వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/సర్వోత్తమ గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -6

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

సర్వోత్తమ గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

సంఖ్య గ్రంథాలయ తేదీ పుస్తకంపేరు రచయిత పబ్లిషర్, ముద్రణ సంవత్సరం పేజీలసంఖ్య Call no
2001 15 Aug, 2015 Emerson and Thoreau:Transcendentalists in conflict Porte, Joel Bombay's Lalvani publishing, 1969 226p, 22cm. 808.8 P833
2002 29 Jul, 2015 The Hard and Bitter peace Hudson, G.F. Delhi: National academy, 1969 319p, 20cms 320 h867
2003 15 Aug, 2015 Edgar Allan Poe Roppolo, Joseph Patrick Bombay's Popular Prakashan, 1968 xv, 124p; 26cm 821 R684
2004 31 Jul, 2015 Basic Principles And Practice Of Insurance Bombay's Universal Insurance Building 215p, 26cm. 368.1 B292
2005 30 Jul, 2015 Andhra Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1963 - ii, 88p, 24cm. 343.09 An24
2006 22 Sep, 2008 Pages from Lenins Life Fotieva, L. Moscow'S Foreign Language Publishing house, 1960 194p, 22cm. 947.0841 F82
2007 30 Jul, 2015 The Birth and Death Of Political Parties In India Innaiah, N. ఏన్.ఇన్నయ్య హైదరాబాద్ , 1982 v, 122p, 21cm. 324.2 B5394
2008 30 Jul, 2015 Electoral reforms Hegde, Ramakrishna - 147p, 20cms 328.04 H362
2009 30 Jul, 2015 A working paper on Agricultural cooperation Hyderabad's School of social scientists, 1966 116p, 26cm. 330 Ag831
2010 20 Oct, 2008 Man High Simons, Col.David G. New York's Avon Book Division, 1960 176p; 16cm 923.2 N642
2011 15 Aug, 2015 Gravity"s Rainbow Pynchon, Thomas London's pan books ltd, 1973 760p, 24cm. 820 T3611
2012 23 Aug, 2015 The Hills Beyond Wolfe, Thomas New York's Pyramid Books, 1958 136p; 16cm 823.01 W832
2013 31 Jul, 2015 The presidency : Office of power Bell, Jack Bombay's Jaico publishing house, 1968 vi, 185p, 20cms 353.03 B413
2014 04 Aug, 2015 Survival on the Moon Maisak, Lawrence Bombay's India by jaman H.Shah, 1966 xiii, 156p; 16cm 523.3 M2868
2015 30 Jul, 2015 Communist strategies in asia Bombay's Jaico publishing house, 1963 x, 388p; 16cm 335.43 C737
2016 29 Jul, 2015 On liberty stuart Mill, John Bombay's Popular prakashan, 1967 149p, 22cms 323.44 J613
2017 30 Jul, 2015 Czechoslovakia in the fight for peace Stejskal, Antonin Prague's Orbis press agency, 1983 63p; 18cm 347.1 St37
2018 26 Sep, 2008 Selections from Washington Irving New York's Ballantine Books, 1961 127p; 14cm 974.1 W2761
2019 31 Jul, 2015 Our presidents ఎమ్.ఎ.నాయుడు Naidu, M.A Hyderabad's Shri m.a.naidu, 1976 174p, 22cms 353.03 N142
2020 30 Jul, 2015 Mahatna Gandhi - A Teachers Discovery Upadhayaya, J.M. సర్ధార్ పటేల్ యూనివర్సిటీ గుజరాత్ xxiv, 154p; 22cm 320.092 Up12
2021 22 Sep, 2008 The modern indian peasant ఎన్.జి.రంగ Ranga, N.G - xiv, 235p, 22cms 954 R164
2022 17 Jul, 2009 A Biography Lenin, Vladimir Ilyich Moscow'S Progress Publishers, 1966 589p; 24cm 947.0841092
2023 14 Apr, 2015 శ్రీ మహాభారతము Sri mahabharathamu బులుసు వెంకట రమణయ్య Venkata ramanaiah, Bulusu. Karnool: Balasaraswathi book depo, 1987 viii, 655, vii, 313p, 22cms. 294.5923 V559
2024 11 Feb, 2015 లక్ష్మీ నారాయణ దివ్య స్మృతి Lakshmi Narayana Divya Smruthi నిడమర్తి లక్ష్మీ నారయణ Lakshmi Narayana, Nidamarthy - 120p; 22cms 020.92 L1498
2025 01 Aug, 2015 The complete public speaker Brandreth, Gyles సుధాపబ్లికేషన్ ఢిల్లీ, 1987 126p; 24cm B7342
2026 13 Feb, 2015 Classification and Communication ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan Bangalore's Sarada ranganathan endowment for library science, 1989 291p; 24cm 025.42 R162
2027 12 Feb, 2015 Library book selection ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan Bangalore's Saradaranganathan, 1989 436p; 24cm 025.21 R162
2028 13 Feb, 2015 Reference Service ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan. Banglore: Sarada Ranganathan Endowment, 1989 432p; 24cm 025.52 R162
2029 31 Jan, 2015 Library Manual ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan Sarada ranganathan endowment for library science, Bangalore 1989 412p; 24cm 20
2030 12 Feb, 2015 Theory of Cataloguing Girja Kumar వికాశ్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ ఢిల్లీ, 1989 ix, 383; 22 025.3 G443
2031 31 Jan, 2015 Library and information science భువనేశ్వర్ చక్రబర్తి - - 020 C349
2032 03 Aug, 2015 Improve wordpower Birley, Rosalind New Delhi's Universal book stall, 1989 127p; 22cm 428.43 B536
2033 01 Aug, 2015 1990 General Knowledge Who's Who శిశ్ట్లా సుబ్రహ్మణ్యం Subrahmanyam, Sishtla Hyderabad's Educational Publishers 64p, 18cm. 376 G2862
2034 17 Jul, 2015 General Knowledge Who's Who And Interviews సచ్‌దేవ్ Sachdeva, Sk New Delhi's Competition Review, 1989 328p; 18cms 378.007 6 Sac
2035 01 Aug, 2006 Children's Knowledge Bank New Delhi's Pustak Mahal, 1984 227p; 22cm 793.73 Sa79
2036 04 Aug, 2015 Numerical Aptitude Gulati, S.L. అర్చనా పబ్లికేషన్ న్యూఢిల్లీ 263p, 24cm. 510 G951
2037 27 Feb, 2015 Bookhives Objective English Chopra, Ravi New Delhi's Bookhive vii, 208p; 22cm 428 C455
2038 30 Jan, 2015 Book of knowledge who invented, discovered, made the first.. Kenneth ireland New Delhi's Gurav publishing house 135p, 18cm. 001 K393
2039 15 Aug, 2015 Alice's Adventures in Wonderland Carroll, Lewis ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ న్యూఢిల్లీ Oxford University Press, 1976 60p; 20cm 823.01 C236
2040 23 Aug, 2015 Huckleberry Finn Twain, Mark ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ కలకత్తా Oxford University Press, 1976 87p, 25cm. 823.01 T911
2041 15 Aug, 2015 Scrooge and the Christmas Spirits Dickens, Charles ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ కలకత్తా Oxford University Press, 1975 64p; 24cm 823.01 D554
2042 23 Aug, 2015 The strange case of Dr jekyll and Mr hyde Strevenson, R.L. ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ఢిల్లీ Oxford University Press, 1987 - 823.01 St48
2043 26 Jul, 2006 Jungle book stories Kipling, Rudyard ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ న్యూయార్క్ Oxford University Press, 1982 65p, 22cm. 823.01 K628
2044 15 Aug, 2015 Nicholas Nickleby Dickens, Charles ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ఢిల్లీ Oxford University Press, 1989 95p, 22cms 823.01 D554
2045 17 Aug, 2015 Far From the Madding Crowd Hardy, Thomas ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ మద్రాస్ Oxford University Press, 1979 162p; 24cm 823 H222
2046 27 Mar, 2015 Stories from the Mahabharatha Subrahmanian, K. ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ మద్రాస్ Oxford University Press, 1988 38p; 22cm 294.5923 Su16
2047 15 Aug, 2015 Little Women Alcott, Louisa M. ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ కలకత్తా Oxford University Press, 1975 93p; 22cm 823.01 Al19
2048 17 Aug, 2015 The Gifts and Other Stories ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ఢిల్లీ Oxford University Press, 1963 149p; 169cm 823.01 G366
2049 21 Aug, 2015 The Story of Robinson Crusoe ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ఢిల్లీ Oxford University Press, 1989 vi, 94p; 16cm 824 St 76
2050 23 Aug, 2015 Red Sea Treasure Wear, F.George ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ మద్రాస్ Oxford University Press, 1988 109p; 18cm 823.087 W374
2051 15 Aug, 2015 The Scarlet Pimpernel Orczy, Baroness---- ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ బొంబాయి Oxford University Press, 1989 152p, 18cm. 823 B2687
2052 12 Jun, 2010 The boy Judge Rama Iyengar, P.R. ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ఢిల్లీ Oxford University Press, 1960 72p, 18cm. 823.01 R141
2053 23 Aug, 2015 Tales from Tolstoy ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ఢిల్లీ Oxford University Press, 1966 93p; 16cm 823 T143
