వృక్షశాస్త్రము (పుస్తకం)

తెలుగు పుస్తకం

వృక్షశాస్త్రము ఒక శాస్త్రీయ సంబంధమైన తెలుగు పుస్తకము. దీనిని వి. శ్రీనివాసరావు రచించగా మద్రాసులోని విజ్ఞాన చంద్రికా మండలి వారు 1916 వ సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా ముద్రించారు.

విషయసూచిక

మార్చు

మూలాలు

మార్చు
 
Wikisource
తెలుగువికీసోర్స్ నందు ఈ వ్యాసమునకు సంబంధించిన మూల పాఠ్యము(లు) లేక మాధ్యమము(లు) కలవు: