; 23cm. 080 V421
525 16 Mar, 2007 మధుర నాయక రాజులు Madhura Nayaka Rajulu Radhakrishna Serma, Challa Madras: Lakshmi Narayana Grandhamala, 1978 124p.; 21cm. 954.84 R118
526 22 Dec, 2006 తెలుగు వారెవరు Telugu Varevaru Venkataraya Sastri, Vedamu Madras: Vedamu Venkatarayasastri and Brothers, 1977 56p.; 24cm. 894.827 V559
527 27 Sep, 2011 మలేషియా నాడు - నేడు Malesia Naadu - Nedu Vishalakshi, Dvivedula Hyderabad: Antarjatiya Telugu Samsta 73p.; 24cm. 959.3 V82
528 19 Mar, 2012 మాండలిక వ్రిత్తి పదకోశం Mandalika Vrittipadakosam Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Akademi, 1971 464p.; 28cm. 4T3.2 M312
529 28 Aug, 2015 మానవిల్లి కవి - రచనలు Maanavalli kavi- Rachanalu Venkata Rao, Nidadhaolu ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1972 555p.; 31cm. 8T0.9 V559
530 10 Sep, 2015 ముద్రారాక్షస నాటకం Mudrarakshasa Natakam Visakha Datta ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1972 396p.; 26cm., 8T2 R141
531 15 Mar, 2011 శ్రీ రామాయణ కావ్య తిలకం Sri Ramayansaara Kavy Tilkam ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1972 192p.; 26cm. 891.21 R1419
532 02 Sep, 2015 ఆంధ్ర మహా భారతం Andhra Maha Bharatham Thikkana Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Academy, 1971 xxxxvi, iv, 270p; 22cm 894.8271 T347
533 01 May, 2007 ఆంధ్ర మహాభారతం Andhra Mahabharatam Tikkana Hyderabad: Andhrapradesh Sahitya Akademy, 1971 276p.; 26cm. 294.5923 A23
534 27 Mar, 2015 శ్రీ ఆంధ్ర మహా భారతముSri Andhra Maha bharatamu Hyderabad: Andhraprdesh sahitya Akademy, 1971 XLII,200p.; 26cm. 294.5923 An23
535 27 Mar, 2015 శ్రీ ఆంధ్ర మహాభారతము Sri Andhra Mahabharatamu Tikkana Hyderabad: Andhrapradesh sahitya Akademy, 1971 x,378p.; 26cm. 294.5923 T347
536 18 Jul, 2008 తిక్కన భారతము Tikkana Bharatamu Thikkana Hyderabad: Andhrapradesh Sahitya Akademy 306p.; 26cm. 294.5923 T347
537 18 Mar, 2015 భాస్కరా రామయణము Bhaskara Ramayanamu Markandeya Sarma, Bharathula Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Academy, 1969 332p; 22cm 294.5922 B469
538 18 Mar, 2015 భాస్కరా రామయణము Bhaskara Ramayanam Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Academy, 1969 viii, 344p; 22cm 294.5922 Bhas.-469
539 15 Apr, 2015 బసవ పురాణము Basava Puranamu Somanadha Kavi ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1969 xlviii,260p.; 26cm. 294.592 So51
540 02 May, 2007 హరివంశము Harivamsamu Yerrapragada Hyderabad: Andhra Pradesh Sahithya Academi, 1969 208p; 22cm 894.8271 y23
541 26 Jul, 2008 భోజరాజీయము Bhojarajeeyamu Anantamatya ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1969 208p.; 23cm., 8T1 An14
542 25 Jul, 2008 శ్రీ హర్ష నైషదము Sri Harsha Naishadhamu Subbarama Sastri, Udala Hyderabad: Andhra sahitya Akademy, 1971 499p.; 28cm. 891.21 Su14
543 25 Jul, 2014 రామప్ప క మందిర్ Ramappa Ka Mandir Narayan Reddy ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1679 52p.; 23cm. 491.431 N1647
544 25 Jul, 2014 అధింక్ తెలుగు కవిత Adhnik Telugu Kavita ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1969 264p.; 26cm. 8T1 Ad42
545 19 Dec, 2006 పల్లవులు - చాళుక్యులు Pallavulu- Chalukyulu Venkata Ramanaiah, Nelaturu Madras: Vedamu Venkataraya Sastri& Brothers, 1969 4446p.; 26cm. 954.8408 V559
546 02 May, 2007 శ్రీ గోవింద రామాయణము Sri Govinda Ramayanamu : Atmakuri Govindacharyulu,, 1971 vii,208p.; 26cm. 894.8271 G747
547 18 Mar, 2015 శ్రీ గోవింద రామాయణము Sri Govinda Ramayanamu Goindacharyulu, Atmakuri : Atmakuri Govinda Charyulu, 1971 147p.; 24cm. 294.5922 G747
548 19 Jun, 2010 హరివంశ పూరణంHarivamsa Puranam Narasimham, Viswanatha Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Academy, 1969 557p; 20cm 294.5925 N164
549 27 Aug, 2015 కవిసిరోభుషణ వివృతి Kavisirobhushana Vivruthi Arunachala sastry, Aakella Guntur: P.Ramakrishna murthy, 1972 xxx,646,viiip; 22cm 8T0 Ar84
550 25 Aug, 2015 కూర్మ రాజీయము Koorma Rajeeyamu - - 8T0 K9659
551 08 Sep, 2015 రఘువంశేము Raghu vamsemu Kalidasu Nellore: Gurramu. Venkata Subrahmanyamu, 1970 262p.; 26cm. 8T1 K125
552 23 Sep, 2008 లివరు నౌక యాత్రలు Livaru Nowka Yatralu Hanumantharaya Kavi, Kallakuri Madras: Venkatrama & Co, 1941 iv, 117p; 22cm 910.41 H19
553 29 Jul, 2015 Venkata Sivudu Bejawada: Venkatrama & Co.,, 1925 124p.; 21cm. 301.42 V559
554 08 Jul, 2015 శ్రీకాకుళం గిల్ల చరిత్ర Srikakulam Gilla Charithra Venkata Ramana, Adibhatla - 342p; 20cms 954.84 V559
555 08 May, 2007 కొనకంచి Konakanchi(History) Venkateswararao, Konakanchi Konakanchi: Konakanchi Venkateswararao, 1974 xviii,210p; 29cm 954.84092 V559
556 03 Aug, 2015 తెలుగు జాతి మేల్కొనాలిTelugu Jaati Melkonaali Subba Rao, Marella - 162p.; 21cm. 494.827 Su14