2054 23 Aug, 2015 Scaramouche Sabatini, Rafael London's Oxford University Press, 1970 142p; 24cm 823 Sa13
2055 14 Aug, 2015 Julius Caesar Shakespear, William ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ కలకత్తా Oxford University Press, 1987 192p, 20cm. 822.33 Sh152
2056 14 Aug, 2015 The Merchant of Venice Fletcher, Ronald F.W. ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ఢిల్లీ Oxford University Press, 1989 190p; 18cm 822.3 F637
2057 13 Sep, 2015 Robinson Crusoe Defoe, Daniel ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ మద్రాస్ Oxford University Press, 1988 130p; 18cm 824 D362
2058 15 Aug, 2015 Curtain Calls ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ఢిల్లీ Oxford University Press, 1989 171p, 23cm. 822 C94
2059 15 Aug, 2015 King Lear ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ బొంబాయి Oxford University Press, 1988 254p, 23cm. 822 K599
2060 15 Aug, 2015 Macbeth ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ఢిల్లీ Oxford University Press, 1939 191p; 20cm 822 M121
2061 15 Aug, 2015 Oliver twist Josephine page, Retold by ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ మద్రాస్ Oxford University Press, 1947 112p, 15cm. 821 J7741
2062 07 Oct, 2010 The old buccaneer Stevenson , R.L - 214p, 20cms 910.45 ST45
2063 24 Aug, 2015 Three plays రవీంద్ర నాథ్ ఠాగూర్ Tagore, Rabindaranath ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ఢిల్లీ Oxford University Press, 1989 vii, 170p, 15cms 891.442 T129
2064 15 Aug, 2015 One - Act Plays ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ఢిల్లీ Oxford University Press, 1975 189p, 20cm. 822.041
2065 14 Aug, 2015 As you like it ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ఢిల్లీ Oxford University Press 190p; 20cm 822.3303-4 As1
2066 21 Aug, 2015 Robinson Crusoe Defoe, Daniel ఆక్ష్‌పర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ మద్రాస్ Oxford University Press, 1959 65p; 20cm 824 D362
2067 03 Apr, 2007 The Perennial Vivekananda . సాహిత్య అకాడమీ కలకత్తా, 1988 xxiii, 300p, 26cm. 294.561 P414
2068 24 Aug, 2015 పండితరాజ జగన్నాధ Panditaraja Jagannatha పి.శ్రీ రామచంద్రుదడు Sri Ramachandrudu, P సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1987 94p; 22 891.2 Sr36
2069 19 Sep, 2015 రామదాసు Ramadasu బి.రజనీకాంతారావు Rajanikanta Rao, B సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1988 79p; 22 894.827 R1374
2070 23 Aug, 2015 పోతన Pothana డి.వెంకటావధాని Venkatavadhani, D. సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1983 93p, 24cm. 823 V559
2071 01 Sep, 2015 అన్నమాచార్య అన్నమాచార్య Annamacharya అడపా రామక్రిష్ణ Ramakrishna rao, Adapa సాహిత్య అకాడమీ మద్రాస్, 1989 86p, 23cm. 894.927 R1412
2072 24 Aug, 2015 Folk tales of Bihar Roy Chaudhury, P.C. సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1968 132p, 25cm. 398.2049145 R8121
2073 24 Aug, 2015 Mahatma Gandhi in his Gujarati Writings Patel C.N. సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1981 97p; 22cm 891.4708 P2721
2074 24 Aug, 2015 భవభూతి Bhavabhuti Bhat, G.K. సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1984 85p; 18cm 891.2 B4695
2075 24 Aug, 2015 జ్ఞానదేవ Jnanadeva Deshpande, P.Y. సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1973 84p, 24cm. 891.46 D459
2076 24 Aug, 2015 ఈశ్వర చంద్ర గుప్త Iswarchandra gupta ఛాదూరీ నారయణ్ Chaudhuri, Narayan సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1985 60p; 24 891.44 C3936
2077 24 Aug, 2015 Rabindranath Tagore Ghose, Sisirkumar Calcutta: Sahitya akademi, 1986 131p, 24cm. 891.44 G3461
2078 24 Aug, 2015 Bakimchandra Chatterjee Sengupta, S.C. సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1982 68p; 20cm 891.44 Se569
2079 25 Aug, 2015 Nammalvar ఎ.శ్రీనీవాస రాఘవణ్ Srinivasa Raghavan, A. సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1983 96p; 22 894.811 Sr34
2080 24 Aug, 2015 Mahamahopadhyaya Gopinath kaviraj Pande, G.C. సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1989 103p; 22 891.44
2081 16 Mar, 2007 Kalhanudu Somanadh Dhar సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1983 118p, 23cm. 8T0.92 So51
2082 26 Aug, 2006 నగర మధనం Nagara Madhanam Serma, O.P. సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1988 80p, 26cm. 823 Sa74
2083 01 Aug, 2015 బీహార జానపదాలు Bihar Janapada Gaathalu Roy Chaudhury, P.C. సాహిత్య అకాడమీ మద్రాస్, 1977 ix, 146p, 24cm. 398.23 R812
2084 24 Aug, 2015 తలపుల దుమారము Thalapula Dumaramu Abul Kalam Azad, Maulana సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1981 172p, 20cm. 891.4396 Ab94
2085 24 Aug, 2015 జన వాహిని Janavahini భట్టాచార్య భీరేంద్ర కుమార్ Bhattacharyya, Birendra Kumar సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1987 291p, 25cm. 891.453 B4696
2086 27 Aug, 2015 విద్యాపతి Vidyapathi Ramanadh Jha---- సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1985 77p; 22cms 8T0 R141
2087 24 Aug, 2015 జుయదేవుడు Jaya Devudu సునీత కుమార్ చటర్జీ Chatterjee, Suniti Kumar సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1988 84p, 26cm. 891.441 Ch39
2088 24 Aug, 2015 భారతేందు హరిచ్చంద్ర Bharatendu Harishchandra మదన్ గొపాల్ Gopal, Madan సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1981 52p, 26cm. 891.43 G644
2089 12 Mar, 2007 రాజారాంమోహన్ రాయ్ Raja Ramamohan Roy Takur, Sowmyendranadh సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ, 1989 82p, 25cm. 923.254 T129
2090 31 Jul, 2006 భారత కథా లహరి Bharatha Kathalahari గంగిశెట్టి లక్ష్మి నారయణ Lakshmi Narayana, Gangisetty Hyderabad's Antarjateeya Telugu Samstha, 1984 72p, 24cm. 8T3.01 L149
2091 16 Mar, 2007 బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి బూర్గుల Bahumukha Pragnaseli Burgula డి.రామ లింగం Rama Lingam, D. Hyderabad's Telugu Viswavidhyalayam, 1989 122p, 24cm. 894.827092 R141
2092 12 Mar, 2007 జాతీయ కవి ఇక్బాల్ Jaatiya Kavi Iqbal Sayed Muzaffer Hussain Burney Hyderabad's Telugu Viswa Vidhyalayam, 1987 xxv, 175p, 24cm. 891.439092 B934
2093 16 Mar, 2007 విశ్వదాత కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు Viswadata Kasinadhuni Nageswara Rao దేవులపల్లి రామానుజ రావు Ramanujarao, Devulapalli Hyderabad's Telugu Viswa Vidhyalayam, 1988 86p, 23cm. 894.827092 R141
2094 16 Mar, 2007 గిడుగు సీతాపతి జీవితం - రచనలు Gidugu Seetapati Jeevitam - Rachanalu బొమ్మకంటి శ్రీనివాసచార్యులు Srinivasacharyulu, Bommakanti Hyderabad's Telugu Viswavidhyalayam, 1988 138p, 24cm. 894.827092 Sr31
2095 01 Aug, 2015 త్రివేణి Triveni Hyderabad's Telugu Viswa Vidyalayamu, 1986 vii, 368p, 25cm. 398.8095484 T739
2096 23 Sep, 2008 ఆంధ్రాలో స్వతంత్ర పోరాటం Andhralol Swatantrya Poratam మామిడిపూడి వెంకట రంగయ్య Venkata Rangaiah, Mamidipudi Hyderabad's Date News Features Prachurana 153p, 22cm. 954.84 V559
2097 26 Jul, 2008 మన గురజాడ Mana Gurajada చలసాని ప్రసాద్ Prasad, Chelasani : Virasam Prachurana, 1988 72p; 22cm 894.8271 P-881
2098 27 Sep, 2008 కాశీమజిలీ కథలు Kasimajili Kathalu మదీర సుబ్బన్న దీక్షిత కవి Subbanna Dikshita Kavi, Madhira Vijayawada: Puttagunta Veeraiah Chaudary, 1986 335p, 26cm. 8T3.01 Su14
2099 04 Aug, 2015 ప్రఖ్యాత భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు Prakyata Bharatiya Sastravettalu గుమ్మనూరు రమేష్ బాబు Ramesh Babu, Gummanuru Vijayawada: Pallavi Publications, 1989 124p, 24cm. 509.2 R145
2100 04 Aug, 2015 ఆంద్రప్రదేశ్ లో మాత్య పరిశ్రమ Andhra Pradeshlo Matsya Parisrema ఎమ్.వెంకటేసశ్వర రావు Venkateswara Rao, M. తెలుగు అకాడమీ, 1982 83p, 23cm. 597 V559
2101 04 Aug, 2015 శక్తి భవిష్యత్ మూలాలు Sakthi, Bhavishyat Mulalu డి.వి.ఆర్.భాస్కర Bhaskara Sastry, D.V.R. తెలుగు అకాడమీ, 1986 99p, 26cm. 530 B469
2102 13 Aug, 2015 కలుపు మొక్కల రశాయన నియంత్రణ Kalupu Mokkala Rasayana Niyantrana డి.జె.చంద్ర సింగ్ Chandra Singh, D.J. తెలుగు అకాడమీ, 1987 151p, 26cm. 630 C361
