• శుభోదయం (Good morning) అనేది ఒక విధమైన సంబోధన.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=శుభోదయం&oldid=808273" నుండి వెలికితీశారు