557 30 Jul, 2015 రాజకీయ శాస్త్ర తోలి పాటలు Raajakeeya Sastra Tholi Patalu Krishna, G.R. Hyderabad: Circle of Parlamentary Studies, 1971 57p; 20cm 320 K8974
558 13 Aug, 2015 పశు - సంరఖ్సన Pasu - Samrakhsana Taadepalli: Gramaseva Samithi 46p.; 16cm. 636.0896 P369
559 04 Mar, 2009 వ్యసభారతి Vyasabharathi Satyanarayana Sarma, Terala Nallagonda: Vijaya Bharathi Nilayam, 1970 iv, 112p; 20cm 8T4 Sa 84
560 31 Aug, 2015 కవిత పట్టభిషిక్తులు Kavita Pattabhishiktulu Satyanarayana Serma, Teraala Nallagonda: Vijaya Bharathi Prachuranalu, 1967 vii,140p.; 20cm. 8T1 Sa84
561 26 Jul, 2008 ఆంధ్ర గద్య చంద్రిక Andhra gadhya Chandrika ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1966 403p.; 26cm., 8T8.08 An53
562 03 Aug, 2015 ప్రాచీనంద్ర శాసనాలు Pracheenandra Sasanalu Radha Krishna, Boodaraju Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Academy, 1971 cix, 520p; 22cm 494.82709 R118
563 22 Sep, 2008 History Of The Eastern Chalukyas Venkata Krishna Rao, Bhavaraju---- ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1973 iii,596p.; 25cm. 954.8409 V559
564 30 Jul, 2015 On Socialism Tolstoy,Leo London: Leonard and Virgina woolf, 1936 24p.; 10cm. 335 T588
565 30 Jan, 2015 Two Square Meals Chetty, Sami Vencatachelam : Madras, 1944 66p; 18cm 000 C426
566 13 Aug, 2015 Cattle Breeding & dairying - 78p.; 16cm. 637 C297
567 20 Sep, 2008 Khan Abdul Gaffar Khan - 15p; 16cms 923.092 K5271
568 23 Sep, 2008 ప్రపంచమును మార్చిన మనుజులు Prapanchamunu Marchina Manujulu Laarsen, Egon Hyderabad: Andhra Pradesh Science Akademy 403p.; 26cm. 929.9 L11
569 27 Aug, 2015 శారద ధ్వజం Sarada Dwajam Satyanarayana, Yendamuri Vijayawada: Uttama Sahithi 375p; 22cm 8T0.9 Sa81
570 03 Aug, 2015 జాను తెనుగు Jaanu Tenugu Gopala Krishnaiah, Vadlamudi - xxvii,196p.; 25cm. 494.827 G234
571 26 Jul, 2008 భూషణ కిరణావళిBhushana Kiranavali Bhimavaram: Sri rama raja Bhushana Sahitya parishathu, 1972 v,210p.; 22cm., 894.8274 B469
572 26 Jul, 2008 గద్వాల ప్రభాకరముGadwala prabhakaramu Prabhakaramatya Kavi, Aadipudi Secunderabad: A.V.S Subbarao, 1971 vi,158p.; 27cm. 8T1.44 P881
573 06 Apr, 2007 శ్రీ కృష్ణ సందేశము Sri Krishna Sandesamu Satyanarayana Serma, Bhamidi Jamshedpur: Andhra Vignana Samiti, 1971 xvx,248p.; 26cm. 8T1 Sa81
574 31 Aug, 2015 శ్రీ నరసింహరామ చరిత్రము Sri Narsimharama Charitramu Narasimha Reddy, Meegada Cudapah: Sri Rayala Sahitya Parishatthu, 1969 xii,260p.; 24cm. 8T1.05 N164
575 30 Aug, 2015 కావ్య నికురంబము Kavya Nikurambamu Bhaskaramma, Darbha Guntur: Darbha Bhaskaramma , 1969 94p.; 21cm. 8T1 B469
576 31 Aug, 2015 శ్రీ కామా సంజీవనము Sri Kama Samjeevanamu Lakshmi narasimha Sastri, Gatti Tenali: Sahithi Grandhamala, 1971 352p.; 21cm., 8T1 L149
577 04 Aug, 2015 శాస్త్రజ్నుడివి అవుతావా ?Sastragnudivi Avutava ? Parker, Bertha Morris Vijayawada: Balananda Publications, 1959 63p.; 24cm. 502 P22
578 10 Jul, 2006 సాహిత్య జగత్తు Sahitya Jagathu రవీంద్రనాథ్ టాగోర్ Ravindranath Tagore Rajamundry: Lalitha printing Works, 1964 152p.; 22cm. 891.444 T129
579 11 Sep, 2015 ఉన్మత్తుడు Unmattudu Uma Maheswara Sarma, Bhagavatula Jemshedpur: Andhra Viznana Samithi, 1959 61p; 18cm 894.8272 Um1
580 22 Sep, 2008 భారతీయ ప్రతిభ Bharatiya Pratibha Chandra Mouli, Kalluri Tenali: The Modern Publishers, 1950 160p.; 21cm. 915.4 C3617
581 29 Jul, 2015 Souvenir Cultural Associations Cultural Association (1967, Anakapalli) Anakapalli: Cultural Association , 1967 iiiv, 110, 72p; 22cm 301.506 C8994
582 01 Aug, 2015 Monkey making by the mail Banerjee,K.M. Calcutta: Industry published LTD., 1944 132p.; 14cm. 383.14 B4352
583 28 Mar, 2015 Vedic Outlook Ananthacharya, E. Vijayawada: Bharadwaja ashram, 1962 xvi,283p.; 20cms 294.1 An11
584 31 Jul, 2015 Avalue of orientation to our systeam of education New delhi: Messrs m. gulab singh & sons ltd, 1973 396p.; 22cms 370 V249
585 15 Jul, 2010 Profile Of Nehru - 136p.; 26cm. 923.254 N315
586 12 Feb, 2015 Librarianship And Information In 2001 - 163 P; 25 cm 020 L6161
587 16 Mar, 2011 British High Commission British Council Library Souvenir British council Library Madras: British Council Library, 1975 Vi, 66p; 24cm 27.042
588 01 Oct, 2010 Indian Association Of Special Libraries And Informaion Centres (IASLIC) suryaraopet: Adasa Grandha Mandali 77 P; 24 cm 020.6 In235
589 11 Oct, 2010 Seminar On Book Producation South India: Southern Languages Book Trust, 1958 110 P; 21 cm 025.62 Se5231
590 15 Mar, 2011 The First All Hyderabad Library Conference Hyderabad Sessinon (25,26,27,December 1954) Hyderabad: Granthalaya Library Association 79 P; 25 cm 020.605 L6161
591 01 Oct, 2010 XX th All India Library Conference (9-12 July 1973 ) Souvenir భారతీయ గ్రంథాలయ సంఘం -Indian Library Association 60 P; 24 cm 020.06 L6161