2103 13 Aug, 2015 కీటక నాశకాలు Keetaka Naasakaalu వి.లక్ష్మి నారయణ Lakshmi Narayana, V. తెలుగు అకాడమీ, 1987 121p, 24cm. 632.95 L1499
2104 31 Jul, 2015 General and Technical Education in Andhra Pradesh పి.రామచంద్ర Pillai, P.Ramachandra Hyderabad's Telugu Akademi, 1981 vi, 181p; 24cm 371.68 R141
2105 30 Jul, 2015 వ్యాపారము సామాజిక భాద్యతలు Vyaparamu - Samajika Badyathalu ఎమ్.గంగాధర రావు Gangadhara Rao, M. తెలుగు అకాడమీ, 1984 94p; 22cm 332 G155
2106 13 Aug, 2015 వారి సాగు Varisaagu బి.వెంకటేశ్వర్లు Venkateswarlu, B. తెలుగు అకాడమీ, 1987 vii, 136p; 24cm 633.1885 V559
2107 31 Jul, 2015 గాలివానలు వరదలు Gaalivaanalu, Varadalu వి.వెంకటేశ్వర్లు Venkateswarlu, V. తెలుగు అకాడమీ, 1983 109p, 25cm. 363.3492 V559
2108 30 Jul, 2015 దారాలు వాటి తీరు తెన్నులు Dharalu - Vaati teerutennulu శ్రీ తాల్లురూ నాగేశ్వర రావు Sri Taalluru Nageswara Rao Hyderabad's Telugu Akademi, 1983 86p; 22cm 338.43 Sr38
2109 14 Aug, 2015 చాయా చిత్రీకరణ Chaya Chitrikarana భమిడిపాటి క్రిష్ణ మూర్తి Krishna Murthy, Bhamidipati తెలుగు అకాడమీ, 1987 56p, 26cm. 770 K898
2110 13 Aug, 2015 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మందు మొక్కలు Andhra Pradeshlo Mandu Mokkalu రొల్ల శేషగిరి రావు Seshagiri Rao, Rolla Hyderabad's Tellugu Akademy, 1984 201p, 24cm. 633.8809 Se71
2111 13 Feb, 2015 గ్రంథాలయ వర్గీకరణ - సిద్దాంతము Granthalaya Vargikarana - Siddhantamu ఎ.ఎ.ఎన్ రాజు Raju, A.A.N. తెలుగు అకాడమీ, 1987 194p, 26cm. 025.42 R137
2112 03 Feb, 2015 This is All India Radio Baruah, U.L. - Publications Division; 1983 384.54 B288
2113 30 Mar, 2015 Cultural unity of India Emerson Sen, Gertrude India: Ministry of Information and Broadcasting Government of India, 1910 81p, 15cm. 296.491054 E33
2114 22 Mar, 2010 Introducing India కె.రామక్రిష్ణ Ramakrishnan, K New Delhi's Publications division, 1982 87p; 26cm 954 R1411
2115 14 Aug, 2015 Temples of india మధురం భూతలింగం Bhoothalingam, Mathuram New Delhi's Publications division, 1986 100p; 26cm B4699
2116 17 Apr, 2010 బాలల మహాభారతము Balala Mahabharatam మధురం భూతలింగం Bhoothalingam, Mathuram New Delhi's Publication Division, 1982 93p, 24cm. 294.5923 B469
2117 27 Mar, 2015 బాలల రామాయణము Balala Ramayanam మధురం భూతలింగం Bhoothalingam, Mathuram New Delhi's Publications Divisions, 1981 80p, 25cm. 294.5922 B469
2118 17 Apr, 2010 ప్రపంచ ప్రసిద్ద జానపద కథలు Prapancha Prasiddha Janapada Kathalu Upendra Chandra Chowdary New Delhi's Publications Divisions, 1985 66p, 24cm. 398.2 Up2
2119 30 Jul, 2015 భారత పార్లమెంట్ Bharat Parliamentu India.Ministry of Information and Communication.-Publications Division New Delhi's Publications Division, 1981 76p, 22 cms. 328.54 B469
2120 12 Feb, 2015 Advances in Biogas technology Chawla, O.P. New Delhi's PUblications and Information division, 1986 144p; 28cm 665.776 J974
2121 03 Aug, 2015 Synonyms and antonyms Goel, R.N. India: Vohra publishers and distributors, 1988 273; 2cm. 428.1 G552
2122 03 Aug, 2015 A Hand Book of Applied Grammer Bhatia, Mahendra P. Agra: M.I.Publications, 1989 96p; 22cm 425 B4696
2123 31 Jan, 2015 Bibliography in Theory and Practice Chakrabarti, M.L.---- Calcutta: The world press Privated Limited, 1987 xiii, 479p, 26cm. 016 C349
2124 03 Aug, 2015 Correct english usage Agarwal, B.S. Bombay's Deet publications 204p; 18cm 425 Ag15
2125 03 Aug, 2015 Word Power made Easy Lewis, Norman Delhi: Goyl Saab, 1988 xxiii, 528p; 18cm 425 L585
2126 07 Apr, 2015 How to speak without fear Rogers, Natalie Delhi: Goyl saab, 1982 xi, 242p; 24cm 150 R63
2127 27 Dec, 2006 A Collection Of Telugu Proverbs Carr, M.W. New Delhi's Asian Educational Service, 1988 350p, 26cm. 398.994824 C23
2128 02 Sep, 2015 Verses of Vemana Brown, C.P. New Delhi's Asian Education Services, 1989 289p, 26cm. 894.8271 B812
2129 13 Feb, 2015 Prolegomena to Classification ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan madras: Sarada ranganathan endowment for library science, 1989 640p; 24cm 025.42 R162
2130 15 Aug, 2015 MLA Handbook for Writers of Research Papers Gibaldi, Joseph New Delhi's Wiley Eastern Limited, 1989 vii, 248p; 22cm 808.027 G35
2131 27 Oct, 2014 రాయలసీమలో రమణీయ ప్రదేశాలు Rayalasimalo Ramaniya Pradesalu బత్తుల వెంకట రామి రెడ్డీ Venkata Rami Reddy, Batthula Gutthi: Anantha Sahithi, 1986 160p, 28cm. 915.48404 V559
2132 10 Sep, 2015 అలెగ్జాండర్ Alexander తిపిరనేని అప్పారవు Apparao, Tipirneni Vijayawada: Tipirneni Lakshmi Narayana 100p, 21cm. 8T2 Ap48
2133 26 Aug, 2011 నాగార్జున సాగర్ Nagarjuna Sagar తిపిరనేని అప్పారవు Apparao, Tipirneni Vijayawada: Ramakrishna Grandha Mandali, 1989 61p, 20cm. 954.84 Ap48
2134 13 Feb, 2015 Public libraries system Ekbote, Gopal rao Hyderabad's Ekbote brothers, 1987 vii, 377p; 24cm 027.4 Ek16
2135 20 Jun, 2006 ప్రేమ పోరాటం Prema Poraatam Vijayawada: Neelima Pubs., 1986 212p, 20cms 8T3 B496
2136 11 Sep, 2015 ప్రేమ రాగాలు Prema Raagalu ఎన్.భారతీ దేవీ Bharatrhi Devi, N Vijayawada: Neelima, 1987 262p; 20cms 8T3
2137 17 Apr, 2010 కిచ కిచ Kicha Kicha మైనేని కేశవ దుర్గా ప్రసాద్ Kesava Durga Prasad, Myneni నీలిమా పబ్లికేషన్ విజయవాడ, 1988 92p, 22cm. 741.642 K48
2138 19 Jun, 2006 అందరూ శత్రువులే Andaru Setruvule బొమ్మిడి అచ్ఛా రావు Atcha Rao, Bommidi---- నీలిమా పబ్లికేషన్ విజయవాడ, 1988 208p, 20cm. 8T3 Ac32
2139 26 Sep, 2015 వెలుగు రేఖలు Velugu Rekkhalu సంధ్యా రాణి Sandhya rani - 252p, 20cm. 8T3 Sa57
2140 03 Apr, 2007 అంతరిక్షంలో భారత వర్షం Antharikshamlo Bharatha Varsham సుందర రాజన్ మొహన్ Sundara Rajan, Mohan India: Publication Division, 1978 viii, 115p; 22cm 8T3 Su72
2141 21 Jun, 2006 నిర్ణీత గమ్యాలు Nirnitha Gamyalu యార్లగడ్డ సరొజినీ దేవీ Sarojini Devi, Yarlagadda - 286p, 21cm. 8T3 Sa74
2142 30 Jun, 2006 పరివర్తన Parivarthana జి.భవానీ క్రిష్ణ మూర్తి Bhavani Krishna Murthy, G. - 191p; 20cm 8T3 B469
2143 19 Jun, 2006 మారిన కిరణం Marana kiranam బొమ్మిడి అఛ్చా రావు Atcha Rao, Bommidi---- Vijayawada: Neelima, 1987 180p; 20cm 8T3 Ac44
2144 11 Sep, 2015 ప్రేమాంజలి Premanjali - 214p; 20cm 8T3 B469
2145 23 Sep, 2015 స్నేహ భాంధవి Snehabandhavi రావినూతల సువర్ణ కన్నన్ Suvarnakannan, Ravinuthala - 190p, 20cm. 8T3 Su88
2146 14 Apr, 2015 ఆది అనాది Aadi- Anadhi ఇల్లపవులూరి పాండురంగా రావు Panduranga Rao, Ilapavuluri తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1986 109p, 16cm. 294.592 P192
2147 16 Apr, 2015 తెలుగు అధర్వ వేదం సంహిత Telugu Adharva Veda Samhita Tirupathi : Ch.Venkatapati Raju 476p, 26cm. 294.59215 T239
2148 16 Apr, 2015 తెలుగు అధర్వ వేదం సంహిత Telugu Atharva Veda Samhita తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం xviii, 542p, 25cm. 294.59215 T239
2149 01 May, 2007 తెలుగు అధర్వ వేదం సంహిత మంత్ర పద పాట సంహిత Telugu Adharva Veda Samhitha Mantra Pada Pata Samhitam Tirupati: Tirumal Tirupathi Devastanam xxii, 639p; 22cm 294.59215 T239
2150 02 May, 2007 ఆద్యాత్మ శృంగార సంకీర్తనలు Adhyatma Srungara Samkeertanalu - Lxvi, 444p, 30cm. 294.592 J181
2151 17 May, 2007 శ్రీ వెంకటేశ్వర అష్టోత్తర సహస్రనామ స్తోత్రములు Sri Venkatesa Ashtottara - Sahasranama Sthotramulu తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1980 67p, 20cm. 294.592 V559
2152 27 Jul, 2015 అన్నమాచార్యులు Annamacharyulu కె.శ్రీనివాసులు శెట్టీ Srinivasulu Setty, K. Titupati: Tirumala Tirupati Devastanamu, 1985 71p, 15cm. 294.592 Sr34
2153 27 Jul, 2015 అహల్య Ahalya సుప్రాటి సురేంద్రనాథ్ Surendranath, Souprati తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1985 56p, 15cm. 294.592 S77
2154 18 Aug, 2006 ఆళ్వారులు దివ్య వైభవము Alvarula Divya Vaibhavamu తిరువైపాటి రాఘవయ్య Raghavaiah, Tiruvaipati తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1980 127p, 26cm. 181.48409 R126
2155 14 Apr, 2015 అన్నమాచార్య సాహితి కౌముది Annnamacharya Sahiti Koumudi ముట్నూరి సంగమీలమ్ Sangamelam, Mutnuri తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1981 72p, 25cm. 294.592 Sa58
