ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాటలుసవరించు

పాట రచయిత సంగీతం గాయకులు
ఈ పగలు రేయిగా పండు వెన్నెలగ మారినదేమి చెలీ ఆ కారణమేమి చెలీ ఆత్రేయ మాస్టర్ వేణు ఘంటసాల, ఎస్.జానకి
ఎందుకో సిగ్గెందుకో ఇంతలోనే అమ్మాయికి అంత సిగ్గు ఎందుకో శ్రీశ్రీ మాస్టర్ వేణు ఘంటసాల, పి.సుశీల
వేణుగానమ్ము వినిపించెనే చిన్ని కృష్ణయ్య కనిపించడే దాశరథి మాస్టర్ వేణు పి.సుశీల, జిక్కి, ఎస్.జానకి

వేణు గానమ్ము వినిపించెనే! చిన్ని కృష్ణ్ణయ్య కనిపించడే; వేణు గానమ్ము వినిపించెనే చిన్ని కృష్ణ్ణయ్య కనిపించడే; వేణు గానమ్ము వినిపించెనే||

దోర వయసున్న కన్నియల హృదయాలను దోచుకున్నాడని విన్నాను చాడీలను అంత మొనగాడటే ఒట్టి కథలేనటే ఏది కనపడితే నిలవేసి అడగాలి వానినే... . . . . .||వేణు.||

మన్ను తిన్నావని యశోదమ్మ అడిగిందట లేదు లేదనుచూ లోకాలను చూపాడట అంత మొనగాడటే వింత కథలేనటే ఏది కనపడితే కనులారా చూడాలి వానినే... . . . . వేణు

దుడుకు కృష్ణ్ణయ్య మడుగులోన దూకాడట జడిసి రేపల్లె ప్రజలంతా మూగారట ఘల్లు ఘల్ గల్లన ఒళ్ళు ఝల్ ఝల్లన తాను ఫణిరాజు పడగపై తారంగమాడేనట . . . . .||వేణు

మూలాలుసవరించు

  • డి.వి.వి.ఎస్.నారాయణ సంకలనం చేసిన మధుర గాయని పి.సుశీల మధుర గీతాలు, జె.పి.పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ, 2007.
  • సి.హెచ్.రామారావు: ఘంటసాల 'పాట'శాల అనే పాటల సంకలనం నుండి.