592 13 Feb, 2015 A Report On South Indian Reading Habits Chandrasekhar, S - 90 P; 21 cm 028.907 C3619
593 04 Oct, 2010 XXI All India Library Conference Bhubaneswar Bhubaneswar: The Utkal Library Association, 1975 35 ,19 P; 21 cm 020.6 In235
594 12 Feb, 2015 Access to Books Paris: United Nations, 1952 24p; 22cm 025.1 Acc
595 01 Oct, 2010 State Book Festival : District State Library Ambala, 1966 51 P; 25 cm 021 St2911
596 11 Oct, 2010 Books And The Arts Festival (4 th to 11 th March 1962 ) - 139 P; 21 cm 701.5 B64419
597 11 Feb, 2015 Report Of The Working Group On Libraries New Delhi: Government Of India, 1966 93 P; 22 cm 020.61 R29928
598 31 Jul, 2015 Reading Intersts of the New Reading Publilc and Juvenile readers in Hindi India: Government of india Ministry of Education, 1961 57p.; 22cm. 372.4122 P833
599 12 Feb, 2015 An Introductory Course on Informatics/Documentation Mikhailov, A.I. : Unesco 208p; 28cm 020 M591
600 04 Mar, 2010 Unesco's Book Industry Survey Sankaranarayanan,N Madras: Associated Printers Private Ltd, 1958 49P; 22Cms Un28
601 13 Feb, 2015 bahamas Unesco Paris: Unesco, 1970 45p; 27cm 027.47296 Un2
602 31 Aug, 2015 ఆంధ్ర రచయిత్రుల Andhra Rachaitrula Samachara Suchika ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1968 72p.; 23cm. 894.8271 R141
603 20 Mar, 2011 ఆంధ్ర దేశీ హాస్య కథ Andhra Desy Hasya Katha Surya Narayan Sastry : Andhra Pradesh Sahitya Academy, 1934 33p.; 18cm. 891.25 Su799
604 05 Mar, 2010 సరస్వతి సామ్రాజ్యము Saraswathi Saamrajyam ( Ayyanki Venkataramanaiah Gari Sanamana సంచిక ) Ramaliga Reddy, Kattamanchi : Ramachandra Rao, Tekumulla, 1942 700p; 25cms 020.92 R1413
605 14 Aug, 2015 బాల సాహితీ మాల 1963 Bala Sahiti Mala 1963 - xxviii,637p.; 27cm. 741.642 B181
606 31 Jan, 2015 శాస్త్రీయ వాగ్మయ సూచిక Sastriya Vangmaya Suchika Venkatappaiah, Velaga---- Hyderabad: Andhra Pradesh Science Akademy, 1967 xxiii,304p.; 26cm. 010 V559
607 23 Sep, 2008 శ్రీ భూపతిరాజు తిరుపతి రాజు Sri Bhupatiraju Tirupati Raju Adiseshuvu, Hari Bhimavaram: Sri Veeresalingakavi Samaja, 1971 124p.; 15cm. 920.2 Ad47
608 01 May, 2007 పండిత రుద్రరాజు నరసింహరాజు గారి జీవిత చరిత్ర Panditha Rudraraju Narasimharajugari Jeevitha charitra Nagaraja Rao, Poduri Poduru: Poduri Nagarajarao, 1974 87p.; 21cm. 928 N131
609 12 Sep, 2011 గ్రంథాలయ ఉద్యమము Granthalaya Udyamam - 84P; 21cm 020.5 G7677
610 05 Mar, 2010 వెలిదండ్ల హనుమంతయ్య గ్రంథాలయ రాజ్యోత్సవ సంచిక 1962 Velidandla Hanumantaraya Granthalaya Rajatotshava సంచిక 30 January 1962 Vijayawada: Velidandla Hanumantaraya Granthalayamu, 1962 52p; 24cms V544
611 18 Mar, 2011 విశేష సంచిక (తూరుగోదావరి జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ వార్షికోత్సవం Vishesha సంచిక (Turpu Godavari Jilla Granthalaya Samsta Udogula Sangha Pradhama Vaarshikotshavam Apr 28, 1972) : Aahwana Sanghamu, 1972 47p; 24cms T864
612 16 Feb, 2010 యుగవాణి Yugavani Nalgonda: Jilla Grandhalaya Samstha, 1977 10,3,2,2,3,3,2,4,4,2,3,3,3,4,2,2,4.P; 22Cms Y908
613 16 Feb, 2010 జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ కడప రజతోత్సవ సంచిక Zilla Granthalaya Samshta, Kuddapah: Rajatotshava సంచిక Jilla Granthalaya Samstha- Kuddapah Rajatoshava సంచిక Kuddapah, 1977 62p; 23cms 020 G7677
614 05 Mar, 2010 గుంటూరు జిల్లా పౌర గ్రంథాలయ సదస్సు Gunture jilla Poura Grandhalayamla Sadhassu Gunture: Local Library Athority, 1964 115,51P; 25Cms 027.4 G9589
615 17 Mar, 2011 స్వర్ణోత్సవ సంచిక Swarnotshava సంచిక Guntur: Andhra Pradesh Library Association, 1964 104p; 24cms 020.9 Sw25
616 26 Sep, 2008 అమృత వాహిని Amruta Vaahini Nallgonda: Sarvodaya Asremamu, 1969 437p.; 26cm. 894.827 Am79
617 13 Aug, 2015 Printing Design And Layout Steer, Vincent London: Virtue & Company xvi,412p.; 26cm. 655.02 St32
618 14 Aug, 2015 Processes of Graphic reproduction in Printing Curwen,Harold London: Faber amd faber limited 143p.; 25cm. 760 C949
619 13 Aug, 2015 Practical Typography Bastien, Alfred : A.J. Bastien v, 105p; 20cm 652.3024 B2967
620 13 Aug, 2015 Basic Typography Lock,H.F. London: Sir Isaac pitman &sons,LTD, 1940 107p.; 12cm. 655.2 L789
621 13 Feb, 2015 23 Edition Case Binding Mason, John London: Sir Isaac Pitman & Sons LTD, 1946 162-231p.; 20cm. 025.7 M381
622 13 Aug, 2015 Printing Management Calculations Avis, F.C. London: F.C.Avis, 1955 152p; 20cm 658.955 Av56
623 13 Aug, 2015 The Making of a book Campbell, G.A. London: Oxford University Press, 1965 88p; 18cm 655 C152
624 30 Jan, 2015 What Happens In Book Publishing Newyork: Columbia University Press, 1957 x,414p.; 25cm. 002 W556
625 13 Aug, 2015 The truth about publishing Unwin, Stanley London: George allen1, 1950 351p; 24cm 655.5 Un9