2156 16 Apr, 2015 ఆదిత్య పురాణానంతర్గత శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం Aditya purananthargatha Sri Venkateswara Mahatyam Tirupathi: Tirumala Tirupathi Devasthanamu, 1982 203p, 26cm. 294.592 Ad48
2157 14 Apr, 2015 ఆర్ష విజ్ఞాన సర్వస్వము Arshya Vignana Sarvasvamu ఎస్.బి.రఘునాధ చార్య Raghunadha Charya, S.B. Tirupathi: P.V.R.K Prasad, 1982 516p, 28cm. 294.5921 R126
2158 27 Mar, 2015 ఆర్ష విజ్ఞాన సర్వస్వము Arsha Vignana Sarvaswamu తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1985 xxxvii, 454p, 26cm. 294.5921 Ar72
2159 16 Mar, 2007 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్రము Sri Tallapaka Anamacharyula Jivita Charitramu తాలపాక చిన తిరువెంగల నాధుడు China Tiruvengala Nadhudu, Taallapaka తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1982 47p, 23cm. 294.592 C441
2160 27 Jul, 2015 ఆండాళ్ Aandal కె.టి.ఎల్.నరసింహచార్యులు Narasimhacharyulu, K.T.L. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1983 86p, 15cm. 294.592 N164
2161 02 May, 2007 అన్నమయ్య అంతరంగంలో అలమేలు మంగ Annamayya Antarangamlo Alamelmanga కెసర్ల వాణి Vani, Kesarla Tirupathi: Tirumal tirupathi devastanam, 1986 xiv, 53p; 22cm 294.592 V318
2162 14 Apr, 2015 అద్వైతము బ్రహ్మ తత్వము Advaitamu- Brahma Tatvamu కె.ఎల్.నారయణ రావు Narayana Rao, K.L. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1982 148p, 26cm. 294.592 N164
2163 05 Sep, 2015 ఆధ్యాత్మ సంకీర్తనలు Adhyatma Sankirtanalu Vol :3 అన్నమాచార్య Annamacharya తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1986 420p, 26cm. 8T1 An72
2164 05 Sep, 2015 శృంగార సంకీర్తనలు Shrungara Samkeertanalu అన్నమాచార్య Annamacharya తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1980 432p, 24cm. 8T1 An72
2165 31 Aug, 2015 శృంగార సంకీర్తనలు Shrungaara Samkeertanalu అన్నమాచార్య Annamacharya తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1983 431p, 26cm. 8T1 An72
2166 05 Sep, 2015 శృంగార సంకీర్తనలు Shrungara Samkeertanalu అన్నమాచార్య Annamacharya తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1984 347p, 25cm. 8T1 R141
2167 10 Sep, 2015 భక్త పురందర దాసు Bhakta Purandaradasu కె.అప్పన్నచార్య Appannacharya, K. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1986 xi, 82p, 26cm. 8T2 Ap48
2168 27 Jul, 2015 భీమ సేనుడు Bhima Senudu బి.వి.నరసింహ రావు Narasimha Rao, B.V. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1983 75p, 15cm. 294.592 N164
2169 11 Sep, 2015 బుద్ధిశాలి అయిన మంత్రి మరియు ఇతర కథలు Buddhishaali aiena manthri mariyu ethara kadhalu చిన్మయానంద Chinmayananda Tirupati: Thirumala tirupati devastamamu 30p; 20cms 8T3.06 C4419
2170 31 Aug, 2015 భారతి వైభవం Bharati Vybhavam పాటూరి రామంజనేయులు Sita Ramanjaneyulu, Paturi Tirupati: G.Kumara Swamy Reddy 48p, 26cm. 8T1 Si86
2171 26 Sep, 2015 భారత వాతరణము Bharata Vataranamu దివాకర్ల వెంకటావధాని Venkatavadhani, Divakarla తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1983 32p, 26cm. 8T3 V559
2172 14 Apr, 2015 భజగోవిందం Bhaja Govindamu చెరుకుపల్లి జమదాగ్ని శర్మ Jamadagny Sarma, Cherukupalli Tirupathi: Tirumala Tirupathi Devasthanam, 1987 40p; 24cm 294.592 J221
2173 27 Jul, 2015 ఆదిత్య హృదయము Aditya Hrudayam వాల్మికీ Valmiki Tirupathi: Tirumala Tirupathi Devastanam, 1985 32p, 16cm. 294.592 V245
2174 26 Jul, 2008 భాగవత సుధాలహరి Bhagavatha Sudha lahari పుట్టపర్తి నారయణచార్యులు Narayanaacharyulu, Puttaparti Tirupathi: Thirumala Tirupathi Devastanam, 1988 214p, 26cm. 294.592 N164
2175 21 Dec, 2006 భారతీయ తత్వ శాస్త్రము Bharatiya tatwa Sastram సర్వేపల్లి రాధాక్రిష్ణ Radhakrishnan, S.Servepalli Tirupathi: Karyanirvahanadhikari, 1985 vii, 404p; 24cm 199.54 R118
2176 08 May, 2007 భారతీయ తత్వ శాస్త్రము Bharatiya Tattva Sastramu సర్వేపల్లి రాధాక్రిష్ణ Radha Krishnan, Sarvepalli Tirupati: Tirumal Tirupati Devastanam, 1988 vii, 400p; 22cm 199.54 R118
2177 24 Jun, 2010 దయ సేతకము Daya Setakamu Sri Madvedamtadesika తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1982 xxii, 202p, 26cm. 8T1 Sr31
2178 14 Aug, 2015 దేవాలయములు తత్వవేత్తలు Devalayamulu - tatwavettalu వి.టి.శేషాచార్యులు Seshacharyulu, V.T. Tirumal Devastanam: S.Lakshmi Narayana, 1985 vi, 284p; 22cm 726.45 Se71
2179 27 Mar, 2015 గోపాలదాసులు Gopaladasulu గిరిమాగి రుక్మిని Rukmini Girimagi---- తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం 25p; 20cms 294.592 R859
2180 04 Mar, 2010 Golden Jublilee Celebrations Souvenir Tirupathi: Tirumala Tirupathi Devasthnams, 1983 150, 80, 48; 26cms 294.5 G5651
2181 16 Apr, 2015 కోదండ రామ సుప్రభాతము Kodanda Rama Suprabhatam ఎస్.బి.రాఘునాథ చార్య Raghunadha Charya, S.B. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1980 35p, 8cm. 294.592
2182 14 Apr, 2015 తిరుమల తిరుపతి క్షేత్ర మహత్యము Tirumal Tirupathi Kshetramu- Mahatyamu జి.టి.సూర్య Suri, G.T. Tirupathi: Tirumala Tirupathi Devasthanamu, 1987 151p, 26cm. 294.5 Su77
2183 14 Apr, 2015 కథా పుష్కరిణి Kadha Pushkarini మధునాపంతుల సత్యనారయణ శాస్త్రి Satyanarayana Sastri, Madhunapantula Tirupathi: G.Kumaraswamy, 1984 198p, 26cm. 294.592 Sa84
2184 14 Apr, 2015 కథా పుష్కరిణి Kadha Pushkarini మధునాపంతుల సత్యనారయణ శాస్త్రి Satyanarayana Sastri, Madhunapantula Tirupathi: G.Kumara Swammy Reddy, 1984 149p, 26cm. 294.592 Sa84
2185 14 Apr, 2015 కథా పుష్కరిణి Kadha Pushkarini మధునాపంతుల సత్యనారయణ శాస్త్రి Satyanarayana Sastri, Madhunapantula Tirupathi: G.Kumara Swammy Reddy, 1984 149p, 26cm. 294.592 Sa84
2186 25 Aug, 2006 కథా పుష్కరిణి Kadha Pushkarini మధునాపంతుల సత్యనారయణ శాస్త్రి Satyanarayana Sastri, Madhunapantula Tirupati: G.Kumara Swamy Reddy, 1984 112p, 26cm. 294.592 Sa84
2187 24 Aug, 2015 కథా సరిత్సాగరం Katha Saritsagaram విద్వాన్ విశ్వం Vidwan Viswam తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1985 165p, 26cm. 891.23 V82
2188 28 Aug, 2015 కథా సరిత్సాగరం Katha Saritsagaram విద్వాన్ విశ్వం Vidwan Viswam తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1985 165p, 26cm. 891.23 V82
2189 24 Aug, 2015 కథా సరిత్సాగరం Katha Saritsagaram విద్వాన్ విశ్వం Vidwan Viswam తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1985 165p, 26cm. 891.23 V82
2190 24 Aug, 2015 కథా సరిత్సాగరం Katha Saritsagaram విద్వాన్ విశ్వం Vidwan Viswam తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1985 165p, 26cm. 891.23 V82
2191 16 Apr, 2015 కథా సరిత్సాగరం Katha Saritsagaram Tirupati: Tirumala Tirupati Devasthanams Press, 1984 ix, 244p; 22cm 294.592 K1563
2192 25 Aug, 2006 కథా సరిత్సాగరం Katha Saritsagaram సోమదేవ భట్టు Soma Deva Bhattu Tirupathi: S.Lakshmi Narayana, 1985 189p, 26cm. 891.21 So51
2193 25 Aug, 2006 కథా సరిత్సాగరం Katha Saritsagaram సోమదేవ భట్టు Soma Deva Bhattu Tirupathi: S.Lakshmi Narayana, 1985 189p, 26cm. 891.21 So51
2194 24 Aug, 2015 కథా సరిత్సాగరం Katha Saritsagaram విద్వాన్ విశ్వం Vidwan Viswam తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1985 165p, 26cm. 891.23 V82
2195 16 Apr, 2015 కథా సరిత్సాగరం Somadevabattu Katha Sarithsagaram విద్వాన్ విశ్వం Vidwan Viswam Tirupathi: S.Lakshmi Narayana, 1985 174p; 22cm 294.592 V829
2196 28 Aug, 2015 కథా సరిత్సాగరం Katha Saritsagaram విద్వాన్ విశ్వం Vidwan Viswam తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1985 165p, 26cm. 891.23 V82
2197 16 May, 2007 మతము బౌతిక శాస్త్రము Matamu - Bhowthikasasthramu కాల్లురి చంద్ర మౌలి Chandra Mouli, Kalluri తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1980 34p, 18cm. 530 C361
2198 13 Apr, 2015 కృష్ణ యజుర్వేదీయ తైత్తరీయ సంహిత Krishna Yajurvedeeya Thaittireeya Samhitha Tirupathi: Karyanirvahanadhikari, 1985 xxxv, 470p; 30cm 294.59214 K898
2199 27 Jul, 2015 భక్త కబీర్ Bhakta Kabir రావూరి భరద్వాజ Ravuri Bharadwaja తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1985 32p, 15cm. B236
2200 14 Jul, 2015 మహర్షుల చరిత్రలు Maharshula Charitralu బులుసు వెంకటీశ్వర్లు Venkateswarlu, Bulusu తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1987 176p, 24cm. 294.5092 V559
2201 16 Mar, 2007 మహర్షుల చరిత్రలు Maharshula Charitralu బులుసు వెంకటీశ్వర్లు Venkateswarlu, Bulusu తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1987 176p, 24cm. 294.5092 V559
2202 20 Jul, 2008 మహర్షుల చరిత్రలు Maharshula Charitralu బులుసు వెంకటీశ్వర్లు Venkateswarlu, Bulusu Tirupathi: C.H.Venkata pathi Raju, 1987 15p, 27p. 294.561 V559
2203 08 May, 2007 మహర్షుల చరిత్రలు Maharshula Charitralu బులుసు వెంకటీశ్వర్లు Venkateswarlu, Bulusu సి.హెచ్.వెంకతపతిరాజు. తిరుపతి, 1988 156p, 28cm. 294.561 V559
2204 28 Mar, 2015 మహర్షుల చరిత్రలు Maharshula Charitralu బులుసు వెంకటీశ్వర్లు Venkateswarlu, Bulusu సి.హెచ్.వెంకతపతిరాజు. తిరుపతి, 1988 115p, 26cm. 294.5092 V559
2205 22 Mar, 2007 మహిపతి దాసులు Mahipati Dasulu దయానంద నరసింహసనభాగ Narasimhasaanabhaga, Dayananda తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం 26p; 20cms 294.592 N164
2206 27 Jul, 2015 ముత్తుస్వామి దీక్షితులు Mutthuswamy Dikshitulu ఆర్.అనంత పద్మనాభ రావు Anantha padmanabha Rao, R.---- Tirupati: S.Lakshmi Narayana, 1985 52p, 15cm. 294.5 A16
2207 18 Mar, 2015 నిర్వచన రామాయణము Nirvachana Ramayanamu వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు Venkata Parvathiswara Kavulu సి.హెచ్.వెంకతపతిరాజు. తిరుపతి, 1987 305p, 28cm. 294.5922 V559
2208 16 Apr, 2015 నారాయిణీయం Narayaniyam నారయణ భట్ట Narayana Bhatta తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1984 300p, 26cm. 294.59 N164
2209 20 Mar, 2007 పుష్కరవేణి Pushkara Veni తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1981 36p, 26cm. 294.592 P979
2210 31 Aug, 2015 శ్రీ పంచారాత్రం Sri Pancharaatram చామర్తి కుర్మాచార్యులు Kurmacharyulu, Chamarti తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1988 32p, 18cm. 8T1 K966
2211 14 Jul, 2015 పరశురాముడు Parasuramudu జమదాగ్ని Jamadagni తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1983 74p, 15cm. 294.592 J221
2212 14 Apr, 2015 పోతన భాగవతం Potana Bhagavatamu తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1986 xiv, 216p, 25cm. 294.5923 P848
2213 14 Apr, 2015 పోతన భాగవతం Potana Bhagavatamu తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1986 xiv, 252p, 26cm. 294.593 P848
2214 18 Jul, 2008 పోతన భాగవతం Potana Bhagavatamu పోతన Pothana Tirupathi: Tirumala Tirpathi Devasthanamu, 1986 xx, 205p, 26cm. 294.5923 P848
2215 14 Apr, 2015 పోతన భాగవతం Potana Bhagavatamu పోతన Pothana Tirupathi: Tirumala Tirupathi Devasthanamu, 1986 xx, 215p, 26cm. 294.5923 P848
2216 20 Jun, 2010 పోతన భాగవతం Potana Bhagavatamu Tirupathi: Karyanirvahanadhikari, 1987 xv, 203p; 22cm 294.5923 P848
2217 14 Apr, 2015 పోతన భాగవతం Potana Bhagavatamu పోతన Pothana Tirupathi: Karyanirvahanadhikari, 1988 xx, 235p; 24cm 294.592 P848
2218 18 Jul, 2008 శ్రీ ప్రార్ధన భాగవతం Sri Prardhana Bhagavatham కనుమలూరు శివ రామయ్య Siva Ramayya, Kanumaluru Tirumala tirupathi Devasthanam: Karya Nirvahanadhikari, 1983 xvi, 441p; 22cm 8T1.13 Si92
2219 19 Jun, 2010 శ్రీ ప్రార్ధన భాగవతము ద్విపదులు Sri Prardhana Bhagvatamu Dvipadulu కనుమలూరు శివ రామయ్య Siva Ramayya, Kanumaluru Tirupathi: Tirumala Tirupathi Devasthanamlu, 1982 482p, 30cm. 8T1.13 Si92
2220 18 Jul, 2008 పురందరోపనిషద్ Purandaropanishad భన్నమ్జీ గోవిందాచార్య Govinda Charya, Bannamje Tirupathi: Karyanirvahanadhikari, 1984 xi, 199p; 22cm 294.59218 G747
2221 16 May, 2007 శ్రీ ప్రసన్న వెంకట దాసులు Sri Prasanna Venkatadasulu వి.బదరాయన మూర్తి Badarayana Murthy, V. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం 30p, 15cm. 294.592 B14
2222 13 Apr, 2015 సమూల శ్రీమాదాంధ్ర ఋగ్వేద సంహిత Samula Srimadandhra Rugveda Samhita వడ్లమూడి గోపాల క్రిష్ణయ్య Gopala Krishnaiah, Vadlamudi Tirupathi: Thirumala Tirupathi Devastanamu, 1981 999p, 35cm. 294.59212 V559
2223 13 Apr, 2015 సమూల శ్రీమాదాంధ్ర ఋగ్వేద సంహిత Samula Srimadandhra Rugveda Samhita వడ్లమూడి గోపాల క్రిష్ణయ్య Gopala Krishnaiah, Vadlamudi Tirupathi: Thirumala Tirupathi Devastanamu, 1981 999p, 35cm. 294.59212 V559
2224 13 Apr, 2015 సమూల శ్రీమాదాంధ్ర ఋగ్వేద సంహిత Samula Srimadandhra Rugveda Samhita వడ్లమూడి గోపాల క్రిష్ణయ్య Gopala Krishnaiah, Vadlamudi Tirupathi: Thirumala Tirupathi Devastanamu, 1981 999p, 35cm. 294.59212 V559
2225 13 Apr, 2015 సమూల శ్రీమాదాంధ్ర ఋగ్వేద సంహిత Samula Srimadandhra Rugveda Samhita వడ్లమూడి గోపాల క్రిష్ణయ్య Gopala Krishnaiah, Vadlamudi Tirupathi: Thirumala Tirupathi Devastanamu, 1981 999p, 35cm. 294.59212 V559
2226 20 Jul, 2008 రామాయణ రత్నమాల Ramayana Ratnamala జనమాద్ది హనుమశాస్త్రి Hanumachhastry, Janamaddi---- తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1983 240p, 26cm. 294.5922 H199
2227 27 Mar, 2015 రామాయణ పరమార్ధం Ramayana Paramartham ఇల్లవరపు పాండు రంగారావు Panduranga Rao, Ilapavuluri తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1985 xv, 56p, 24cm. 294.5922 P192
2228 19 Mar, 2015 రామాయణ సుధాలహరి Ramayana Sudhalahari Tirupathi: Tirumala Tirupathi Devastanam, 1984 189p, 28cm. 294.5922 R141
2229 18 Mar, 2015 శ్రీ రామచరిత మానసము Sri Ramacharita Manasamu ఆర్.ఇందిరా దేవి Indira Devi, R. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1983 xxvii, 412p, 25cm. 294.5922 T422
2230 18 Mar, 2015 శ్రీ రామచరిత మానసము Sri Rama Charitha Manasamu తులసీ దాస్ Tulasidas Tirupathi: Kumara Swamy Reddy, 1983 vi, 312p; 22cm 294.5922 T82
2231 27 Jul, 2015 శ్రీనివాస సంకీర్తనలు Sriniva Samkirtanalu Tirupathi: S.Lakshmi Narayana, 1986 174p, 25cm. 294.592 V559
2232 16 Apr, 2015 శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం Sri Venkatesa suprabhatam tirupathi: tirumala tirupathi Devastanam, 1984 48p; 20cm 294.592 V559
2233 27 Jul, 2015 శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం Sri Venkatesa suprabhatam తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1983 48p, 24cm. 294.592
2234 04 Apr, 2007 శ్రీ వెంకటేశ్వర శతకము Sri Venkateswara Setakamu దైవాజ్ణులు శ్రీ ముకుంద Sri Mukunda Daivagnulu తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1979 28p, 21cm. 294.592 Sr33
2235 08 Jul, 2015 సమర్ధ రామదాసు Samardha Ramadasu బండారు సదాశివ రావు Sadasiva Rao, Bhandaru తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1985 68p, 15cm. 294.592 S15
2236 27 Jul, 2015 శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు Sri Venkateswarudu సముద్రాల లక్ష్మణయ్య Lakshmanaiah, Samudrala తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం 106p, 15cm. 294.592 L164
2237 27 Jul, 2015 శ్రీ వెంకటేశ్వర లఘు కృతులు Sri Venkateswara Laghukrutulu వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి Prabhakara Sastry, Veturi Tirupati: Tirumala Tirupati Devastanamu, 1981 vii, 180p, 24cm. 294.542 P88
2238 15 Apr, 2015 స్కాంద మహాపురాణము Skandha Mahapuranamu తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1984 274p, 28cm. 294.5925 Sk14
2239 15 Apr, 2015 స్కాంద పురాణము Skandha Puranamu Tirupathi: Tirumala Tirupathi Devastanam, 1988 370p, 28cm. 294.5925 Sk14
2240 27 Jul, 2015 శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామి Sri Venkateswara Swamy చిన్మయానంద Chinmayananda - 64p, 18cm. 294.592 C4419
2241 31 Aug, 2015 శ్రీ సుందర సందేశము Sri sundara sandesamu దివాకర్ల వేంకటావధాని Venkatavadhani, Divakarla Hyderabad's A.Hanumantha Rao, 1978 459p, 18cm. 8T1 V559
2242 14 Apr, 2015 సన్నుతి Sannuti వేమూరి వేంకట రామనాధం Venkata Ramanadham, Vemuri తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1982 37p, 26cm. 294.592 V559
2243 18 Mar, 2015 శ్రీ మద్వాల్మీకి శ్లోక రత్నాలు Sri Madvalmiki Ramayana Slokaratnalu Tirupathi: S.Lakshmi Narayana, 1985 103p; 22cm 294.5922 Sr31
2244 22 Mar, 2007 సుందరకాండ Sundarakanda ఉష శ్రీ Usha Sri తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం 156p, 26cm. 294.5922 Us3
2245 04 Apr, 2007 సప్తపది Saptapadi ఎస్.బి.రఘునాథా చార్య Raghunadha Charya, S.B. Tirupati : Tirumala Tirupati Devastanamulu, 1985 50p, 24cm. 294.592 R126