626 13 Aug, 2015 Book Selling Joy, thomas London: Sri Isaac Pitman & Sons Ltd, 1952 xii,159p; 24cm 655.5 J859
627 13 Aug, 2015 The Successful Book Shop Melcher, Frederic G. New York: R.R. Bowker Company 71p.; 21cm. 655.5 M4816
628 31 Jul, 2015 Canadas farm Radio forum Nicol, John Paris: Unesco, 1954 235p; 22cm 374.26
629 13 Feb, 2015 Development of public libraries in latin america Paris: Unesco, 1952 189p; 24cm 025 R146
630 13 Feb, 2015 Development of public libraries in africa Paris: Unesco, 1954 155p; 24cm 027.46 D493
631 13 Feb, 2015 Libraries in Adult and Fundamental Education O.Houle, Cyril Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, 1951 viii,178p; 22cm 027.626 H815
632 11 Feb, 2015 Public Library Extension McColvin, Lionel R. Paris: United National Educational, 1951 viii,113p; 22cms 021.6459 M459
633 13 Feb, 2015 Education for Librarian Ship Danton, J Periam---- Paris: Unesco, 1949 vii,97p; 22cm 027.4 D236
634 31 Jul, 2015 Compulsory Education In India Saiyidain, K.G. Paris: UNESCO, 1952 191p.; 26cm. 379.23 Sa28
635 31 Jul, 2015 Fundamental Education Paris: UNESCO, 1949 84p.; 24cm. 370.194 F963
636 31 Jul, 2015 Protection of Mankinds Cultural Heritage Paris: Unesco, 1970 73p; 20cm 371.549 P946
637 30 Jul, 2015 Universal declaration of human rights paris: Unesco, 1953 87p.; 22cms 323.44 U1
638 30 Jul, 2015 Women and Education Unesco Paris: Unesco, 1953 87p; 22cm 336 Un28
639 17 Jul, 2015 Unisist Unisist Paris: Unesco, 1971 92p; 21cm 025.3 Un313
640 04 Mar, 2010 శ్రీ నాగేశ్వర శాత జయంతి సంచిక (1967- 68) Sri Nageswara Sathajayanthi సంచిక (1967-68) : Andhra Patrika 288p; 28cms Sr31
641 03 Aug, 2015 ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గజెట్ Andhra Pradersh Gazette Hyderabad: Authority, 1961 44p; 22cms 494.8271 An248
642 08 Jul, 2015 కోరుకొండ లింగమూర్తి గారి జీవిత కథ Korukonda Lingamurthy Gari Jeevita Katha Narayanamurthy, Gullapalli Rajamahendry: Saraswathi Pres 70p.; 21cm. 923.2 L646
643 17 Mar, 2007 కొవ్వూరి ఆదిరెడ్డిసంస్మరణ సంచిక Kovvuri Adireddy Gari Samsmarana Samchika Komaripalem: Padala Ammireddy 60p.; 22cm. 8T0.92 Sw25
644 11 Feb, 2015 Department of public libraries Hyderabad: Govt.of A.P., 1978 185 P.; 28 Cm. 020.61 D4407
645 31 Jan, 2015 The Light of the Library Venkata Ramanayya, Iyyanki Vijayawada: World Federation of Wisdom, 1973 viii,77; 22 020.2 V551
646 13 Feb, 2015 Popular Libraries of the World Chicago: American Library Association, 1933 316p; 24cm 027 P819
647 01 Sep, 2015 జీవిత గేయాలు Jaatiya Geyaalu Bhagavanta Rao, Mikkilineni - 25p.; 15cm. 8T1 B469
648 29 Jul, 2015 Literature For Neo- Literates Delhi: Atma Ram, 1953 156p; 22cms 374.06 R162
649 19 Jun, 2015 Education for Leisure Ranganathan,S.R. Delhi: Indian adult education Association, 1948 117p.; 22cm. 374
650 04 Feb, 2015 Library Development Plan Ranganathan, S.R. Aundh: Aundh Pblishing trust, 1947 128p; 17cm 021 R162
651 25 Jul, 2014 Pustakalay Paatna: Pustak Jagath 273p.; 24cm. 020 P979
652 18 Jul, 2008 శ్రీ రాదా మాధవ రస సుధ Sri Radha Madhavarasa Sudha Hanuman Prasad, Poddhar Madras: The little Flower Company, 1965 47p.; 26cm. 894.8271 P881
653 04 Sep, 2015 కావ్యాత్మ Kavyatma Raghava Ayyamgaru, M. Madras: Andhra Grandha mala 327p.; 25cm. 8T1.009 R126
654 26 Sep, 2015 వ్యాసావళి Vyasavali Bhagawantham Guptha, Tumpudi - iii, 130p; 20cm 8T4 B469
655 26 Sep, 2015 వ్యాసావళి Vyasavali Venkata Ranga Rao, Avamtsa Vijayanagaramu: Avamtsa Venkata Ranga Rao 89p.; 21cm. 8T4 V559
656 24 Aug, 2015 తపోవనము Tapovanamu Raveendranadh Tagore Guntur: Sri Vasudeva Grandhamala 58p.; 15cm. 891.441 T129
657 11 Sep, 2015 నాటికలు Naatikalu Bhaskara Rao, Surampudi Aanatapuram: Mehata Publishers 117p.; 21cm. 8T2 B469
658 10 Sep, 2015 శ్రీ మండలి Sri Mandali - 110p.; 16cm. 8T2 Sr31
659 31 Jul, 2015 Humanism And Education In East And West Paris: Unesco, 1953 224p; 21cms 370.611 H8808
660 13 Feb, 2015 The Public Library in American Life New York: Colimbia University, 1954 238p; 22cm 027.473 T34
661 17 Jul, 2015 The Indian National Commission for Cooperation with Unesco Proceedings-Delhi-6-7,February,1956 Delhi: Ministry of Education, 1956 87 p.; 21 cms. 341.767
662 31 Jul, 2015 Indian national commission for cooperation with unesco Indian national commission for cooperation with unesco (9th :: 1970: Hyderabad)-Proceedings of the ninth conference New Delhi: Ministry of education and social welfare, 1971 iii,189p.; 20cms 351.0005 In2
663 13 Feb, 2015 Report on the Commettee on Private Libraries: November, 1978. Hyderabad: Department of Public Libraries Government Of Andhra Pradesh 31 p; 22 cm 027.106 R29928
664 12 Feb, 2015 Introduction to cataloguing and the classification of books Mann, Margaret Chicago: American library association, 1943 ix,276p; 24cm 025.3 M314