2246 27 Jul, 2015 శ్రీనివాస కల్యాణం Srinivasa Kalyanam కాటూరి వేంకటేశ్వర రావు Venkateswara Rao, Kaaturi తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1984 55p, 26cm. 294.592 V559
2247 14 Apr, 2015 శ్రీకృష్ణ లీలామృతం Sri Krishna Leelamrutham స్వామీ క్రిష్ణ దాస్ Swamy Krishna Das Tirupati: Tirumala Tirupathi Devastanam, 1984 384p, 25cm. 294.592 Sw23
2248 20 Jul, 2008 సకల జీవ సమజీవనము Sakala jeeva Samjeevamu సయ్యపనేనీ వేంకటాద్రి నాయకుడు Venkatadri Nayakudu, Sayapaneni తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1983 xLiv, 254p, 26cm. 8T0.92 V559
2249 21 Mar, 2007 శ్రీపాదరాయలు Sripadarayalu ఎమ్.ఎస్.గుండు రావు Gundu Rao, M.S. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం 26p, 21cm. 294.592 G955
2250 27 Jul, 2015 శ్రీరామచంద్రుడు Sri Rama Chandrudu టి.నరసింహచార్యులు Narasimhacharyulu, T. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1985 56p, 15cm. 294.592 N164
2251 03 Apr, 2007 శిల్ప కళాక్షేత్రాలు Silpa Kala Kshetralu కొండూరు వీర రాఘవాచార్యులు Veera Raghavacharyulu, Konduru Tirupathi: Tirumala Tirupathi Devasthanam, 1986 175p; 22cm 726.145 v58
2252 03 Apr, 2007 శిల్ప కళాక్షేత్రాలు Silpa Kala Kshetralu కొండూరు వీర రాఘవాచార్యులు Veera Raghavacharyulu, Konduru తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1986 176p, 26cm. 726.145 V58
2253 27 Jul, 2015 తెనాలి రామకృష్ణుడు Tenali Ramakrishnudu పి.రామచంద్రయ్య Ramachandraiah, P. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1985 53p, 15cm. 294.592 R141
2254 27 Jul, 2008 తాళ్ళపాక కవుల పద కవితలు Tallapaka kavula Padakavitalu వేటూరి ఆనంద మూర్తి Anandamurthy, Veturi - 574p, 28cm., 494.82781 Aa51
2255 27 Jul, 2015 త్యాగమూర్తి దదీచి Tyagamurthy Dadhichi తుములూరి లక్ష్మీ నారయణ Lakshmi Narayana, Tumuluri తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1982 42p, 15cm. 294.592 L169
2256 25 Jul, 2008 త్యాగరాజ కీర్తనలు Tyagaraja Keertanalu తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1981 iv, 411p, 30cm. 783.02945 J181
2257 02 May, 2007 త్యాగరాజ కీర్తనలు Tyagaraja Keertanalu తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1981 iv, 411p, 30cm. 783.02945 J181
2258 16 Apr, 2015 వేదములు Vedamulu కల్లూరి చంద్ర మౌలి Chandra Mouli, Kalluri Tirupathi: Tirumala Tirupathi Deva Stanam, 1982 xiii, 63p; 6cms 294.5921 C361
2259 02 May, 2007 త్యాగరాజ కీర్తనలు Tyagaraja Keertanalu తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1981 iv, 411p, 30cm. 783.02945 J181
2260 16 Apr, 2015 వేదం కల్పతరువు Veda Kalpa Taruvu Hyderabad's Devadaya Dharmadaya Saka, 1976 80p; 28cm 294.5921 V51
2261 14 Jul, 2015 వశిష్టుడు Vasishtudu సేలక రఘునాధ శర్మ Raghunadha Serma, Selaka తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1985 46p, 15cm. 294.592 R126
2262 13 Jun, 2010 విష్ణు సహస్రనామాలు Vishnu Sahasra Namamu 999 Namamulu డి.కుమార్ Kumar, D. Tirupathi: Tirumala Thirupathi Devasthanamulu 63p, 17cm. 294.592 K96
2263 08 May, 2007 వేదం వాంగ్మయము Veda Vangmayamu ముట్నూరి సంఘమేసం Sanghamesam, Mutnuri తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంlu, 1983 55p, 20cm. 294.5921 Sa41
2264 02 Sep, 2015 శ్రీ వివేక చూడామణి Sri viveka Chudamani పుల్లెల శ్రీ రామచంద్రుడు Sri Ramachndrudu, Pullela Tirupathi: G.Kumara Swammy Reddy, 1984 585p, 30cm. 894.8271 Sr31
2265 21 Aug, 2006 వేమన పద్యాలు Vemana Padhyalu Tirupati: S.Lakshmi Narayana, 1985 XLIV, 192P.V; 26cm. 8T1 V549
2266 15 Apr, 2015 శ్రీ వేమన పురాణము Sri Vamana Puranam Tirupathi: Karyanirvahanadhikari, 2000 xix, 3, 644p; 24cm 294.5925 Sr31
2267 03 Aug, 2005 శ్రీ వేమన పురాణము Sri Vamana Puranam Tirumala Devastanam: Karyanirvahanadhikari, 1984 xxiv, 112, 556p; 26cm 294.0925 Sri.-31
2268 27 Jul, 2015 శ్రీ వెంకటేశాచాలేశఇతిహాసములు Sri Venkataachalethihasamala Tirupathi: S Lakshminarayana, 1987 270p; 22cm 294.592 Ven.-559
2269 25 Jun, 2010 శ్రీ వేంకటాచల మహత్యము Sri venkatachala Mahatyamu దమ్మెర చిన వేంకటరాయ కవి China venkataraya kavi, Damera సి.హెచ్.వెంకతపతిరాజు. తిరుపతి, 1987 xxvi, 194p, 26cm., 8T1.009 C441
2270 01 Sep, 2015 వెంకటరమణ శతకము Venkata Ramana Setakamu Ramanappa, Patri తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1983 xiv, 22p, 26cm. 8T1 R141
2271 18 Mar, 2015 నిర్వచన రామాయణము Nirvachana Ramayanamu Parvathiswara Kavulu, Sri Venkata Tirupathi: CH.Venkatapati Raju, 1988 621p, 28cm. 294.5922 V559
2272 13 Apr, 2015 శ్రీ మద్భాగవత్ గీతా రహస్యము Sri Madbhavath Geeta Rahasyamu లొకమాన్య బాల గంగాధర్ తిలక్ Bala Gangadhara Tilak, Lokamanya Tirupathi: S.Lakshmi Narayana, 1985 343p, 28cm. 294.5924 B81
2273 13 Apr, 2015 శ్రీ మద్భాగవత్ గీతా రహస్యము Sri Madbhavath Geeta Rahasyamu లొకమాన్య బాల గంగాధర్ తిలక్ Bala Gangadhara Tilak, Lokamanya Tirupathi: N.Lakshmi Narayana, 1985 605p, 30cm. 294.5924 B181
2274 13 Apr, 2015 శ్రీ మద్భాగవత్ గీతా రహస్యము Sri Madbhavath Geeta Rahasyamu లొకమాన్య బాల గంగాధర్ తిలక్ Bala Gangadhara Tilak, Lokamanya Tirupathi: N.Lakshmi Narayana, 1985 605p, 30cm. 294.5924 B181
2275 20 Sep, 2015 దయా వీరులు Daya Veerulu చల్లా రాధా క్రిష్ణ శర్మ Radha Krishna Serma, Challa తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, 1982 31p, 23cm. 8T3.01 R119
2276 13 Feb, 2015 Introduction to reference work Katz, William A. Newyork: Mc Graw Hill, 1987 xii, 397; 24cm 025.52 K159
2277 13 Feb, 2015 Introduction to Reference work Katz, William A. New York's MecGraw Hill, 1987 xii, 237p; 24cm 025.52 K159
2278 31 Jan, 2015 The Indian national bibliography సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library Culcutta: Central reference library, National library, 1970 1384, 338p; 28cms 010.54 In2
2279 31 Jan, 2015 The Indian national library సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ కలకత్తా Central reference library, 1962 893, 357p; 28cms 010.54 In2
2280 31 Jan, 2015 The Indian national library సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ కలకత్తా Central reference library, 1962 893, 357p; 28cms 010.54 In2
2281 14 Mar, 2011 The Indian national library సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ కలకత్తా Central reference library, 1962 893, 357p; 28cms 010.54 In2
2282 29 Jul, 2008 The Indian national library సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ కలకత్తా Central reference library, 1962 893, 357p; 28cms 010.54 In2
2283 14 Mar, 2011 The Indian national library సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ కలకత్తా Central reference library, 1962 893, 357p; 28cms 010.54 In2
2284 31 Jan, 2015 The Indian national library సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ కలకత్తా Central reference library, 1962 893, 357p; 28cms 010.54 In2
2285 31 Jan, 2015 The Indian national library సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ కలకత్తా Central reference library, 1962 893, 357p; 28cms 010.54 In2
2286 18 Aug, 2008 The Indian national bibliography సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ Central reference library, 1958 xi, 295p; 28cms 010.54 In2
2287 23 Jan, 2006 The Indian National Bibligraphy సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ కలకత్తా , 1959 xii, 275p, 32cm. 30.54
2288 31 Jan, 2015 The Indian National Bibligraphy సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ కలకత్తా , 1959 xii, 277p, 32cm. 30.54
2289 31 Jan, 2015 The Indian National Bibliography సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ కలకత్తా , 1959 xii, 277p, 32cm. 30.54
2290 18 Aug, 2008 The Indian National Bibliography సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ కలకత్తా , 1959 xii, 268p, 32cm. 30.54
2291 31 Jan, 2015 The Indian national bibliography సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ కలకత్తా Central reference library, 1960 299p; 28cms 010.54 In2
2292 18 Aug, 2008 The Indian National Bibligraphy సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ కలకత్తా , 1960 xii, 283p, 32cm. 30.54