665 11 Feb, 2015 A.L.A. Glossary of Library Terms Thomson, Elizabath H Chicago: American Library Association, 1943 viii, 158; 24cm 020.3 T3821
666 19 Jun, 2015 Freedom of Book Selection Chicago: American Library Association, 1954 Vii, 132p; 24cm 25.21
667 29 Jul, 2015 Report Of The Second National Seminar On The Organisation Of Community Centres 1951 Delhi: Indian Adult Education Assoceation, 1951 97p; 23cms 301.340 6 R29928
668 31 Jul, 2015 On to eternity New Delhi: Indian adult education association, 1959 - 374.04 Et26
669 31 Jul, 2015 Report Of The International Conference On Adult Education 1961: Indian Adult Education Association, New Delhi 72p; 21cms 374.061 R29928
670 10 May, 2007 Books for All Barker, R.E. France: Unesco, 1956 102p; 28cm 655.5 B241
671 01 Oct, 2010 The Builders And The Books England: Unesco, 1955 56 P; 23 cm 025.1 B8682
672 01 Aug, 2015 Punctuation Carey, G.V. New York: Cambridge University Press, 1957 40p; 16cm 421.9 C188
673 14 Mar, 2011 Preparation Of Manuscripts And Correction Of Proofs London: Cambridge, 1951 19p; 20cms 025.171 P9193
674 13 Feb, 2015 Making an index Carey, G.V. Cambridge: At the university press, 1951 15p.; 22cms 029 C188
675 31 Jan, 2015 Catalogue OF Publications Madras: The Superintendent Government Press, 1955 77 P; 24 cm 025.12 C2804
676 31 Aug, 2015 Report Of The Second Conference Of Rural Recreation Organizers Of The Madras Presidency Andrews, F Madras: Superitendent Govetnment, 1947 40p; 24cms 833 An261
677 23 Aug, 2015 An Annotated Bibliography of Hindi and Urdu Dramas Khaliq, Mohd New Delhi: Ministry of Education, 1959 61p; 24cm 891.43016 K527
678 21 Aug, 2015 మన స్వాతంత్రోద్యమం Mana swathanthrodyamam Saavanth, S.D. New Delhi: Publication division, 1974 45p; 26cms 8T3.01 Sa93
679 11 Feb, 2015 Libraries And Information Technology : National Academy Of Science, 1972 84 P; 22 cm 025.04 L6161
680 30 Jan, 2015 Book Sizes and dating of books London: British Standard Institutution, 1947 18p.; 26cm. 002 B644
681 11 Feb, 2015 Indian Library Chronology Kumar, P.S.G.---- New Delhi: Metropolitan Book, 1977 xviii,692p; 23cms 020.9 K96
682 12 Feb, 2015 A profile of Andhra book readers Isenberg, Artur Madras: Artur isenberg, 1961 52p; 15cm. 025.1 Is2
683 12 Feb, 2015 Basic Filing Rules For Medium-Sized Libraries New York: The William Frederick Press, 1957 46 P; 24 cm 025.37 St2911
684 24 Jun, 2010 శంకర గ్రంథ రత్నావళి Sankara Grandha Ratnavali Surya Prakasa Sastry, Bulusu - 279p.; 21cm. 294.55 Su79
685 30 Jul, 2015 Dadabhai Naoroji Masani, R.P. New Delhi: Publicatons Division, 1975 168p; 22cn 320.092 Sa58
686 01 Aug, 2015 విద్యా విధానము Vidya Vidanamu Satyanarayana Sastry, Manikonda Kovvur: Andhra Geervana Vidyalaya Sangham, 1972 ix, 167p; 20cm 371 sa84
687 20 Mar, 2011 Samaj - Siksha Me Manoranjan Samskrutik Kaary New Delhi: Indian Adult Educational Association, 1656 36p.; 24cm. 374.95406 Sa453
688 18 Mar, 2011 Graamin Mahaila Our Vikas Kary New Delhi: Indian Adult Education Association, 1657 28p.; 21cm. 374.061 G75
689 20 Mar, 2011 Proud Siksha Mai Samajik Avur Rajanithik Uttar Daithv Delhi: Indian Adult Education Association, 1957 116p.; 23cm.. 374 P9471
690 25 Jul, 2014 Aadharabuth Siksha Delhi: Indian Adult education 67p.; 24cm. 370.194 Aa53
691 25 Jul, 2014 Kaaryakarth Seminar Delhi: Bharateey Proud Siksha Sand - 374.061 K11
692 25 Jul, 2014 Sahakari Samitiyaa Our Adharbhut Siksha New Delhi: Indian Adult Educational Association 184p.; 26cm. 334.2 Sa193
693 25 Jul, 2014 Samaj Siksha Karykartha Kee Samasya Our Hal Delhi: Eridian Adult Education Association 55p.; 24cm. 374.545606 Sa41
694 15 Mar, 2011 త్యాగాల రేవులో రాగాల పడవ Tyagala revuloo ragaala padava Vijayawads: Navajyothi, 1980 172p; 20cm 374.05 T952
695 20 Mar, 2011 Grandhalay Shastr Ke Paanch Sutr Ujlamkar, Krishn Mukund Hyderabad: Hyderabad Grandhalay Sangh, 1953 24p.; 26cm. 020 Uj6
696 14 Mar, 2011 గ్రంథాలయ వర్గీకరణ Granthalaya Vargikarana (Hindi) Krishn Mukund Ujlamkar Hyderabad: Hyderabad Granthalay Sangh, 1944 29p.; 26cm. 025.34 K8974
697 01 Oct, 2010 The Second All Hyderabad Library Conference Kotiswaran, M S Hyderabad: Hyderabad Library Association, 1955 19 P; 24 cm 020.6 L6161
698 31 Jul, 2015 Place of Recreation in Social Education Symposium, A. Delhi: Indian Adult Education Association, 1954 69p; 24cm 371.104 Sy68
699 31 Jul, 2015 Hankbook for Social Education Material Writers Allahabad: P.O. Agricultural institute, 1954 48p; 20cm 370.002 H192
700 31 Jul, 2015 A guide to literacy and adult educatio(Under national service programme) Lucknow: A literacy house publication, 1969 113p; 22cm 374 G94115