2293 31 Jan, 2015 The Indian national bibliography సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ Central reference library, 1958 xi, 295p; 28cms 010.54 In2
2294 31 Jan, 2015 The Indian National Bibliography సెంట్రల్ రిఫెరెన్స్ లైబ్రెరీ Central reference library సెంట్రల్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ కలకత్తా , 1961 xii, 2742p, 32cm. 30.54
2295 13 Jun, 2010 పుట్ బాల్ Football Vijayawada: Vani Publications, 1989 30p, 18cm. 796.33 F739
2296 13 Jun, 2010 వాలీబాల్ Volleyball శ్యామ్ బాబు Syam Babu Vijayawada: Vani Publications, 1989 33p, 20cm. 796 Sy13
2297 14 Aug, 2015 టేబుల్ టెన్నిస్ Table Tennis శ్యామ్ బాబు Syam Babu Vijayawada: Sri vani publications, 1989 26p, 15cm. 794.86342 Sy13
2298 14 Aug, 2015 హాకీ Hockey శ్యామ్ బాబు Syam Babu Vijayawada: Vani publications, 1989 34p, 15cm. 796.355 Sy13
2299 14 Aug, 2015 క్రికెట్ Cricket శ్యామ్ బాబు Syam Babu Vijayawada: Sri vani publications, 1989 52p, 16cm. 796.358 Sy13
2300 14 Aug, 2015 బాడ్మింటన్ Badminton శ్యామ్ బాబు Syam Babu Vijayawada: Vani publications, 1989 30p, 18cm. 796.345 Sy13
2301 14 Aug, 2015 బాస్కెట్ బాల్ Basket Ball శ్యామ్ బాబు Syam Babu Vijayawada: Vani publications, 1989 30p, 16cm. 796.323 Sy13
2302 13 Aug, 2015 వ్యాదులు వాటి లక్షణాలు Vyadhulu- Vati Lakshanamulu-1 ఎ.వేంకట క్రిష్ణ Venkata Krishna, A. Vijayawada: Pratap publications, 1990 68p, 18cm. 616 V559
2303 18 Dec, 2006 వ్యాదులు వాటి లక్షణాలు Vyadhulu- Vati Lakshanamulu-2 ఎ.వేంకట క్రిష్ణ Venkata Krishna, A. Vijayawada: Pratap publications, 1990 68p, 18cm. 616 V559
2304 14 Aug, 2015 బాల విజ్ఞాన భోదిని Bala vignana Bodhini జయ శ్రీ మల్లిక్ Jayasri Mallik Vijayawada: Pratap publications, 1989 40p, 16cm. 741.642 J334
2305 29 Jul, 2006 దైవ భక్తి Daiva Bhakthi జయ శ్రీ మల్లిక్ Jayasri Mallik Vijayawada: Pratap publications, 1989 40p, 14cm. 294.5 M296
2306 29 Jul, 2006 అజ్ఞాత ప్రళయము Agnatha Pralayamu తాటినేనీ లక్ష్మయ్య చౌదరి Lakshmayya Choudari, Tatineni Vijayawada: Prathap publications, 1989 82p, 18cm. 8T3 L149
2307 16 May, 2007 నిత్య జీవితంలో విజ్ఞాన శాస్త్రము Nitya Jeevitamlo Vignana Sastram ఎమ్.డి.రత్న కుమార్ Ratna Kumar, M.D. Vijayawada: Prataap Publications, 1990 80p, 20cm. 600 R188
2308 04 Aug, 2015 అనిమల్ ప్లాంట్స్ Animals- Plants ఎస్.ఉషా దేవీ Usha Devi, S. Vijayawada: Pratap Publications, 1990 64p, 20cm. 580 Us3
2309 22 Jun, 2006 రావే రంగేళి Raave Rangeli ! ఉషా రాణి Usha Rani Vuyuru: Viswa Santhi publications, 1987 224p, 21cm. 8T3 Us3
2310 22 Jun, 2006 The writers writers ఎమ్.ఎస్.భాను Bhanu, M.S. Vijayawada: Viswa Santhi publications, 1986 244p, 21cm. 8T3 B469
2311 14 Sep, 2015 జక్కల దేవి Jakkala Devi తాటినేనీ లక్ష్మయ్య చౌదరి Lakshmayya Choudari, Tatineni Kalavapaamula: Viswasanthi Pubs., 1988 164p, 20cms 8T3 L149
2312 19 Jun, 2006 తొలివలపు Tolivalapee ఎన్.భారతీ దేవీ Bharatidevii, N. Vijayawada: Vani publications, 1986 228p, 20cms 8T3 B469
2313 07 Jul, 2006 యమదూత Yamaduutha కొడాలి సాంబ శివ రావు Sambasiva Rao, Kodaali---- Vijayawada: Prataap, 1990 228p; 20cm 8T3 Sa44
2314 07 Jul, 2006 చంద్ర హారతి Chandra Haarathi కొడాలి సాంబ శివ రావు Sambasiva Rao, Kodaali---- Kaluvapaamula: Viswasanthi, 1986 232p; 20cm 8T3 Sa44
2315 25 Jul, 2014 Manorama Year Book 1990 Kottayam: Malayala Manorama , 1990 729p, 25cm. 050 M317
2316 31 Jan, 2015 Perspectives In Library And Information Science Vol-2 Festschrift, Viswanathan---- Lucknow: Print House, 1982 xv, 215p; 22cms 020 F429
2317 23 Sep, 2008 అంధ్రప్రదేశ్ వార్షిక దర్శిని Andhra Pradesh Varshika Darsini సతీష్ బాబు Satish Babu - 558p, 23cm. 954.84 Sa83
2318 25 Jul, 2014 Competition Success Review Year Book 1990 New Delhi's Competition Review Pvt.Ltd., 1990 913p, 25cm. 050 S14
2319 12 Feb, 2015 Colon Classification ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan. Bangalore's Sarada Ranganathan Endowment For Library Science, 1990 3.126p, 22cm. 025.435 R162
2320 13 Feb, 2015 Colon Classification ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan. శారదా రంగనాధన్ ఎండోన్మెంట్ బెంగళూర్ Sarada Ranganathan Endownement, 1992 300p, 24cm. 025.435 R162
2321 12 Feb, 2015 Colon Classification ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan. శారదా రంగనాధన్ ఎండోన్మెంట్ బెంగళూర్ Sarada Ranganathan Endownement, 1992 300p, 24cm. 025.435 R162
2322 12 Feb, 2015 Colon Classification ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan. శారదా రంగనాధన్ ఎండోన్మెంట్ బెంగళూర్ Sarada Ranganathan Endownement, 1992 300p, 24cm. 025.435 R162
2323 12 Feb, 2015 Colon Classification ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan. శారదా రంగనాధన్ ఎండోన్మెంట్ బెంగళూర్ Sarada Ranganathan Endownement, 1992 300p, 24cm. 025.435 R162
2324 12 Feb, 2015 Colon Classification ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan. శారదా రంగనాధన్ ఎండోన్మెంట్ బెంగళూర్ Sarada Ranganathan Endownement, 1992 300p, 24cm. 025.435 R162
2325 12 Feb, 2015 Colon Classification ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan. శారదా రంగనాధన్ ఎండోన్మెంట్ బెంగళూర్ Sarada Ranganathan Endownement, 1992 300p, 24cm. 025.435 R162
2326 27 Aug, 2011 Colon Classification ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan. శారదా రంగనాధన్ ఎండోన్మెంట్ బెంగళూర్ Sarada Ranganathan Endownement, 1992 300p, 24cm. 025.435 R162
2327 12 Feb, 2015 Colon Classification ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan. శారదా రంగనాధన్ ఎండోన్మెంట్ బెంగళూర్ Sarada Ranganathan Endownement, 1992 300p, 24cm. 025.435 R162
2328 12 Feb, 2015 Colon Classification ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan. శారదా రంగనాధన్ ఎండోన్మెంట్ బెంగళూర్ Sarada Ranganathan Endownement, 1992 300p, 24cm. 025.435 R162
2329 27 Aug, 2011 Colon Classification ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan. శారదా రంగనాధన్ ఎండోన్మెంట్ బెంగళూర్ Sarada Ranganathan Endownement, 1992 300p, 24cm. 025.435 R162
2330 12 Feb, 2015 Colon Classification ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan. శారదా రంగనాధన్ ఎండోన్మెంట్ బెంగళూర్ Sarada Ranganathan Endownement, 1992 300p, 24cm. 025.435 R162
2331 27 Aug, 2011 Colon Classification ఎస్.ఆర్.రంగనాథన్ S.R.Ranganathan. శారదా రంగనాధన్ ఎండోన్మెంట్ బెంగళూర్ Sarada Ranganathan Endownement, 1992 300p, 24cm. 025.435 R162
2332 12 Feb, 2015 Theory of Cataloguing గిరిజ కుమార్ Girja Kumar వికాశ్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ ఢిల్లీ, 1989 ix, 383; 22 025.3 G443
2333 12 Feb, 2015 Theory of Classification క్రిష్ణ కుమార్ Krishan Kumar వాణి పబ్లిషర్స్. ఢిల్లీ 1985 xii, 538p; 24cm 25.42
2334 12 Feb, 2015 Theory of Classification క్రిష్ణ కుమార్ Krishan Kumar వాణి పబ్లిషర్స్. ఢిల్లీ 1985 xii, 538p; 24cm 025.42 K898
2335 15 Sep, 2008 Theory of Classification క్రిష్ణ కుమార్ Krishan Kumar వాణి పబ్లిషర్స్. ఢిల్లీ 1985 xii, 538p; 24cm 25.42
2336 11 Feb, 2015 Illustrative Computer Programming For Libraries (Selected Examples For Information Specialists ) Davis, Charles H Connecticut: Greenwood, 1981 122p; 22cms 025.04 Il688
2337 11 Feb, 2015 Current Technologie In The Library Crawford, Walt Boston: G.K.Hall & Co, 1988 324p; 22cms 020.028 5 C8559
2338 30 Jan, 2015 History Of The Book Dahl, Svend : The Scarecrow Press, 1968 299p, 21cm. 954 D1372
2339 12 Feb, 2015 Guide To The Use Of Libraries And Information Sources Gates, Jean Key---- New Delhi, New York's Mc Graw- Hill 347p; 22cms 020.2 G2231
2340 19 Apr, 2009 Library Technical Services (Operations And Management) London's Academic, 1984 272p; 22cms 025.02 L6161
2341 13 Feb, 2015 The Effective Reference Librarian Thomas, Diana M---- : Academic 214p; 22cms 025.52 T3611
2342 13 Feb, 2015 Conservation In the Library ( A Handbook Of Use And Care Of Traditional And Nontraditional Materials) Connecticut: Greenwood, 1983 233p; 22cms 025.7 C7654