701 18 Mar, 2011 Vedanta Prakriya Pratyabhign (Hindi) Sri Sachidananda Saraswati Ilahabad: Adyatmika Prakash Karyalay, 1964 672p.; 26cm. 294.5 Sa143
702 25 Jul, 2014 మంద్యూక్య రహస్య వివ్రితి Mandukya Rahasya Vivriti Sri Swami Satchidananda Saraswati Holenarsipur: Adhyatma Prakasha Karyalaya, 1958 490p.; 24cm. 294.5 Sw22
703 14 Apr, 2015 Taittiriya Upanishad Anandavalli Bhriguvalli Shankara s Karyalaya: Adhyatma Prakasha, 1962 400p; 22cms 294.59 Sat
704 20 Mar, 2011 మండూకోపనిశద్ The Mundaka Upanishad Satchiadanandendra Saraswathi-Swami Holenarsipur: Aadyatma Prakash Karyalayam, 1960 123p.; 24cm. 294.59 Sa82
705 20 Mar, 2011 The Taittiriya Upanishad Satchidanadendra saraswati-Swami Holenarasipur: Adyatmika Prakasan Karyalay, 1882 76p.; 24cm. 294.59 Sa82
706 20 Mar, 2011 The Isavasya Upanishad Bengaloor: Adhyatmik Prakash Karyalay, 1853 46p.; 21cm. 294.59 Is18
707 15 Mar, 2011 Brahmavidyarahasya - Vivrtih Sri Sachidananda Saraswati - 132p.; 18cm. 294.552 Sa143
708 04 Apr, 2007 వేడుకల నిర్ణయము Vedakala Nirnayamu Satyanarayana Sastry, Manikonda Vijayawada: Manikonda Satyanarayana Sastry , 1978 167p.; 21cm. 521.8 T348
709 31 Jul, 2015 Summary Report of the International Conference on Adult Education International Conference on Adult Education (Denmark, 1949) Paris: Unesco, 1949 42p; 23cm 374.0611 E147
710 30 Jan, 2015 Information in Support of Population Activities Paris: Unesco, 1974 78p; 28cm 6
711 31 Jul, 2015 The right to Education Paris: UNESCO, 1952 53p.; 19cm. 370.1940973 R449
712 14 Aug, 2015 Arts and Letters Paris: Unesco, 1954 27p; 24cm 700 Ar79
713 31 Jul, 2015 Handbook for Editors of Educational Journals Educational Journalism of the World Conferderation Of Organizations of the teaching Profession Washington: WCOTT, 1961 88p; 20cm 370.5 Ed832
714 31 Jul, 2015 Adult Education And Adult Literacy Madras: Central Co-Operative Printing Works 94P; 25Cms 374.001 Ad93
715 05 Mar, 2010 South Indian (Regional) Seminar On Adult Education Madras: The South Indian Adult Education Association 53P; 25Cms So8711
716 31 Jul, 2015 South Indian Adult Education Madras: T.J.r. Gopal 38p; 16cm 374.9508 So88
717 08 Jan, 2009 The South Indian Adult Education Conference Madras: T.J.R. Gopal, 1941 44p; 18cms 374.54806 G646
718 20 Sep, 2008 America and you Sigh,Shanta Serbjeet - 63p.; 25cm. 917.3 Si64
719 11 Apr, 2015 Ten English Works (vol. I ) Srinivasa Rao, Velidanda Visakha: Arsha Press, 1960 80p; 22cm 081 Sr34
720 14 Apr, 2015 శ్రీమద్భాగవతము Srimad Bhagawatham Bhagawan, Vyasa - x,395p.; 24cm. 294.592 B469
721 23 Sep, 2008 Messages editorial and thanks giving Secundrabad: Andhra Viswa Sahiti, 1963 viii,128p; 22cms 928.94827 M5625
722 03 Aug, 2015 పరిబాష Paribhasha Subbarayan, B. Madras: University Buildings 31p, 4p; 25cm 494.821014 Su14
723 22 Sep, 2008 సీమకు స్టీమర్లో Seemaku Steemaruloo Subba Reddy, D.V. - xvi, 82p; 18cm 914.2 Su14
724 31 Jul, 2015 వయోజన లేక సాంఘిక విద్య Vayogana Leka sanghika vidhya Satyannarayana Murthy, Madduri Hyderabad: Madduri Satyannarayana Murthy , 1954 ii,128p.; 20cms. 370 Sa84
725 31 Jul, 2015 పెద్దల విద్య Peddala Vidya Sundaram, K.J.G. Madras: The Italian Literature Society For India, 1951 47p.; 18cm. 374.02 Su721
726 20 Mar, 2011 బాషా భోధిని Bhasha - Bhodhini Uttamsingh Tomar Jabalpur: Mitr - Bandhu - Karyalay, 1950 156p.; 15cm. 491.43 Ut8
727 18 Mar, 2015 bharata talli grandhala ya Prasara - - 120 B4694
728 11 Feb, 2015 Library Science In Indian Universities New Delhi: University Grants Commission, 1965 86p; 24cms 020.954 L6167
729 31 Jul, 2015 Adult Education In India - 525p.; 24cm. 374.954 B64465
730 30 Jul, 2015 Summary of the constitution of india Sarkar, S.C. Calcutta: M.C. sarkar&sons, 1951 73p; 18cm 342.54 Sa73
731 15 Mar, 2011 Samachar Patr Shabdkosh (Hindi) Prayag: Hindi Sahitya Sangh 132p.; 16cm. 423.1 Sa41
732 01 Aug, 2015 శబ్దార్ధ దీపిక Sebdhardha Deepika Venkata Sastri, Musunuri Secendrabad: Dachepalli Kishnaiah & Sons, 1956 1429p.; 26cm. 4T2.03 V559
733 11 Apr, 2015 The Columbia Encyclopedia Newyork: Columbia University Press, 1963 2400p.; 32cm. 31
734 30 Jul, 2015 Economic Revolution In India Bombay: Himalaya Publishing House, 1977 xiv,586p.; 25cm. 330.1854 P9693
735 10 May, 2007 The Random House Dictionary Of The English Language Sachdev, R.N. Bombay: Allied Publishers Private Limited, 1969 xxx,1568p.; 30cm. 423 R152
736 05 Aug, 2015 A Dictionary Philip Brown, Charles ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ - Andhrapradesh Saahitya Academy 1966 1-1330,1-131p.; 32cm. 494.827321 P537
737 22 Jun, 2010 ఆంధ్ర నామ సర్వస్వము Andhra Nama Sarvasvamu Venkata Sastry, Musunuri Rajamahendravaramu: Musunuri Venkata Sastry , 1971 424p.; 24cm. 4T3 V559
738 29 Jul, 2015 బుద్ధ చరిత్రము Buddha Charitramu Tirupati Venkateswara Kavulu---- Kadiyam: Chellapalli Venkata Sastri Sons, 1956 180p.; 28cm. 294.36 Ven.-559
739 03 Apr, 2007 కవి జీవన సారము Kavijanaasremamu Madras: Vavilla Ramaswamy Sastrulu & Sons, 1969 78p.; 20cm. 4T1 R244
740 31 Aug, 2015 కవి జీవన రంజనము Kavi Janaranjanamu Sura Kavi, Adidamu Chennapuri: Vavilla Rama Swamy Sastrulu & Sons 63p.; 21cm. 8T1 Su77
741 10 Feb, 2015 ఆంధ్ర వాంగ్మయ సంగ్రహ సూచిక Andhra Vangmaya Samgraha Suchika ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ - Andhra Pradesh Granthalaya Sangham, Vijayawada, 1962 215p.; 24cm. 011.2T N131
742 11 Feb, 2015 గ్రంథాలయ ప్రగతి -2 Grandhalaya Pragathi-2 Vijayawada: Andhra Pradesh Grandhalaya Samgham, 1969 xviii,244p; 22cms 020.6 G754
743 16 Sep, 2008 గ్రంథాలయ ప్రగతి Granthalaya Pragati Patamata: Andhra Pradesh Granthalaya Sanghamu, 1962 x,129p.; 24cm. 020.6 G767
744 25 Feb, 2011 ఆంధ్రప్రదేశ్ దర్శిని Andhra Pradesh Darsini Vijayawada: Visalandra Publishing House, 1976 1195p.; 32cm. 059.94827 An247
745 08 Jan, 2009 Education in andhra pradesh 1956 - 1976 Hyderabad: Telugu academy, 1977 xlv,392p.; 25cms 374.5484 Ed83
746 15 Sep, 2008 Report of Advisory Committee for Libraries Delhi: Ministry of Education Govt. of India, 1961 155; 22 023.306 R299
747 07 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము Vol- 14 గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu Vol- 14 Bejawada: Andhradesa Granthalaya Sangham, 1952 31,28,28,28,31,22p; 24cms 020.5 G7677
748 11 Feb, 2015 గ్రంథాలయ సర్వస్వము Vol - 15Grandhalaya Sarvaswam Vol - 15 Patamatalanka: Sree Paturi Nagabhushanam 22,19,47,10P; 22Cms 020 N1311
749 07 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము Vol- 16 గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu Vol- 16 Bejawada: Andhradesa Granthalaya Sangham, 1955 22,23,31,19,10,26,14,25,19,15 p; 22 cm 020.5 G7677
750 07 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము Vol- 17 గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu Vol- 17 Bejawada: Andhradesa Granthalaya Sangham, 1956 17,17,17,19,21,17,15,18,19,19,12,33 p; 22 cm 020.5 G7677
751 12 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము Vol. 20గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu Vol. 20 Bejawada: Andhra Pradesh Granthalaya Sangham, 1959 15,15,8,20,19,31,24,19,20,24,18,34 p; 24 cm 020.5 G7677
752 12 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu Bejawada: Andhra Pradesh Granthalaya Sangham Various Pagination; 24 cm 020.5 G7677
753 12 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu Bejawada: Andhra Pradesh Granthalaya Sangham Various Pagination; 24 cm 020.5 G7677
754 12 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu Bejawada: Andhra Pradesh Granthalaya Sangham Various Pagination; 24 cm 020.5 G7677
755 07 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము Vol- 24 గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu Vol- 24 Vijayawada: Andhra Pradesh Granthalaya Association, 1993 24,24,22,26,24,22,22,18,23p; 24cms 020.5 G7677
756 12 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu Bejawada: Andhra Pradesh Granthalaya Sangham Various Pagination; 24 cm 020.5 G7677
757 16 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ - Andhra Pradesh Granthalaya Sangham, Vijayawada Various Pagination; 24 cm 020.5 G7677
758 16 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ - Andhra Pradesh Granthalaya Sangham, Vijayawada Various Pagination; 24 cm 020.5 G7677
759 16 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ - Andhra Pradesh Granthalaya Sangham, Vijayawada Various Pagination; 24 cm 020.5 G7677
760 16 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వముగ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ - Andhra Pradesh Granthalaya Sangham, Vijayawada Various Pagination; 24 cm 020.5 G7677
761 16 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ - Andhra Pradesh Granthalaya Sangham, Vijayawada Various Pagination; 24 cm 020.5 G7677
762 16 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ - Andhra Pradesh Granthalaya Sangham, Vijayawada Various Pagination; 24 cm 020.5 G7677
763 16 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ - Andhra Pradesh Granthalaya Sangham, Vijayawada Various Pagination; 24 cm 020.5 G7677
764 16 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ - Andhra Pradesh Granthalaya Sangham, Vijayawada Various Pagination; 24 cm 020.5 G7677