2343 13 Feb, 2015 If U Want To Evaluate Your Library Lancaster, F.W---- - - 025.44 L2212
2344 11 Feb, 2015 Toward Paperless Information Systems Lancaster, F.W.---- ఆకడమిక్ న్యూయార్క్ New York's Academic, 1978 179p; 22cms 025.04 L2212
2345 12 Feb, 2015 Management Techniques For Librarians Evans, G Edward ఆకడమిక్ న్యూయార్క్ New York's Academic, 1983 330p; 21cms 025.1 Ev59
2346 01 Aug, 2015 Quiz Guntur: New Students Books Centre, 1989 192p; 18cm 370 Qu37
2347 15 Sep, 2015 గలగలా గోదారి Galagalaa goodari లల్లా దేవీ Lalla devi నవజ్యోతి, విజయవాడ, 1983 265p; 20cm 8T3 L155
2348 14 Apr, 2015 పురిపండా భాగవతం Puripanda Bhagvatam పురిపాండ అప్పల స్వామీ Appala Swamy, Puripanda నవజ్యోతి, విజయవాడ publications, 1981 279p, 21cm. 294.5922 Ap48
2349 06 Jul, 2006 జాలిలేని జాబిలి Jalileni Jaabili కొమ్మూరి వేణుగోపాల రావు Venugopalarao, Kommuri Vijayawada: Delux, 1984 208p; 20cm 8T3 V569
2350 11 Sep, 2015 లకుమా Lakuma బాలసౌరి రెడ్ది Balasowri Reddy Nendragunta: Viswa prabha, 1977 187p; 20cm 8T3 B183
2351 16 Mar, 2007 నేరెళ్ళ వేణుమాధవ్ జీవిత కథ Nerella Venu Madhav Jeevita Katha పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ Subrahmanya Serma, Puranam Secunderabad: M.Seshaచలం Chalam & Company 204p, 21cm. 8T0.92 Su14
2352 14 Sep, 2015 హిమదీపం Himadeepam జొన్నలగడ్డ లలితా దేవీ Lalitaadevi, Jonnalagadda - 204p; 18cms 8T3 L154
2353 23 Jun, 2006 స్వర్ణ మందిరం Swarna Mandiram Vijayawada: Nageswari publications, 1986 234p; 20cm 8T3 L154
2354 13 Sep, 2015 గృహిణి Gruhini పి.గణపతి శాస్త్రి Ganapathi sastri, P Machilipatnam: M.Sheshaచలం Chalam&co, 1972 183p; 20cm 8T3 G15
2355 26 Sep, 2015 దైవాదీనము Daivadhinamu ఉన్నవ విజయలక్ష్మి Vijayalakshmi, Unnava Machilipatnam: M.Seshalam, 1980 144p, 20cms 8T3 V691
2356 12 Feb, 2015 గ్రంథాలయ నిర్వహణ Granthalaya Nirvahana శేషగిరి కుమార్ Seshagiri Kumar తెలుగు అకాడమీ, 1989 170p, 24cm. 025.1 Se71
2357 12 Feb, 2015 గ్రంథాలయ నిర్వహణ Granthalaya Nirvahana శేషగిరి కుమార్ Seshagiri Kumar తెలుగు అకాడమీ, 1989 170p, 24cm. 025.1 Se71
2358 12 Feb, 2015 గ్రంథాలయ నిర్వహణ Granthalaya Nirvahana శేషగిరి కుమార్ Seshagiri Kumar తెలుగు అకాడమీ, 1989 170p, 24cm. 025.1 Se71
2359 12 Feb, 2015 గ్రంథాలయ నిర్వహణ Granthalaya Nirvahana శేషగిరి కుమార్ Seshagiri Kumar తెలుగు అకాడమీ, 1989 170p, 24cm. 025.1 Se71
2360 12 Feb, 2015 గ్రంథాలయ నిర్వహణ Granthalaya Nirvahana శేషగిరి కుమార్ Seshagiri Kumar తెలుగు అకాడమీ, 1989 170p, 24cm. 025.1 Se71
2361 10 Jun, 2010 ఒకేపాతకు రెండు రాగాలు Okee Pataku Rendu Raagalu కొమ్మూరి వేణుగోపాల రావు Venugopalarao, Kommuri Vijayawada: Delux, 1984 208p; 20cm 8T3 V569
2362 18 Aug, 2006 సాక్షి Sakshi పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహ రావు Lakshmi Narasimha Rao, Panuganti Vijayawada: Abhinadana publishers, 1991 426p, 26cm. 8T0 L149
2363 18 Aug, 2006 సాక్షి Sakshi పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహ రావు Lakshmi Narasimha Rao, Panuganti Vijayawada: Abhinadana publishers, 1991 426p, 26cm. 8T0 L149
2364 25 Aug, 2006 సాక్షి Sakshi పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహ రావు Lakshmi Narasimha Rao, Panuganti అభినదన పబ్లిషర్స్ విజయవాడ Abhinandana publishers, 1991 265p, 28cm. 8T4 L149
2365 13 Feb, 2015 సాక్షి Sakshi Comaromi, John P New Delhi's Sterling, 1990 xiv, 127p; 24cm 025.431 C73
2366 12 Feb, 2015 Manual of Library Managment Dutta, D.N Calcutta: World press, 1978 xv, 263p; 24cm 025.1 D953
2367 12 Feb, 2015 An introduction to library cataloguing Dutta, D.N calcutta: world press, 1980 275p; 24cm 025.34 D954
2368 01 Aug, 2015 Dictionary of Idioms and Phrases Sagar, Anand New Delhi's New Light Publishers - 413.1 Sa18
2369 03 Aug, 2015 Dictionary of Synonyms and Antonyms Ahuja, B.N. New Delhi's New Light Publishers 384p; 20cm 425 Ah86
2370 09 Jun, 2005 3000 Quotations for all New Delhi's New Light Publishers 196p; 18cm
2371 18 Dec, 2008 Madras Madras: Sura, 1990 44p, 23cm. 915.48204 M267
2372 18 Dec, 2008 Calcutta Madras: Sura, 1990 32p, 25cm. 915.404 C126
2373 18 Dec, 2008 Trave Guide To Bangalore Madras: Sura, 1990 50p, 25cm. 915.404 T698
2374 18 Dec, 2008 Trave Guide To India Madras: Sura, 1990 39p, 25cm. 915.404 T698
2375 18 Dec, 2008 Travel Guide To South India Madras: Sura, 1990 16p, 25cm. 915.404 T698
2376 18 Dec, 2008 Delhi Madras: Sura, 1990 80p, 25cm. 915.45604 D378
2377 03 Aug, 2015 Warm up your vocabulary జె.వి.సుబ్రమన్యం Subbramaniyan, J.V. Madras: Sura college of competition 95p; 18cm 425 Su14
2378 11 Apr, 2015 Book on India quiz నీల సుబ్రమన్యం Subramaniam, Neela Madras: Sura house 130p, 12cm. 080 Su163
2379 16 Sep, 2008 BLISC Granthalaya Vargikarana Siddhantam పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- Guntur: Paturi Kasturi, 1990 225p, 23cm. 025.42 V691
2380 14 Feb, 2007 BLISC Granthalaya Vargikarana Siddhantamu పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- Guntur: Paturi Kasturi, 1990 225p, 23cm. 025.42 V691
2381 12 Feb, 2015 Introduction to cataloguing and the classification of books Mann, Margaret Chicago: American library association, 1943 ix, 276p; 24cm 025.3 M314
2382 16 Sep, 2008 Grandhalaya Samachara Sastralu :Help Book పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- Guntur: Narasimharao, 1990 250p; 22cms 020 V691
2383 12 Feb, 2015 BLISC Granthalaya Suchikarana Siddhantamu పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- Guntur: Paturi Kasturi, 1991 231p, 23cm. 025.3 V691
2384 16 Sep, 2008 Granthalaya Suchikarana Siddhantamu పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- Guntur: Paturi Kasturi, 1991 231p, 24cm. 025.3 V691
2385 01 Sep, 2015 రాగ మందారము Raaga Mandaramu Kasu Kesanakurru: Allamraju Kameswara Serma, 1990 16p, 23cm. 8T1 K128
2386 01 Sep, 2015 వెలుగు నగరం కవితలు Velugu Nagaram Kavitalu వాణి రంగారావు Vani Ranga Rao నీలిమా పబ్లికేషన్ విజయవాడ, 1987 55p, 26cm. 8T1 V318
2387 26 Jul, 2006 విజ్ఞాన దీపిక Vignana Deepika-1 జయ శ్రీ మల్లిక్ Jayasri Mallik నీలిమా పబ్లికేషన్ విజయవాడ, 1991 40p, 15cm. 370 J334
2388 15 Sep, 2015 విజ్ఞాన దీపిక Vignana Deepika - 4 జయ శ్రీ మల్లిక్ Jayasri Mallik Tadepalli: Nava Durga Publishers, 1985 32p, 20cm. 8T3.01 M296
2389 01 Aug, 2015 విజ్ఞాన దీపిక Vignana Deepika-1 జయ శ్రీ మల్లిక్ Jayasri Mallik నీలిమా పబ్లికేషన్ విజయవాడ, 1991 40p, 15cm. 370 J334
2390 15 Sep, 2015 విజ్ఞాన దీపిక Vignana Deepika - 4 జయ శ్రీ మల్లిక్ Jayasri Mallik Tadepalli: Nava Durga Publishers, 1985 32p, 20cm. 8T3.01 M296
2391 26 Jul, 2006 విజ్ఞాన దీపిక Vignana Deepika-5 జయ శ్రీ మల్లిక్ Jayasri Mallik నీలిమా పబ్లికేషన్ విజయవాడ, 1991 44p, 16cm. 520 J334
2392 01 Aug, 2015 విజ్ఞాన దీపిక Vignana Deepika-1 జయ శ్రీ మల్లిక్ Jayasri Mallik నీలిమా పబ్లికేషన్ విజయవాడ, 1991 40p, 15cm. 370 J334
2393 01 Aug, 2015 Bertrend Rassel Drukpadamloo Vidya Vidanam బెజవాడ సరబయ్య Sarabaiah, Bezawada Maddipadu: Jashuva Samskruthika Samithi, 1991 40p; 20cm 370 Sa711
2394 30 Jul, 2006 రాజా విజయం Raja Vijayam దొండపాటి దేవదాసు Devadasu, Dondapati Machilipatnam: Jayalakshmi Publishers, 1985 47p, 13cm. 8T3.01 D271
2395 13 Jun, 2010 చరిత్ర గతి మార్చిన పుస్తకాలు Charitra Gati Marchina Pustakalu బెజవాడ సరబయ్య Sarabaiah, Bezawada Vijayawada: Pallavi Publications, 1991 95p, 24cm. 002 Sa71
2396 08 Sep, 2015 గాంధీ వాణి Gandhi Vaani కాలపాల సూర్య ప్రకాష్ రావు Surya Prakasa Rao, Kalapaala - 30p, 21cm. 8T1 Su79
2397 25 Sep, 2015 అందమైన అపశ్రుతి Andhamina Apasruthi కురుమధాలి విజయలక్ష్మీ Vijayalakshmi, Kurumadhali - 251p; 20cms 8T3 V691
2398 25 Jul, 2008 కొత్త గొంతులు Kotha Gonthulu టి.ఎల్.కాంతా రావు Kantha Rao, T.L. నీలిమా పబ్లికేషన్ విజయవాడ, 1991 191p; 22cm 8T4 K134
2399 25 Jul, 2014 అష్టపది Ashtapadi కురుమధాలి విజయలక్ష్మీ Vijayalakshmi, Kurumadhali నీలిమా పబ్లికేషన్ విజయవాడ, 1990 282p, 21cm. 8T3 V691
2400 10 Jul, 2006 మారిన జ్వాల Marana Jwala కురుమధాలి విజయలక్ష్మీ Vijayalakshmi, Kurumadhali నీలిమా పబ్లికేషన్ విజయవాడ, 1989 234p, 21cm. 8T3 V691