765 16 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ - Andhra Pradesh Granthalaya Sangham, Vijayawada Various Pagination; 24 cm 020.5 G7677
766 16 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ - Andhra Pradesh Granthalaya Sangham, Vijayawada Various Pagination; 24 cm 020.5 G7677
767 07 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము Vol- 11గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu Vol- 11 Bejawada: Andhradesa గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu, 1937 240; 24cms 020.5 G7677
768 07 Dec, 2009 గ్రంథాలయ సర్వస్వము Vol- 13 గ్రంథాలయ సర్వస్వము Granthalaya Sarvaswamu Vol- 13 Bejawada: Andhradesa Grandhalaya Sangham, 1949 39,44,40,30; 22cms 020.5 G7677
769 11 Apr, 2015 భారతి Bharathi (సచిత్ర మాస పత్రిక) (Sasitramasapatrika) Madres: Andhrapatrika Mudralayam, 1938 749 P; 23cm 059.948 27 B4694
770 27 Mar, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) Madres: Andhrapatrika Mudralayam 1052 P; 23 cm 059.948 27 B4694
771 11 Apr, 2015 భారతి Bharathi Madres: Andhrapatrika Mudralayam, 1727 1007 P; 23 cm 059.948 27 B4694
772 11 Apr, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) Madres: Andhrapatrika Mudralayam 960 P; 23 cm 059.948 27 B4694
773 11 Apr, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) Madres: Andhrapatrika Mudralayam, 1957 510 P; 23 cm 059.948 27 B4694
774 11 Apr, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) V0l-9 Madres: Andrapatrika Mudralayam, 1919 1019 P; 23 cm 059.948 27 B4694
775 11 Apr, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) Madres: Andhrapatrika Mudralayam, 1930 1011 P; 23 cm 059.948 27 B4694
776 11 Apr, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) - 1014 P; 24 cm 059.948 27 B4694
777 11 Apr, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) Madres: Andhrapatrika Mudralayam 973 P; 23 cm 059.948 27 B4694
778 07 Apr, 2015 భారతి Bharahi - 1019 P; 23 cm 059.948 27 B4694
779 07 Apr, 2015 భారతి Bharathi (సచిత్ర మాస పత్రిక) ( Sachitra Maasa Patrika) Nageswara Rao, K Madras: Andhra Patrika Mudralayam, 1932 984 P; 23 cm 080.58 N134
780 11 Apr, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) Madres: Andhrajpatrika Mudralayam, 1933 1019 P; 23 cm 059.948 27 B4694
781 11 Apr, 2015 భారతి Bharathi (The TeluguMonthly) madres: Andhrapatrika Mudralayam, 1935 1005 p; 23 cm 059.948 27 B4694
782 11 Apr, 2015 భారతి (సచిత్ర మాస పత్రిక) Bharathi ( Sachitra Maasa Patrika ) Madres: Andhrajpatrika Mudralayam, 1934 973 P 059.948 27 B4694
783 11 Apr, 2015 భారతి Bharathi Madres: Andhrapatrika Mudralayam, 1935 962 P; 23 cm 059.948 27 B4694
784 07 Apr, 2015 భారతి Madres: Andhrapatrika Mudralayam 1010 P; 23 cm 059.948 27 B4694
785 11 Apr, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) Madres: Andhrapatrika Mudyalayam 852 P; 23 cm 059.948 27 B4694
786 11 Apr, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) Madres: Andhrapatrika Mudralayam 789 P; 23 cm 059.948 27 B4694
787 30 Mar, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) Madres: Andhrapatrika Mudyralam 931 P; 23 cm 059.948 27 B4694
788 07 Apr, 2015 భారతి Bharathi madres: Andhrapatrika Mudyalayam 922 P; 23 cm 059.948 27 B4694
789 07 Apr, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) Madres: Andhrapatrika Mudralayam, 1963 402 P; 23 cm 059.948 27 B4694
790 11 Apr, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) Madres: Andhrapatrika Mudralayam, 1939 710 P; 23 cm 059.948 27 B4694
791 30 Mar, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) Madres: Andhrapatrika Mudralayam, 1939 704 P; 23 cm 059.948 27 B4694
792 30 Mar, 2015 భారతి Bharathi (The Telugu Monthly) Vol-17 : Andhrapatrika Mudyalayam, 1941 794 P; 23 cm 059.948 27 B4694
793 07 Apr, 2015 భారతి Bharathi ( Telugu Monthly) Madres: Andhapatrika Mudralayam, 1940 801 P; 24 cm 059.948 27 B4694
794 07 Apr, 2015 భారతి Bharathi Madres: Andhrapatrika Mudyalayam, 1948 584 P; 23 cm 059.948 27 B4694
795 07 Apr, 2015 భారతి Bharathi (సచిత్ర మాస పత్రిక) (Sachitra Maasa Patrika) Madres: Andhrapatrika Mudralayam 648 P; 23 cm 059.948 27 B4694
796 30 Mar, 2015 భారతి Bharathi (సచిత్ర మాస పత్రిక)(Sachitra Maasa Patrika) Madres: Andhrapatrika Mudralayam, 1942 512 P; 23 cm 059.948 27 B4694
797 07 Apr, 2015 భారతి Bharathi (maasapatrika) Maadres: Andhrapatrika Mudralayam, 1970 260p; 23cm 059.948 27 B4694
798 07 Apr, 2015 భారతి Bharathi ( The Telugu Monthly) madres: Andhrapatrika Mudralayam 1092 P; 23 cm 059.948 27 B4694
799 06 Apr, 2010 భారతి Bharathi ( Saahitya Maasa Patrika) Madres: Andhrapatrika Mudralayam, 1956 400 P; 23 cm 059.948 27 B4694
800 30 Mar, 2015 భారతి Bharathi : Andhrapatrika Mudralayam, 1947 905 P; 23 cm 059.948 27 B4694